Logopedia

Dział Promocji KSW 18 maj , 2020 0 Comments

Logopedia

4 semestry

Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

Dyżury

iP-m5T 13 sty , 2019 0 Comments

Dyżury dla kierunku - Logopedia

Dziekan WSiNT dr Jolanta Kloc

Dyżury:
– poniedziałki– godz. 11.00 – 13.00 – pok nr 3
– wtorki – godz. 09.00 – 11.00 – pok nr 3
– soboty zjazdowe – zgodnie z harmonogramem zajęć

 

Dyżury adiunktów

dr Tomasz  Borowiak
– poniedziałki  – godz. 11.30 – 12.30
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Urszula Kempińska
– wtorki  – godz. 08.00 – 10.00
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Adam Gawroński
– czwartki  – godz. 09.00 – 11.00
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Ireneusz Pyrzyk prof. KSW
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

 

Dyżury nauczycieli akademickich z kierunku: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, logistyka, transport  odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 

Logopedia

iP-m5T 13 sty , 2019 0 Comments

Dziekan WSiNT dr Jolanta Kloc

Dyżury:
– poniedziałki– godz. 11.00 – 13.00 – pok nr 3
– wtorki – godz. 09.00 – 11.00 – pok nr 3
– soboty zjazdowe – zgodnie z harmonogramem zajęć

 

Dyżury adiunktów

dr Tomasz  Borowiak
– poniedziałki  – godz. 11.30 – 12.30
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Urszula Kempińska
– wtorki  – godz. 08.00 – 10.00
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Adam Gawroński
– czwartki  – godz. 09.00 – 11.00
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Ireneusz Pyrzyk prof. KSW
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

 

Dyżury nauczycieli akademickich z kierunku: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, logistyka, transport  odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 

Logopedia

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Na kierunku Logopedia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

50

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 206/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowało wniosek Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku o nadanie Wydziałowi Nauk Pedagogicznych uprawnień do prowadzenia na kierunku Logopedia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Podstawą opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w szczególności efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany, oraz możliwość zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

Skip to content