Wydawnictwa zwarte

Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej

Autor: Adam Gawroński

ISBN: 978-83-616009-84-1

Włocławek 2020

Format: B5

Stron: 208

Cena: 20,00 | Zamów

Nakładem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ukazała się publikacja dr. Adama Gawrońskiego „Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej”. Bohaterem niniejszego opracowania jest człowiek pracujący i chodzi nie tyle o „karierę”, co bardziej o „karierę zawodową”, która ma być domeną współczesnego pracownika. Tak rozumiana kariera stanowi przede wszystkim proces, którego źródła należy doszukiwać się w naturalnej aktywności zawodowej człowieka. Właśnie w takim rozumieniu pojęcie kariery zawodowej tworzy pole do różnorodnych analiz naukowych, będąc tym samym przedmiotem badań w sferze nauk o pracy. Jednym z głównych założeń autora było usystematyzowanie pojęciowe kariery zawodowej i zaproponowanie pewnych rozstrzygnięć terminologicznych, aby pojęcie kariery zawodowej stało się bardziej czytelne.

Pierwszy rozdział zwraca uwagę na różnorodność definiowania pojęcia kariery zawodowej, które nie jest tak jednoznaczne jak na pierwszy rzut oka może się to wydawać. Najistotniejszym aspektem poruszonym w tym zakresie są sporne kwestie koncentrujące się wokół problematyki kariery zawodowej w odniesieniu do kwestii rozwoju zawodowego, a także innych pojęć jej pokrewnych. Ponadto rozpatrzono pojęcie kariery zawodowej w kontekście prakseologicznym oraz społeczno-egzystencjalnym.

W rozdziale drugim do głosu dochodzą pedagogiczne aspekty kariery zawodowej, które w opracowaniu swoje odzwierciedlenie znajdują w dziedzinie pedagogiki pracy. Jednym z głównych celów autora była próba powiązania pojęcia kariery zawodowej z przedmiotem badań wyżej wymienionej subdyscypliny, co pośrednio zawiera się w nurcie wychowania przez pracę.

Pedagogiczne aspekty kariery zawodowej w rozdziale trzecim koncentrują się wokół procesów edukacyjnych. W tym zakresie główną uwagę skoncentrowano wokół kwestii pojęciowych związanych z edukacją permanentną, edukacją ustawiczną oraz edukacją zawodową.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: