Wydawnictwa zwarte

Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012–2016)

Pod redakcją: Zdzisława Jana Zasady

ISBN: 978-83-60150-73-3

Włocławek 2016

Format: B5

Stron: 157

Nakład wyczerpany

Nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ukazała się publikacja pod redakcją Zdzisława Jana Zasady pt. „Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012–2016)”.
Na jej zawartość składają się następujące artykuły: Zygmunta Wiatrowskiego — „Współczesne wyznaczniki etosu pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy”, Jana Piątkowskiego — „Materialnoprawne aspekty wykroczeń przeciwko prawom pracownika”, Małgorzaty Porażyńskiej — „Relacje międzyludzkie w miejscu pracy na tle działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy”, Konrada Rudniewskiego — „Moda na bezpieczeństwo — marzenia czy rzeczywistość?”, Katarzyny Bogatko — „Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu”, Henryka Stępnia — „Praca w teorii ekonomii — zarys problematyki”, Zdzisława J. Zasady — „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”, Marii Kędzierskiej — „Środki audiowizualne w kształceniu osób dorosłych stosowane w praktyce szkoleń związanych z ochroną przeciwpożarową”, Sławomira Kukiełczyńskiego — „Zasady dobrego wystąpienia publicznego”, Kazimierza Pikosa — „Wydatek energetyczny i jego ujęcie w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy”, Małgorzaty Szymańskiej — „«Przyjaciel przy Pracy» — patron prasowy włocławskich sympozjów”.
Publikacja ukazała się z pomocą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. we Włocławku.
Wydawnictwo można nabyć w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (tel. 54 232 28 08, mail: wtn@wtn.pl). 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: