Konferencje

„Cyfryzacja usług publicznych w powiatowych i gminnych jednostkach samorządu terytorialnego” – zaproszenie na konferencję naukową on-line

Instytut Administracji i Zarządzania KSW we Włocławku pod patronatem Starosty Lipnowskiego mgr. Krzysztofa Baranowskiego zaprasza na konferencję naukową on-line nt. „Cyfryzacja usług publicznych w powiatowych i gminnych jednostkach samorządu terytorialnego”, która odbędzie się 9 czerwca 2022 r.


Komitet Naukowy Konferencji:

dr inż. Adam Rejmak – Rektor KSW, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki – przewodniczący
dr hab. Marian Masternak – KSW – wiceprzewodniczący
dr Marek Szuszman – Wójt Gminy Radziejów – członek
dr Marek Urbaniak – KSW, członek,
mgr Aneta Jędrzejewska – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, KSW – członek

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Marek Stefański, prof. KSW – Dyrektor Instytutu Administracji i Zarządzania KSW,
mgr Emilia Bodenszac – Kierownik Działu Spraw Studenckich KSW
inż. Jakub Kryska – Kierownik Działu Informatyki  KSW

Cel i tematyka konferencji

Zgodnie z art.155, ust.6., uchwalonej 18 listopada 2020 r., ustawy o doręczeniach elektronicznych jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) będą zobowiązane wydawać dokumenty w postaci elektronicznej, dostarczając je obywatelom na adres e-doręczeń. Głównym celem konferencji jest wskazanie działań, zadań planistycznych oraz rozwiązań implementacyjnych, które będą stanowić fundament zmian w zakresie cyfryzacji samorządów terytorialnych.

Tematyka konferencji będzie obejmować, w szczególności, następujące zagadnienia :

 1. Podstawy prawne, ekonomiczne i finansowe cyfryzacji j.s.t.
 2. Infrastruktura teleinformatyczna ( hardware i software ) niezbędna do funkcjonowania e – urzędu.
 3. Metody autoryzacji w publicznych usługach cyfrowych.
 4. Bezpieczeństwo  świadczenia publicznych usług cyfrowych.
 5. Poziom przygotowania mieszkańców powiatu/gminy do korzystania z usług cyfrowych.
 6. Nowoczesne techniki w publicznych usługach cyfrowych.
 7. Działania j.s.t. przeciw wykluczeniu społecznemu w usługach cyfrowych.
 8. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej i innych środków finansowych zewnętrznych dla rozwoju cyfryzacji j.s.t.

Informacje

 1. Obrady konferencji będą się odbywały w obiektach KSW oraz w miejscach wybranych przez uczestników z wykorzystaniem Platformy TEAMS.
 2. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni  teoretycy praktycy z zakresu cyfryzacji usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w formie książkowej i doręczone uczestnikom konferencji ( 80 punktów otrzymuje publikacja wydana w KSW).
 4. Udział  w konferencji jest bezpłatny, jedynie uczestnicy z artykułem do publikacji, wpłacają kwotę 300 zł  na pokrycie kosztów publikacji.
 5. Miło zostanie przyjęte wsparcie j.s.t., mogą one zamieścić materiały promocyjne, w publikacji artykułów pokonferencyjnych,  o swojej jednostce w zamian za to wsparcie.

Kalendarium przygotowań

 1. Nadesłanie wypełnionych kart uczestnictwa  – do 15 marca 2022 r. na adres: m.stefanski@ksw.wloclawek.pl . Kartę można pobrać TUTAJ
 2. Ostateczny termin przesłania tekstu artykułu (komunikatu) w formie  elektronicznej – do 15 maja 2022 r. (pełny tekst artykułu do 20 stron) na adres: dyrektor.iaiz@ksw.wloclawek.pl.
  Wymogi edytorskie można pobrać ze strony: https://ksw.wloclawek.pl/dzialalnosc-projektowo-badawcza/wydawnictwo/publikacje/wytyczne-dla-autorow/zasady-przygotowania-materialow-do-monografii/
 3. Opłatę za publikację artykułu należy przesłać – do 30 kwietnia 2022 r. na konto bankowe podane na formularzu karty uczestnictwa.
 4. Przesłanie szczegółowego programu konferencji on-line i linków  do spotkania na Platformie Teams – do 15 maja 2022 r.

dr Marek Stefański, prof. KSW
Dyrektor Instytutu Administracji i Zarządzania KSW.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: