Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych

Dział Promocji KSW 30 wrz. , 2013 0 Comments

 

Organizatorami przedsięwzięcia był: Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN), Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

II edycja sympozjum naukowego o bhp za nami

Dział Promocji KSW 13 Maj , 2013 0 Comments

 

organizacji spotkania o takiej tematyce było przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach, promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników oraz przekazanie wybranych elementów wiedzy dotyczącej problematyki oceny ryzyka zawodowego.

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

 

 

Praca i wykształcenie w społeczeństwie ryzyka

 

– dr hab. Mieczysław Gałuszka , WSHE we Włocławku

 

Ocena ryzyka zawodowego jako narzędzie poprawy warunków pracy

 

– mgr Marta Antoniak, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB

 

Ryzyko zawodowe w służbie zdrowia

 

– dr Artur Piotrowicz, WSHE we Włocławku

 

Ocena ryzyka zawodowego w oświacie

 

– mgr Kazimierz Pikos – egzaminator BHP, OKE w Gdańsku

 

Typowe błędy w procesie oceny ryzyka zawodowego

 

– dr Zdzisław Jan Zasada, WSHE we Włocławku

 

Przegląd narzędzi komputerowych opracowanych w CIOP-PIB przeznaczonych do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (Ster, Mikrobhp, Irys)

 

– Jacek Kurowski, Dział Informatyki CIOP-PIB

 

 

 

 

 

Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza

Dział Promocji KSW 16 kwiecień , 2013 0 Comments

 

Było to również jedno z ważniejszych wydarzeń rocznicowych w tym roku w naszym kraju (jak wspomniał w swoim wystąpieniu dr hab. Andrzej K.Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa). Honorowy patronat nad konferencją objęli: Władysław Bartoszewski – Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof.dr.hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Andrzej Pałucki – Prezydent Włocławka. Konferencji  towarzyszyła wystawa „KATYŃ – Pamiętamy” udostępniona przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Konferencja rozpoczęła się o godz.10.00 w Auli Collegium Minus WSHE, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej).

 

W kwietniu 2013 r. w Polsce będzie obchodzona uroczyście 73 rocznica zbrodni katyńskiej. Głównym akcentem tych uroczystości będzie Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Sprawców zbrodni katyńskiej osądziła już historia. Nam pozostaje upowszechnianie prawdy o tamtym wydarzeniu z nadzieją, że świadomość tej historii – zwłaszcza wśród ludzi młodych – przyczyni się do uniknięcia podobnej tragedii w przyszłości. Tragiczne karty niedawnej przeszłości zobowiązują nas do pielęgnowania pamięci ofiar kaźni polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wśród nich byli oficerowie WP i funkcjonariusze PP z terenu Pomorza i Kujaw – tutaj urodzeni i służący w wojsku lub w formacjach policyjnych.

 

Konferencja zorganizowana została ze środków finansowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Referaty:

 

Jednostki Wojska Polskiego na Pomorzu i Kujawach we wrześniu 1939 roku

 

– prof. dr hab. Waldemar Rezmer, UMK w Toruniu

 

Polskie ofiary na cmentarzyskach NKWD w Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia) w świetle archeologii

 

– prof. dr hab. Andrzej Kola, UMK w Toruniu

 

Katyń i anty-Katyń w propagandzie rosyjskiej

 

– prof. UMK dr hab. Zbigniew Karpus, UMK w Toruniu

 

Ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje z województwa pomorskiego uznane za zmarłe po 1945 roku

 

– dr Władysław Kubiak, WSHE we Włocławku

 

Kościół katolicki a Zbrodnia Katyńska

 

– ks. dr hab. Józef Dębiński, Toruń

 

Ziemie polskie pod okupacją sowiecką. Z problematyki polityki sowieckiej wobec jeńców, uwięzionych i deportowanych

 

– prof. dr hab. Michał Klimecki, UMK w Toruniu

 

Zbrodnia Katyńska w historiografii polskiej

 

– dr Hanna Szczechowicz, PWSZ we Włocławku

 

Policjanci z województwa pomorskiego – ofiary Miednoje

 

– dr Krzysztof Halicki, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 

 

 

„Więcej lat – więcej życia”

Dział Promocji KSW 17 grudzień , 2012 0 Comments

W konferencji brali udział słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci WSHE, przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych, domów pomocy społecznej, podmiotów leczniczych, uczniowie Zespołu Szkół Akademickich, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wykład inauguracyjny nt. „Zdrowie psychiczne w okresie późnej dorosłości” wygłosił – prof. zw. dr hab. Roman Ossowski.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images//galeria/2012_12_14_wnoz.

Po konferencji o odpadach

Dział Promocji KSW 07 grudzień , 2012 0 Comments

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Włocławka i Powiatu Włocławskiego. Konferencja rozpoczęła się podpisaniem porozumienia pomiędzy Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku a Nadleśnictwem Włocławek. Ze strony Uczelni dokument ten podpisał Pan Rektor prof.nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony  naszego Partnera – Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek Pan mgr inż. Włodzimierz Pamfil.

Na konferencji wygłoszono 4 referaty. W programie znalazło się miejsce zarówno dla edukacji ekologicznej w nowej podstawie programowej jak i przykłady dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami. Uczestnicy dowiedzieli się czy ochrona klimatu oznacza racjonalną gospodarkę odpadami. Ze strony zaproszonych Gości wystąpił Zastępca Prezydenta Włocławek Pan Jacek Wojciechowski, który pogratulował Uczelni pionierskich działań w zakresie propagowania postaw proekologicznych. W ramach podsumowania programu „Ekologiczne nawyki” wystąpiła Pani Beata Chojnacka – nauczycielka z Zespołu Szkół Technicznych, które przedstawiła działania w szkole realizowane po uczestnictwie we wspomnianym programie.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images//galeria/2012_12_06_konferencja_odpady.

O bankach spółdzielczych naukowo

Dział Promocji KSW 29 marzec , 2012 0 Comments

Organizatorem ogólnopolskiego spotkania teoretyków i praktyków bankowości spółdzielczej były: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images//galeria/2012_03_26_banki_spoldzielcze.

 

 

Skip to content