Wydawnictwa zwarte

Etos pracy

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-38-4

Włocławek 2014

Format: B5

Stron: 141

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku   przygotowało pozycję z materiałami III włocławskiego sympozjum naukowego o  bezpieczeństwie i higienie pracy, jakie odbyło się 11 stycznia 2014 r. z inicjatywy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Patronat honorowy nad tym spotkaniem naukowym objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja podjęła wiodący temat: „Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu  bezpieczeństwa i higieny pracy” i oscylowała wokół zasadniczych celów:
— przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach,
— promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników,
— przekazanie wybranych elementów wiedzy dotyczącej kultury w miejscu pracy. Uczestnicy sympozjum stanowili: pracodawcy, kierownicy instytucji i organizacji   społecznych z Włocławka, powiatu włocławskiego i ościennych oraz ich pracownicy zajmujący się sprawami BHP; burmistrzowie i wójtowie powiatu włocławskiego i ościennych oraz ich pracownicy służb BHP; dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia i ich społeczni inspektorzy pracy z Włocławka i powiatu włocławskiego oraz ościennych, studenci WSHE – kierunek bhp i pokrewnych.
Treści poszczególnych referatów potwierdzają, że etos pracowniczy oznacza styl, w jaki powiązana została praca urzędnika ze standardami godnego postępowania. Istotne jest zarządzanie poprzez wartości, co pozwala zapobiegać anomii pracowniczej. Przekładanie norm i wartości z jednej kultury do drugiej może zaowocować błędami, które rzutować będą na całokształt funkcjonowania firmy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: