Konferencje

II edycja sympozjum naukowego o bhp za nami

W dniu 10 maja br. odbyła się II edycja Włocławskiego Sympozjum o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, którą zorganizował Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku wspólnie z Włocławskim Towarzystwem Naukowym.  Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Ryzyko zawodowe – narzędziem do poprawy warunków pracy”. Patronat honorowy nad sympozjum objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem


 

organizacji spotkania o takiej tematyce było przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach, promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników oraz przekazanie wybranych elementów wiedzy dotyczącej problematyki oceny ryzyka zawodowego.

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

 

 

Praca i wykształcenie w społeczeństwie ryzyka

 

– dr hab. Mieczysław Gałuszka , WSHE we Włocławku

 

Ocena ryzyka zawodowego jako narzędzie poprawy warunków pracy

 

– mgr Marta Antoniak, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB

 

Ryzyko zawodowe w służbie zdrowia

 

– dr Artur Piotrowicz, WSHE we Włocławku

 

Ocena ryzyka zawodowego w oświacie

 

– mgr Kazimierz Pikos – egzaminator BHP, OKE w Gdańsku

 

Typowe błędy w procesie oceny ryzyka zawodowego

 

– dr Zdzisław Jan Zasada, WSHE we Włocławku

 

Przegląd narzędzi komputerowych opracowanych w CIOP-PIB przeznaczonych do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (Ster, Mikrobhp, Irys)

 

– Jacek Kurowski, Dział Informatyki CIOP-PIB

 

 

 

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: