Bezpieczeństwo i higiena żywności

iP-m5T 08 lis , 2018 0 Comments

2 semestry

Absolwent studiów zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności związane z systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz nabywa niezbędne kwalifikacje potrzebne w pracy związanej z nadzorowaniem jakości oraz dbaniem o bezpieczeństwo żywności. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

Przykładowy program studiów:

  • Podstawy technologii żywności
  • Metody utrwalania i przechowywania żywności
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich praktyczne wdrażanie (GMP, GHP, HACCP)
  • Audyt jakości
  • Praktyka zawodowa
Skip to content