Wydawnictwa zwarte

Edukacja i humanizacja

Autor: ks. Marian Włosiński

ISBN: 978-83-61609-05-6

Włocławek 2010

Format: B5

Stron: 141

Nakład wyczerpany

Publikacja prezentuje teksty homilii ks. M. Włosińskiego wygłoszone w ciągu ostatnich kilkunastu lat podczas Mszy św. radiowych w bazylice Św. Krzyża w Warszawie w intencji polskiej oświaty, podczas jego dwudziestoletniej posługi wobec ludzi polskiej nauki. Jest ich 27 — fundamentem ich treści są cenne dla człowieka wartości, które powinny być zachowane, strzeżone, rozwijane i realizowane. Autor wskazuje i podkreśla rolę edukacji wartości, edukacji prowadzonej w rodzinie, szkole, gdzie nauczyciel powinien być przede wszystkim wychowawcą i pedagogiem. Odwołuje się często do nauki Jana Pawła II. Przywołuje słowa Jana Pawła II skierowane do nauczycieli, wychowawców oraz młodzieży. Autor zwraca też uwagę na rolę i odpowiedzialność środków masowego przekazu.
Wskazuje na istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej i przeżywanych przez środowisko akademickie problemów.
Treści publikacji wskazują zadania i obowiązki nauczania i wychowania, podkreślają, że pedagogika chrześcijańska i wychowanie katolickie bazują na podstawowych czynnikach działania moralnego.
Nadzieją Autora jest, aby treści zawarte w książce służyły pomocą w refleksji nad własną wiarą i postawą chrześcijańską dla każdego, kto po nią sięgnie.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709