Tok Studiów

iP-m5T 07 lut , 2019 0 Comments

POBIERZ Plan studiów
POBIERZ Zasady, kryteria przygotowywania i oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
POBIERZ Pytania na obronę – Transport BiEPS
POBIERZ Pytania na obronę – Transport – logistyka transportu
POBIERZ Pytania na egzamin dyplomowy Transport – organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dokumenty dla studentów przystępujących do obrony pracy dyplomowej od miesiąca marca 2019 r.

POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
POBIERZ Wzór strony tytułowej
POBIERZ Obiegówka
POBIERZ Oświadczenie

Wojny informacyjne

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Celem studiów jest nabycie zdolności i umiejętności praktycznych z zakresu procesów zachodzących w obszarze procesów informacyjnych podmiotu i zjawiska wojny informacyjnej. Kierunek ten umożliwi m. in. sprawne generowanie modeli działania w zakresie przeciwdziałania dezinformacji oraz modeli własnych działań wspierających procesy walki informacyjnej nakierowanych na kooperacje negatywną.

Proobronność

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Celem studiów jest nabycie umiejętności praktycznych z zakresu procesów zachodzących w obszarze proobronności. Umożliwią m. in. sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych. Zdobyte zdolności oraz umiejętności praktyczne z tego zakresu umożliwią m. in. Sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych.

Katarzyna Wesołowska

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

Moim zdaniem studia podyplomowe „Praktyczna rachunkowość i Finanse” prowadzone przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku umożliwiają studentom w pierwszej kolejności poszerzenie dotychczasowej wiedzy ekonomicznej. Zajęcia prowadzą nie tylko wykładowcy, którzy są częstokroć teoretykami, ale także praktycy, mający biura rachunkowe. Dzięki tym ostatnim mamy możliwość poznania między innymi specyfiki działalności biura rachunkowego, co powinno zachęcić nas do podjęcia działalności tego samego rodzaju.

Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Zdobyte zdolności i umiejętności praktyczne z tego zakresu umożliwią m. in. sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych i realizacyjnych.

 

 

Transport

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Na kierunku Transport prowadzone są studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent po ukończeniu 7-semestralnych studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Program kształcenia na kierunku Transport oparty został na sprawdzonych wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

 

mgr inż. Zbigniew Wasielak – Transport

iP-m5T 19 paź , 2018 0 Comments

Jakiś czas temu ukończyłem jedną z bydgoskich uczelni uzyskując dyplom magistra. Dało mi to możliwość realizacji moich planów życiowych i do dzisiaj jestem nauczycielem w Ze-spole Szkół Samochodowych we Włocławku, którą bardzo cenię. Praca z młodzieżą daje mi wiele satysfakcji ale wymaga też ciągłego samokształcenia – szczególnie w obszarach tech-nicznych. W tak zwanym międzyczasie zdobyłem różne uprawnienia, ukończyłem studia po-dyplomowe i różne kursy zawodowe. Wewnętrznie czułem jednak potrzebę uzupełnienia mojej wiedzy na poziomie inżynierskim. Podjąłem studia na Wydziale Nauk Technicznych na kierunku transport. Początki nie były łatwe. Konkretne wymagania wykładowców, dużo pracy samodzielnej i wspaniała atmosfera w uczelni zaowocowały zdobyciem upragnionego tytułu zawodowego inżyniera. Satysfakcja ogromna i poczucie spełnienia. Jeżeli chcesz być „raso-wym” inżynierem, to z pełną odpowiedzialnością polecam studia inżynierskie na Wydziale Nauk Technicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Skip to content