Trwa nabór do płatnego programu stażowego Kierunek ORLEN

Dział Promocji KSW 15 kw. , 2021 0 Comments

Aplikacje przyjmujemy do 3 maja online www.orlen.pl/kariera.

 

Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów i absolwentów studiujących na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych, ekonomicznych. Oferujemy 40 ogłoszeń stażowych, w ramach kilkunastu różnorodnych specjalizacji i możliwości rozwoju w ramach takich obszarów, jak:

 • innowacji: współpracy ze startupami, rozwoju nowych usług na stacjach paliw, nowych projektów energetycznych
 • rozwoju- technologii paliw
 • produkcji – innowacyjnych projektów energetycznych dotyczących dekarbonizacji, projekty petrochemiczne
 • obszar techniki i inwestycji produkcyjnych
 • zakupów dla stacji paliw, chemii produkcyjnej, biokomponentów do biopaliw, dodatków, usług logistycznych, zakupów administracyjnych
 • IT – środowisko użytkowników
 • bhp – bezpieczne procesy produkcyjne, ADR’y
 • gospodarka odpadami
 • stacje paliw – projekty e-commerce, utrzymanie ruchu stacji, zarządzanie siecią stacji paliw, współpraca ze stacjami franczyzowymi
 • marketing – projekty sportowe, sponsoring
 • sprzedaż produktów  petrochemicznych
 • finanse – kontroling projektów strategicznych, ubezpieczenia, zarządzanie kredytami, rozwój procesów windykacyjnych

 

Tok Studiów

iP-m5T 07 lut , 2019 0 Comments

POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
POBIERZ Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
POBIERZ Strona tytułowa pracy dyplomowej
POBIERZ Obiegówka
POBIERZ Oświadczenie do pracy dyplomowej
POBIERZ Zasady pisania pracy dyplomowej
POBIERZ Pytania na egzamin dyplomowy

Dyżury

iP-m5T 13 sty , 2019 0 Comments

Dyżury dla kierunku - Energetyka

Dyrektor Instytutu Techniki i Logistyki dr inż. Mirosław Radwański

Dyżury:

– wtorek – 09.00-12.00
– czwartek – 09.00-12.00

Dyżury nauczycieli akademickich odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Energetyka

iP-m5T 13 sty , 2019 0 Comments

Dyrektor Instytutu Techniki i Logistyki dr inż. Mirosław Radwański

Dyżury:

– wtorek – 09.00-12.00
– czwartek – 09.00-12.00

Dyżury nauczycieli akademickich odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Energetyka

iP-m5T 25 paź , 2018 0 Comments

Na kierunku Energetyka prowadzone są studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach i elektrociepłowniach, jej przesyłaniu i dystrybucji. Posiada odpowiednie przygotowanie umożliwiające projektowanie i realizację inwestycji energetycznych charakteryzujących się wysokim współczynnikiem efektywności ekonomicznej. Jest przygotowany do zarządzania dystrybucją energii i efektywnego jej wykorzystania. Po odbyciu niezbędnej praktyki zawodowej, w trybie  określonym odrębnymi przepisami, może ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień zawodowych z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Może również  pracować jako specjalista do spraw energetyki w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 

Skip to content