Wydawnictwa zwarte

Metoda projektów w pracy nauczyciela przedszkola

Autor: Renata Brzezińska, Gabriela Obrębska

ISBN: 978-83-61609-32-2

Włocławek 2013

Format: B5

Stron: 106

Nakład wyczerpany

Reformujące się przedszkole w swoich założeniach, celach, treściach i zadaniach wymaga innowacyjnego spojrzenia na proces wychowawczo-dydaktyczny. Obecnie pojawił się nowy sposób zaznajamiania wychowanków z wiedzą, oparty na działalności praktycznej, czynnej, twórczej. Do głosu dochodzą zatem nowe metody pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu, które promują inną jakość w edukacji, zwłaszcza postawę samodzielności, kreatywności i krytycznego myślenia. Dziecko odczuwa potrzebę bycia ciągle zaangażowanym w przedszkolną pracę. Dlatego coraz częściej priorytetowe stają się metody aktywizujące, czynnościowe, twórcze. Metody aktywizujące ukierunkowane są na podmiot, czyli dziecko. Do metod aktywizujących należy metoda projektów, która stanowi przedmiot niniejszej publikacji. Projekt może być wykorzystywany na każdym szczeblu kształcenia. Zdaniem autorek zasługuje on na szczególne zainteresowanie nauczyciela przedszkola, ponieważ stanowi inny, niestandardowy sposób pracy z dziećmi, który jest okazją do interdyscyplinarnego uczenia się, ale też powoduje, że to one są w nim głównym podmiotem, stając się jego inicjatorami i decydentami. Dlatego celem opracowania jest upowszechnienie tej wciąż jeszcze mało docenianej w edukacji przedszkolnej metody.

Książka została napisana z myślą o studentach pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycielach przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, z których trzy dotyczą zagadnień teoretycznych, jeden ma charakter badawczy, a ostatni egzemplifikuje podjęty temat w praktyce i przedstawia dwa autorskie projekty zrealizowane w przedszkolu i oddziale przedszkolnym. Każdy z nich ilustrowany jest zdjęciami z jego przebiegu i zakończony ewaluacją.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: