Trwa nabór do płatnego programu stażowego Kierunek ORLEN

Dział Promocji KSW 15 kw. , 2021 0 Comments

Aplikacje przyjmujemy do 3 maja online www.orlen.pl/kariera.

 

Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów i absolwentów studiujących na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych, ekonomicznych. Oferujemy 40 ogłoszeń stażowych, w ramach kilkunastu różnorodnych specjalizacji i możliwości rozwoju w ramach takich obszarów, jak:

 • innowacji: współpracy ze startupami, rozwoju nowych usług na stacjach paliw, nowych projektów energetycznych
 • rozwoju- technologii paliw
 • produkcji – innowacyjnych projektów energetycznych dotyczących dekarbonizacji, projekty petrochemiczne
 • obszar techniki i inwestycji produkcyjnych
 • zakupów dla stacji paliw, chemii produkcyjnej, biokomponentów do biopaliw, dodatków, usług logistycznych, zakupów administracyjnych
 • IT – środowisko użytkowników
 • bhp – bezpieczne procesy produkcyjne, ADR’y
 • gospodarka odpadami
 • stacje paliw – projekty e-commerce, utrzymanie ruchu stacji, zarządzanie siecią stacji paliw, współpraca ze stacjami franczyzowymi
 • marketing – projekty sportowe, sponsoring
 • sprzedaż produktów  petrochemicznych
 • finanse – kontroling projektów strategicznych, ubezpieczenia, zarządzanie kredytami, rozwój procesów windykacyjnych

 

Logistyka służb mundurowych

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 220 godzin

Celem studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych jest przygotowanie słuchaczy będących oficerami lub podoficerami, pracownikami cywilnymi w służbach mundurowych (wojska, policji, straży miejskiej, straży granicznej, służby więziennej, służb celnych), a także osób zainteresowanych służbą w takich jednostkach. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania zadań, do których należą m. in. planowanie i prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej i remontowej, a także prowadzenie działań administracyjnych. Program studiów podyplomowych obejmuje zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat logistyki rozumianej, jako proces planowania, realizowania i kontrolowania. W ramach studiów podyplomowych słuchacze będą mieli okazję zaznajomić się z organizacją struktur pionów logistycznych, które odpowiadają za działania w różnego rodzaju służbach mundurowych.

Słuchacze studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych zdobędą wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod planowania zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, a także organizowania działań związanych z planowaniem i realizacją inwestycji.

Skip to content