Trwa nabór do płatnego programu stażowego Kierunek ORLEN

Dział Promocji KSW 15 kw. , 2021 0 Comments

Aplikacje przyjmujemy do 3 maja online www.orlen.pl/kariera.

 

Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów i absolwentów studiujących na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych, ekonomicznych. Oferujemy 40 ogłoszeń stażowych, w ramach kilkunastu różnorodnych specjalizacji i możliwości rozwoju w ramach takich obszarów, jak:

 • innowacji: współpracy ze startupami, rozwoju nowych usług na stacjach paliw, nowych projektów energetycznych
 • rozwoju- technologii paliw
 • produkcji – innowacyjnych projektów energetycznych dotyczących dekarbonizacji, projekty petrochemiczne
 • obszar techniki i inwestycji produkcyjnych
 • zakupów dla stacji paliw, chemii produkcyjnej, biokomponentów do biopaliw, dodatków, usług logistycznych, zakupów administracyjnych
 • IT – środowisko użytkowników
 • bhp – bezpieczne procesy produkcyjne, ADR’y
 • gospodarka odpadami
 • stacje paliw – projekty e-commerce, utrzymanie ruchu stacji, zarządzanie siecią stacji paliw, współpraca ze stacjami franczyzowymi
 • marketing – projekty sportowe, sponsoring
 • sprzedaż produktów  petrochemicznych
 • finanse – kontroling projektów strategicznych, ubezpieczenia, zarządzanie kredytami, rozwój procesów windykacyjnych

 

Tok studiów

Dział Promocji KSW 18 mar , 2019 0 Comments

POBIERZ Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
POBIERZ Strona tytułowa pracy dyplomowej
POBIERZ Obiegówka I stopień
POBIERZ Obiegówka II stopień
POBIERZ Oświadczenie do pracy dyplomowej
POBIERZ Zasady pisania pracy dyplomowej
POBIERZ Bezpieczeństwo narodowe I st. – pytania na egzamin dyplomowy
POBIERZ Bezpieczeństwo narodowe II st. – pytania na egzamin dyplomowy

Tok Studiów

iP-m5T 07 lut , 2019 0 Comments

POBIERZ Pytania na obronę

POBIERZ Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
POBIERZ Strona tytułowa licencjackiej pracy dyplomowej
POBIERZ Obiegówka
POBIERZ Oświadczenie do pracy dyplomowej
POBIERZ Zasady pisania pracy dyplomowej

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

2 semestry – 240 godzin

Administracja rządowa oraz samorządowa, organy bezpieczeństwa, a także zainteresowane jednostki gospodarcze mają za zadanie zorganizować spójny system przeciwdziałania nadzwyczajnymi zagrożeniom spowodowanym przez naturę lub człowieka. System ten zawiera elementy organizacyjne, operacyjne i logistyczne pozwalające na szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenia. Bardzo istotne jest zapewnienie właściwej koordynacji działań ratowniczych wszystkich zainteresowanych służb oraz szybka likwidacja skutków zagrożeń. Jednym z istotnych warunków prawidłowego funkcjonowania takiego systemu jest właściwie przygotowana kadra dowódcza i administracyjna. Takie właśnie kwalifikacje uzyskają absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych.

Skip to content