Wydawnictwa zwarte

Pedagogia afirmacji człowieka jako osoby

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-13-1

Włocławek 2011

Format: B5

Stron: 273

Nakład wyczerpany

Tematyka publikacji zgodnie podkreśla, że aktualnie świat chce rozumieć to co stanowi pedagogika religii w ogólnym ujęciu jako „Pedagogia afirmacji człowieka jako osoby”. Składa się na nią 16 artykułów autorów z Polski, Słowacji i Włoch.
 Współczesny nauczyciel to osoba nie tyle przekazująca wiedzę, co organizująca procesy kształcenia i wychowania przy jednoczesnym dostosowywaniu się do standardów edukacyjnych. Zadaniem nauczycieli jest też uczyć swoich wychowanków dostosowywania się do wciąż zmieniającego się świata bez zatracania humanitarnych wartości i ideałów, a przede wszystkim własnej godności w pełnieniu odpowiedzialnych ról w rodzinie i w społeczeństwie. Wymaga się od nich szerokiej wiedzy i zdolności wychowawczych (Š. Sečka, L. Mirri, M. Włosiński, A. Akimjak i I. Pyrzyk). Proces dydaktyczno-wychowawczy jest dynamiczny i żywy. Nierozerwalnie występują w nim sytuacje wymagające wartościowania i wyborów związanych z samodzielnym podejmowaniem najtrafniejszych decyzji, zwłaszcza w okresie globalizacji i wychowania w rodzinie (Ą. Stanček, M. Vivoda). W modelowaniu edukacji konieczna jest świadomość, w imię jakiego świata jest kształcony człowiek, a także w jakim świecie i przeciw jakiemu światu (J. Bieľak , J. Jarab, A. Tyrol). Współczesność i nadchodząca przyszłość jawić się muszą jako szczególnie złożone i dynamiczne ze względu na postępującą, niekontrolowaną globalizację, gruntowne przeobrażenia na rynku pracy, zaostrzanie się nierówności społecznych i polaryzację majątkową, wyłanianie się nowej gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się, panowanie pluralistycznej i komercjalizowanej kultury masowej, eksplozję informacyjną (M. Stefański, M. Olech-Klonecka, M. Kowalczyk-Przybytek, L. Tkaczyk, W. Ziółkowski). Modelowe zainteresowanie wiedzy medycznej w służbie odpowiedzialności za zdrowie człowieka ukazuje inicjatywa badawczo-odkrywcza w tym zakresie (M. Kobielarz i Ch Klonecki-Olech). Treść poszczególnych opracowań prowadzi do odczytania na nowo zadań pedagogii afirmacji człowieka jako osoby. Publikacja przybliża tę istotną rolę i zadania oraz mocno podkreśla, że strzeżenie i realizowanie wartości wprowadza ład i utwierdza porządek wiedzy w człowieku, który ją spełnia: utwierdza także porządek w tej dziedzinie życia, w której dane wartości się konstytuują. Autorzy opracowań dają temu wyraz i potwierdzenie.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: