Konferencje

„Polska w NATO, NATO w Polsce – taktyczne gwarancje czy strategiczna iluzja?”

W dniu 9 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja naukowa: „Polska w NATO, NATO w Polsce – taktyczne gwarancje czy strategiczna iluzja?”


 

[fblike]

Konferencja odbyła się w ramach cyklu dwóch konferencji naukowych w Kujawskiej Szkole Wyższej, realizowanych w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, poświęconych refleksji nad współczesnym bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
Pierwsza konferencja z cyklu pt.: „Kluczowe filary bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” poświęcona jest w całości problematyce NATO, w tym współpracy NATO – Polska.
Kolejna konferencja tego cyklu odnosić się będzie do filaru bezpieczeństwa jakim są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Część druga odbędzie się w roku akademickim 2018-2019.

Cel konferencji:

1. Ocena zasadniczych filarów bezpieczeństwa militarnego państwa w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości.
2. Podsumowanie osiągnięć Polski w procesie integracji ze strukturami zbiorowego bezpieczeństwa Świata Zachodniego.
3. Refleksja nad dynamiką zmian środowiska bezpieczeństwa w kontekście zapisów koncepcji strategicznej NATO z Lizbony.
4. Ocena współpracy NATO – UE. Nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego czy wyższy poziom komplementarności działań.
5. Współczesna percepcja Traktatu Północnoatlantyckiego. Organizacja charytatywna czy wspólnota wartości, zbiór przywilejów i katalog zobowiązań czy wreszcie tylko lista oczekiwań?
6. Ewaluacja implementacji decyzji przywódców państw NATO podczas szczytu w Newport i Warszawie. Bilans zysków i strat.
7. Poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie – czy NATO nas obroni?

 

W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

1. Powstanie NATO – dr Władysław KUBIAK.

2. Wpływ przewartościowania w sferze technologicznej na rozwój
i funkcjonowanie współczesnych sił zbrojnych – gen. dyw. w st. sp. mgr inż. Andrzej LELEWSKI

3. Zasadnicze filary systemu obronnego państwa jako konsekwencja
transformacji ustrojowej w Polsce – płk w st. sp. dr inż. Ryszard CHODYNICKI.

4. Traktat Waszyngtoński – wspólnota wartości, zbiór przywilejów
i katalog zobowiązań – Andrzej OSSOWSKI.

5. Ustalenia Szczytu NATO z Newport – strategiczna refleksja w świetle zmian regionalnego i globalnego środowiska bezpieczeństwa.
– Szczyt NATO w Warszawie – dalsza adaptacja Sojuszu.
– Implementacja kluczowych decyzji NATO – od Newport do Warszawy – gen. rez. dr inż. Mieczysław GOCUŁ.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709