Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 semestry – 660 godzin

Studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przygotują do pracy w zespole wczesnego wspomagania (w placówkach oświatowych) bądź wczesnej interwencji (w placówkach służby zdrowia). Program opracowany jest z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy w zespołach zajmujących się m.in. dziećmi z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, problemami w komunikacji, całościowymi zaburzeniami w rozwoju. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy z dzieckiem wymagającym wczesnego wsparcia w rozwoju.

Skip to content