Tok Studiów

iP-m5T 07 lut , 2019 0 Comments

POBIERZ Plan studiów
POBIERZ Zasady, kryteria przygotowywania i oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
POBIERZ Pytania na obronę – Transport BiEPS
POBIERZ Pytania na obronę – Transport – logistyka transportu
POBIERZ Pytania na egzamin dyplomowy Transport – organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dokumenty dla studentów przystępujących do obrony pracy dyplomowej od miesiąca marca 2019 r.

POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
POBIERZ Wzór strony tytułowej
POBIERZ Obiegówka
POBIERZ Oświadczenie

Transport

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Na kierunku Transport prowadzone są studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent po ukończeniu 7-semestralnych studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Program kształcenia na kierunku Transport oparty został na sprawdzonych wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

 

mgr inż. Zbigniew Wasielak – Transport

iP-m5T 19 paź , 2018 0 Comments

Jakiś czas temu ukończyłem jedną z bydgoskich uczelni uzyskując dyplom magistra. Dało mi to możliwość realizacji moich planów życiowych i do dzisiaj jestem nauczycielem w Ze-spole Szkół Samochodowych we Włocławku, którą bardzo cenię. Praca z młodzieżą daje mi wiele satysfakcji ale wymaga też ciągłego samokształcenia – szczególnie w obszarach tech-nicznych. W tak zwanym międzyczasie zdobyłem różne uprawnienia, ukończyłem studia po-dyplomowe i różne kursy zawodowe. Wewnętrznie czułem jednak potrzebę uzupełnienia mojej wiedzy na poziomie inżynierskim. Podjąłem studia na Wydziale Nauk Technicznych na kierunku transport. Początki nie były łatwe. Konkretne wymagania wykładowców, dużo pracy samodzielnej i wspaniała atmosfera w uczelni zaowocowały zdobyciem upragnionego tytułu zawodowego inżyniera. Satysfakcja ogromna i poczucie spełnienia. Jeżeli chcesz być „raso-wym” inżynierem, to z pełną odpowiedzialnością polecam studia inżynierskie na Wydziale Nauk Technicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Skip to content