Konferencje

Ukraina 2015 roku w drodze do lepszej i ludzkiej przyszłości – relacja z VI Naukowego Forum.

Dyrektor Instytutu Pedagogiki KSW prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski uczestniczył w VI Naukowym Forum UKRAINA–POLSKA  zorganizowanym w dniach 14–16 września 2015 r. w Kijowie przez Narodową Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, przy współpracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Relacja Pana Profesora Zygmunta Wiatrowskiego:


2015 09 28Forum odbyło się pod hasłem:
ОСВІТА ДЛЯ СУЧАСНОСТІ
― EDUKACJA DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

W dwutomowym zbiorze konferencyjnym nazbierało się około 140 referatów, komunikatów i wykładów, a w zasadzie wszystkie dotyczą głównie szeroko rozumianej edukacji, ale także rynku pracy i zatrudnienia oraz ludzkiej egzystencji, nauk o pracy i ludzkiego współdziałania.
W krótkiej relacji sprawozdawczej można zatem zaakcentować jedynie opracowania naukowe najbardziej reprezentatywne i najlepiej oddające założenia ideowe Forum. Do takich zaś w moim (i nie tylko) odbiorze zaliczyć można rozważania tej rangi osób i dostojnych uczestników Forum, co:

 • prof. Wasyl Kremeń (prezydent NANP): Edukacja, osobowość i postęp społeczny;
 • prof. Stefan M. Kwiatkowski (wiceprzewodniczący KNP PAN): W drodze do zintegrowanego systemu kwalifikacji;
 • prof. Wiktor Andruszczenko (rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie): Filozofia w procesie pedagogicznym: status i definicja funkcjonalna;
 • prof. Franciszek Szlosek (przewodniczący Towarzystwa Naukowego „Polska–Ukraina”): Teoretyczność pedagogiki pracy;
 • prof. Nella Nyczkało (przewodnicząca Komitetu Oświaty Zawodowej i Oświaty Dorosłych NANP): Od pedagogiki antycznej do systemu nauk pedagogicznych;
 • prof. Zygmunt Wiatrowski (dyrektor Instytutu Pedagogiki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku): Współczesny ideał wychowania: Człowiek–Obywatel–Pracownik;
 • prof. Jan Łaszczyk (rektor APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie): Przemiany edukacyjne a zmiana człowieka;
 • prof. Waldemar Furmanek (dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Rzeszowie): Praca ludzka jako wartość;
 • prof. Ryszard Gerlach (wieloletni dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy): Edukacja wobec oczekiwań i potrzeb współczesnego rynku pracy;

a także: posłanka ―

 • Lilia Griniewicz (przewodnicząca Komitetu Najwyższej Rady Ukrainy ds. Nauki i Oświaty): Prawodawcze inicjatywy w zakresie edukacji w kontekście integracji europejskiej Ukrainy.

Obrady prowadzone zarówno plenarnie, jak i w sześciu sekcjach problemowych oraz ich wyniki w pełni zweryfikowały zasadność przyjętej przez Organizatorów ogólnej idei Forum: „Edukacja dla współczesności”. Dodajmy, że poziom tego nadzwyczajnego spotkania naukowego znacznie przewyższał wcześniejsze spotkania zwane „Forum pedagogów Ukrainy i Polski” (lub Polski i Ukrainy) zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, chociaż publikacje je dokumentujące dobrze służą nauce w szerszych wymiarach.
Strona merytoryczna i ideowa Forum, to rzecz najważniejsza. Lecz w każdej organizacji liczą się też tzw. programy dopełniające. Na Ukrainie, na skutek niestabilnej jeszcze sytuacji ogólnej, owe programy stały się szczególnie ważne i wielce interesujące. Mam oczywiście na myśli:

 • wyjątkowo doniosłe oraz uroczyste spotkanie inauguracyjne w sali galowej Filharmonii Kijowskiej, wzbogacone koncertem Zespołu Uniwersyteckiego o międzynarodowej sławie;
 • wielce wzruszający pobyt oraz zadumę na Majdanie;
 • dobrze zorganizowane wszystkie spotkania oraz dysputy naukowe, nasycone ideą integracji nie tylko europejskiej, ale także ludzkiej;
 • uroczystą kolację zorganizowaną głównie dla 36-osobowej delegacji polskiej z udziałem licznej grupy zasłużonych organizatorów Forum ― z licznymi akcentami przyjaźni i współpracy;
 • medale oraz wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych reprezentantów z Polski i Ukrainy;
 • wreszcie wyjątkową troskę w stwarzaniu delegacji polskiej wspaniałych warunków bytowania w Kijowie oraz rozpoznawania jego piękna i dążności do spokoju i ładu społecznego.

Liderami i głównymi inicjatorami oraz organizatorami przedstawionych w wielkim skrócie wydarzeń nadzwyczajnych byli nade wszystko: prezydent NANP ― prof. Wasyl Kremeń; główny inicjator i organizator ze strony ukraińskiej ― prof. Nella Nyczkało; rektor Uniwersytetu Pedagogicznego ― prof. Wiktor Andruszczenko (wraz z licznym zespołem uczelnianym); główny inicjator i organizator Forum ze strony polskiej ― prof. Franciszek Szlosek z APS w Warszawie oraz wiceprzewodniczący KNP PAN ― prof. Stefan Kwiatkowski.
Wyżej wymienionym należą się szczególne podziękowania oraz najniższe ukłony.
Wspaniałość czynu ludzkiego o wielkiej wymowie ― to wartość i dobro wyjątkowe.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: