Konferencje

Seminarium studenckie 2015 na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych

Dnia  30 maja br. odbyło się coroczne Seminarium studenckie, którego organizatorem jest Koło Naukowe studentów „Fakt”. Gośćmi tego ciekawego spotkania byli m.in. Rektor WSHE we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Henryk Stępień, prof. nadzw. WSHE. Sala nr 17 CN była zapełniona nie tylko studentami wszystkich roczników kierunku „Ekonomia”, ale także zaszczycili swoją obecnością studenci studiów podyplomowych „Praktyczna rachunkowość i finanse”, którzy z zainteresowaniem słuchali poszczególnych wystąpień.


[fblike]

    Myśl przewodnia Seminarium „Gospodarka światowa a dylematy ekonomiczne” sprawiła, że prelegenci skupili swoją uwagę przede wszystkim na niektórych determinantach, które częstokroć przyczyniają się do pojawiania się kryzysów w gospodarce światowej.
    Pierwsze dwa referaty nawiązywały do programu badawczego ekonomii wiedzy niedoskonałej, którego współtwórcą był Roman Frydman, a który to studiował fizykę w Warszawie, matematykę na New York University, zaś ekonomię na Uniwersytecie Columbia.
Studentka Grażyna Sosnowska w referacie „Ekonomia niepewności” skupiła swoją uwagę na istocie koncepcji „ekonomia wiedzy niedoskonałej” Romana Frydmana, która to od początku stanowiła zapowiedź nowego paradygmatu w ekonomii. Na ważkość tej koncepcji zwrócili uwagę m.in. laureaci Nagrody Nobla – Kenneth Arrow i Edmund Phels, zaś ten ostatni miał ponoć stwierdzić, iż „ekonomia wraca na właściwe tory”. Wspomniana koncepcja zasadza się m.in. na zakwestionowaniu teorii racjonalnych oczekiwań, na której oparte są obowiązujące modele tworzenia prognoz ekonomicznych, a o ważkości książki Romana Frydmana „Imperfect Knowledge Economics” może świadczyć stwierdzenie jednego z zachodnich ekonomistów, który uznał, że „w makroekonomii czas będzie się dzielił na „przed” i „po” tej książce”.
    Po tej prezentacji głos zabrał Pan Rektor, który wyraził swoje zadowolenie z podjętej przez studentów tematyki seminarium, dodając, iż chociaż jest z wykształcenia humanistą, to jako włodarz tej uczelni musi dysponować spojrzeniem ekonomicznym, bo tego wymaga funkcjonowanie szkoły wyższej.
    Referat studentki  Kingi Ginczelewskiej zatytułowany „Ekonomia a przełom cywilizacyjny” oparty został na artykule prof. Elżbiety Mączyńskiej i  nawiązywał do „ekonomii wiedzy niedoskonałej”. Prof. E. Mączyńska jako gorąca propagatorka tejże koncepcji podkreśla, że gospodarka we współczesnym świecie nabiera w coraz większym stopniu cech „gospodarki nietrwałości”, dodając przy tym, iż nietrwałość dotyczy także wiedzy. Zdaniem tejże ekonomistki należy więcej uwagi poświęcać analizie jakościowej, a także historii myśli ekonomicznej, jako że ekonomiści powinni wychodzić poza wąską specjalizację oraz przekraczać granice dyscyplin i dodaje iż idea społecznej gospodarki rynkowej zyskuje na swej atrakcyjności.
    Po tych dwóch wystąpieniach nastąpiła przerwa na przysłowiową kawę z ciastkiem, co możliwe było dzięki wszystkim Paniom przedstawiającym swoje referaty na tym spotkaniu.

    Następnie głos zabrał dr Adam Żwirbla, prof. nzw. WSHE, opiekun Koła Naukowego „Fakt”, który przybliżył wyjątkową w nauce osobowość prof. Zbigniewa Czerwińskiego z Poznania przez pryzmat jego książek „Dylematy ekonomiczne” i „Moje zmagania z ekonomią”. Zdaniem Adama Żwirbli wspomnianego Profesora można zaliczyć do prekursorów krytycznego patrzenia na fetyszyzację metod ilościowych, w szczególności ekonometrii, co wyraża m. in. esej pt. „Czy warto wieszać kamień na łańcuchu po to, by potem łańcuch zawiesić na nitce, czyli o prognozowaniu zjawisk ekonomicznych”.
    Druga część spotkania seminaryjnego została wypełniona bardzo interesującymi wystąpieniami studentek ostatniego roku kierunku „Ekonomia”.
Studentki Joanna Matejska i Renata Magos przedstawiły referat pod tytułem „Ryzyko w rachunkowości”, który to oparły przede wszystkim na książce pod redakcją prof. Anny Karmańskiej z SGH w Warszawie. Ogólnie mówiąc, przed współczesną rachunkowością staje dylemat konieczności pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością. W świetle tegoż dezyderatu zasadne stało się wyartykułowanie atrybutów ryzyka i niepewności, co też uczyniła bardzo szczegółowo i czytelnie Joanna Matejska, zaś Renata Magos skupiła się na sposobach prezentacji ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości finansowej. Należy zauważyć, iż zagadnienia związane z relacją ryzyko – rachunkowość są bardzo złożone, przeto przedstawione rozważania autorów tej książki stanowić asumpt do dalszego wzbogacania problematyki tejże relacji.
    Ostatnie wystąpienie na seminarium studenckim 2015 to referat studentki Agnieszki Gruszczyńskiej, w którym to wymieniona sięgnęła po dorobek naukowy dra Adama Żwirbli i przybliżyła pojęcie rachunku progu rentowności i jego wartość jako sygnalizatora systemu wczesnego ostrzegania. Prelegentka zaczęła od kilku refleksji na temat systemów wczesnego ostrzegania z którymi ściśle wiąże się problematyka zagrożenia upadłością. Następnie skrótowo naszkicowała istotę progu rentowności, zwracając uwagę na różne podejścia metodyczne uwarunkowane prostotą lub złożonością modelem zysku operacyjnego. W końcowej refleksji Agnieszka Gruszczyńska wskazała na możliwość wykorzystania pojęcia progu rentowności przy ocenie tzw. siły dochodowej przedsiębiorstwa.
    Na koniec spotkania seminaryjnego studentów głos zabrał Dziekan WNSiT, który nawiązał do sztandarowego hasła tegoż spotkania, czyli „ekonomii niepewności” wskazując, iż ekonomia jest nauką społeczną silnie uzależnioną od „materii” której dotyczy. Jako że ta ostatnia zdeterminowana jest coraz bardziej niepewnością i nietrwałością, przeto i ekonomia jako nauka podlega ewolucji, co implikuje potrzebę dostrzegania tychże zmian na tym polu.
    Pan Dziekan złożył serdeczne podziękowania wszystkim autorom referatów oraz członkiniom Koła Naukowego „Fakt” za duży wkład pracy w przygotowaniu seminarium, którego poziom określił jako wysoki.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709