Instytuty i Filie

Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych

Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych – jest jednostką organizacyjną Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, powołaną do prowadzenia praktycznego kształcenia studentów tej Uczelni i doskonalenia ich zawodowego przygotowania z zakresu problematyki bezpieczeństwa.

csbiksm logoCentrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych – realizuje zadania w ramach przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, praktyk studenckich, konsultacji i samodzielnego kształcenia studentów, we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, jak i z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego tej Uczelni oraz Zespołem Szkół Akademickich, wykorzystując w tym zakresie doświadczenia wielu instytucji zagranicznych realizujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa na każdym jego poziomie.
Student KSW we Włocławku, składa  egzamin praktyczny w obecności instruktorów Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych, uzyskuje tym samym tytuł zawodowy licencjata i staje się absolwentem Uczelni. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych oraz zachowuje indeks. Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych przy KSW we Włocławku wystawia odpowiednie certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności praktyczne.

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: