Wydawnictwa zwarte

Administracja i zarządzanie. Perspektywa społeczna i organizacyjna, t. 2

Autor: Andrzej Potoczek, Ireneusz Pyrzyk

ISBN: 978-83-61609-34-6

Włocławek 2013

Format: B5

Stron: 301

Nakład wyczerpany

Niniejsza książka jest kontynuacją poprzedniego opracowania, noszącego ten sam tytuł, przygotowanego w 2011 r., odnoszącego się do społecznych i organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania współczesnej administracji. Publikacja zawiera przegląd szerokiego zakresu zagadnień istotnych z punktu widzenia administracji publicznej odpowiedzialnej za proces zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej. Szczególnie wiele miejsca poświęcono społecznym aspektom rozwoju lokalnego jako ważnego obszaru aktywności administracji. Podnoszona jest też kwestia innowacyjności w działaniach na rzecz rozwoju, jak też dostrzega się potrzebę wdrażania i rozwijania innowacyjnych form i metod działania administracji. W konsekwencji wpływa to na poziom konkurencyjności jednostki terytorialnej, co autorzy wyraźnie podkreślają w swoim opracowaniu. Należy zwrócić uwagę na poruszane w książce zagadnienia dotyczące specyfiki oraz uwarunkowań współczesnej administracji. Istotne są także aspekty związane z poprawą jakości usług publicznych oraz zapewnienia większej skuteczności działań administracji publicznej. Publikacja odnosząc się do wymogów współczesnej administracji oraz związanej z tym sylwetki społeczno-zawodowej urzędnika w dużej mierze może być pomocna w kształtowaniu zawodowych i społecznych umiejętności pracowników administracji publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: