Wydawnictwa zwarte

Księga Pamiątkowa wydana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku z okazji 60-lecia pracy nauczycielskiej i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Zygmunta Wiatrowskiego

Pod redakcją: Stanisława Kunikowskiego

ISBN: 978-83-61609-18-6

Włocławek 2011

Format: B5

Stron: 310

Nakład wyczerpany

Księga Pamiątkowa poświęcona jest osobie, która wywierała w przeszłości i nadal wywiera istotny wpływ zarówno na życie naukowe i społeczne wielu środowisk w Polsce i poza jej granicami, jak i na instytucje, uczelnie wyższe oraz różnorakie organizacje społeczne, tak specjalistyczne, jak i o zasięgu regionalnym. Profesor Zygmunt Wiatrowski zajmuje obecnie istotne i ważne miejsce wśród czołowych przedstawicieli pedagogiki w Polsce, ale także poza jej granicami. Szczególne uznanie w świecie nauki zyskały zainteresowania Profesora problemami pedagogiki pracy. Aktywność naukowa, badawcza i dydaktyczna Profesora doprowadziła do imponującego dorobku wydawniczego i promotorskiego.

Profesor Zygmunt Wiatrowski od 40 lat związany jest ze szkolnictwem wyższym, a w szczególności z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, obecnie Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Począwszy od 2000 r. Profesor Z. Wiatrowski związany jest z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, w której od 2009 r. jest dyrektorem Instytutu Pedagogiki. Jest cenionym autorytetem, wybitnym naukowcem i uznanym, szczególnie przez studentów, nauczycielem akademickim. Szczególnego charakteru naukowego i badawczego nabrały organizowane w Ciechocinku przez Profesora cykliczne konferencje ogólnopolskie z udziałem naukowców z zagranicy.

Ważne i szczególne miejsce w życiu Profesora Zygmunta Wiatrowskiego zajmuje działalność w szeroko rozumianej aktywności społecznej. Wśród wielu obszarów tej działalności należy wymienić m.in. członkostwo w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, udział w Komisji UNESCO ds. Zawodowo-Technicznych UNEVOC i innych. Do chwili obecnej aktywnie działa we Włocławskim Towarzystwie Naukowym, pełniąc w nim funkcję członka zarządu. Wyjątkowego charakteru nabierają zainteresowania Profesora filatelistyką.

Podjęta przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku inicjatywa wydania drukiem Księgi Pamiątkowej poświęconej Profesorowi Zygmuntowi Wiatrowskiemu jest swoistym podziękowaniem i hołdem składanym osobie, która 60 lat nieprzerwanie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, zawodowym, naukowym i badawczym.

Na publikację składają się: część autobiograficzna, wspomnienia i akcenty okolicznościowe przyjaciół, pisma i noty oficjalne ze strony władz różnego szczebla, wyróżnienia okolicznościowe, część ilustracyjna aktywności naukowo-dydaktycznej i filatelistycznej Jubilata.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: