Konferencje

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – konferencja „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w dniu 14 maja 2020 r. zaprasza na I Krajową Konferencję pt. „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

uczestnictwa w I Krajowej Konferencji Naukowej

„Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

14 maja 2020r. Kujawska Szkoła Wyższa

UDZIAŁ BEZPŁATNY


  Dane podstawowe

   


  Adres do korespondencji

   


  Dane kontaktowe

   


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek, jako administratora danych osobowych, wyłącznie dla celów niezbędnych przy organizacji I Krajowej Konferencji Naukowej "Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym, która odbędzie się 14 maja 2020 r. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących I Krajowej Konferencji Naukowej "Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym, która odbędzie się 14 maja 2020 r.


  Administratorem danych osobowych jest Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.


  KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
  WE WŁOCŁAWKU

  Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

  Godziny otwarcia Rektoratu:
  poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
  piątek 08.00-14.00

   

  KONTAKT

  Biuro Rektora
  Tel.: +48 660 713 891
  Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
  ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

  Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
  Tel. 660 714 884

  Zapisy na studia podyplomowe
  Tel. 660 716 709

  Ważne informacje: