Wydawnictwa zwarte

Księga Pamiątkowa wydana z okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora nzw. KSW Henryka Stępnia „Społeczny wymiar ekonomii”

Pod redakcją: Stanisława Kunikowskiego

ISBN: 978-83-61609-66-7

Włocławek 2016

Format: B5

Stron: 158

Nakład wyczerpany

Publikacja przygotowana została z okazji 70. rocznicy urodzin Jubilata oraz 25-lecia uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Zawiera kilkanaście artykułów napisanych przez przyjaciół oraz współpracowników z Kujawskiej Szkoły Wyższej, nawiązujących w treściach do głównego tytułu opracowania: Społeczny wymiar ekonomii.
Profesor KSW, dr Henryk Stępień, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, od lat związany jest z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną (obecnie Kujawską Szkołą Wyższą).
H. Stępień urodził się w Opocznie, studia wyższe ukończył w Łodzi. Całe swoje życie rodzinne i zawodowe związał z Włocławkiem i regionem Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Po ukończeniu studiów pracę zawodową związał z przemysłem — pracował w Kujawskiej Fabryce Manometrów oraz w Zakładach Azotowych (obecnie Anwil SA).
Po utworzeniu w 1975 r. województwa włocławskiego zaczął się kolejny okres w życiu Jubilata — zatrudniony był w Wojewódzkiej Komisji Planowania. W 1990 r. zdobył doktorat i od 1992 r. jego drogi zawodowe związały się trwale z życiem naukowym i akademickim: od 1998 r. z WSHE, gdzie przez 10 lat pełnił odpowiedzialne funkcje, tj. prorektora, dziekana, prodziekana. Pełnił też funkcję rektora w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie.
Pełniąc od 2009 r. już drugą kadencję funkcji dziekana WNSiT jego staraniem zostały utworzone trzy nowe kierunki oraz Wydział Zamiejscowy w Nowym Targu. Na Wydziale, którym kieruje jest pięć kierunków zaliczanych do obszaru nauk społecznych i technicznych. Pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej są rezultatem m.in. pozyskanej staraniem Jubilata wybitnej kadry akademickiej, a także działalności naukowej, wydawniczej, konferencyjnej.
Zainteresowania naukowe Jubilata koncentrują się wokół problematyki związanej z jednostkami samorządu terytorialnego, polityki budżetowej państwa i ekonomii ochrony środowiska. Dorobek naukowy i badawczy oraz jego wkład w rozwój WSHE został doceniony przez Senat uczelni, który powołał go w 2012 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego. H. Stępień był i jest organizatorem wielu ogólnopolskich i regionalnych konferencji naukowych, organizowanych przez WSHE i WTN. Jego badania naukowe znajdują wyraz w licznych publikacjach: trzy książki samodzielne, publikacje, które redagował oraz kilkunastu publikacjach popularyzatorskich i pokonferencyjnych. Praca dydaktyczna skoncentrowana jest na wykładach z makroekonomii, finansów publicznych, teorii finansów i seminariach dyplomowych – wypromował ponad stu licencjatów ekonomii.
Podjęta inicjatywa wydania drukiem Księgi Pamiątkowej stanowi swoiste podziękowanie za wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, naukowe i badawcze Profesora Henryka Stępnia.
Autorzy zawartych w tej publikacji referatów przedstawili własne dociekania naukowe. Są to m.in.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstwa, Wartości etyczne w koncepcji ekonomii w ujęciu Jana Pawła II, Zamówienia publiczne a klauzule społeczne w procesie integracji europejskiej, NATO w obliczu zagrożeń hybrydowych, Wybrane problemy i koszty profesjonalizacji i restrukturyzacji sił zbrojnych RP, Koncepcja „3xM” jako narzędzie badawcze na gruncie nauk ekonomicznych, Kapitał intelektualny w rozwoju ekonomiczno-gospodarczym jednostek terytorialnych. W Księdze zawarto też pełny wykaz publikacji naukowych prof. H. Stępnia.

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709