Wydawnictwa zwarte

Fundusze unijne od podstaw (2007–2013). Przewodnik metodyczny

Autor: Marek Szuszman

ISBN: 978-83-61609-08-7

Włocławek 2010

Format: B5

Stron: 502

Nakład wyczerpany

Podręcznik zawiera szeroki a zarazem kompleksowy zestaw wiadomości dotyczących polityki regionalnej Unii Europejskiej, jej krajowych uwarunkowań oraz zasad i instrumentów wdrażania. Autor porusza bardzo ważną kwestię podstaw unijnej polityki rozwoju, wskazując na jej prawne i organizacyjne uwarunkowania, a także odnosi się do szeroko pojmowanego procesu programowania oraz wyboru i stosowania odpowiednich instrumentów wspierania rozwoju.
Publikacja jest niezwykle istotnym wsparciem dla wszystkich, którzy rozpoczynają działania związane z wykorzystaniem funduszy UE jako instrumentów zarządzania rozwojem. Jej zakres tematyczny oraz sposób prezentowania poszczególnych zagadnień wskazuje na duży zasób wiedzy autora oraz jego dobre rozeznanie w potrzebach i poziomie wiedzy potencjalnych odbiorców. Należy podkreślić szczególne znaczenie publikacji dla środowiska samorządowego oraz organizacji zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego.
Publikacja stanowi kompendium wiedzy obejmujące zagadnienia teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, uwzględniające specyfikę województwa kujawsko-pomorskiego.
Jest to jedyne tego typu opracowanie, które może stać się ważnym i niezwykle przydatnym instrumentem w procesie informacyjno-edukacyjnym skierowanym do środowisk lokalnych zainteresowanych wykorzystaniem środków finansowych UE w celu wspierania rozwoju jednostek terytorialnych. Ponadto opracowanie może być pomocne w procesie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie administracji publicznej oraz zagadnień związanych z ekonomią i zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym.
Książka może być w pełni polecana i upowszechniana w środowisku administracji publicznej, organizacji i instytucji związanych z problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kadr akademickich.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709