Studium wychowania fizycznego

Kurs instruktora fitness

Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, kierunek studiów – wychowanie fizyczne organizuje Kurs instruktora fitness

Organizacja kursu:
– liczba godzin – 100 godz.
– forma organizacji zajęć: popołudniowa lub weekendowa.
– koszt – 1 000,00 zł..
– rozpoczęcie kursu – grupa min. 15 osób – grudzień 2013.
– kwestionariusz na www.wshe.pl , do 30.11.2013r.

• W programie zajęć
Wprowadzenie do fitness – nowoczesne formy gimnastyki.  Nauka podstawowych kroków i ćwiczeń stosowanych w aerobiku.  Metodyka nauczania fitness z wykorzystaniem muzyki.  Zasady i metody prowadzenia zajęć fitness.  Podstawowe wiadomości o muzyce.  Organizacja zajęć fitness Komendy słowne i obrazowe na zajęciach fitness. Siłowe, wytrzymałościowe i taneczne formy aktywności ruchowej. Bezpieczeństwo i higiena zajęć fitness. Zadania i zasady pracy instruktora fitness. Podstawy żywienia w treningu fitness. Samodzielne prowadzenie zadanych ćwiczeń i zajęć fitness Praca samokształceniowa. Podstawy prawne w pracy instruktora. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

• Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć fitness,

• Po ukończeniu kursu kandydaci uzyskują kwalifikacje zgodne z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw 2006 nr 31 poz. 216) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537) poświadczone certyfikatem.

Informacje: Wydział Nauk Pedagogicznych – Kierunek Wychowanie Fizyczne,
87-800 Włocławek, Okrzei 94 p. 56, tel.660 716 709
Kierownik kursu:
Marek Wódecki, tel. 601 418 375, 660 716 709

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709