Studia podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:

Studia podyplomowe


Czas trwania studiów:

3 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

Diagnoza i terapia pedagogiczna

3 semestry

Studia podyplomowe ukierunkowane są na przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich, jak czytanie, pisanie, liczenie oraz przejawiającymi inne zaburzenia i deficyty rozwojowe. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu rozpoznawania symptomów nieprawidłowości w procesie uczenia się oraz zachowania dzieci i młodzieży, jak również podejmowania adekwatnych do diagnozy działań wspierających, terapeutycznych.

Oprócz zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole, a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, słuchacze studiów poznają m.in. psychologiczne uwarunkowania trudności i niepowodzeń szkolnych, podstawy i założenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej, kompetencje niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego. Zyskują świadomość z zakresu roli współpracy z rodziną dziecka z dysharmoniami
i zaburzeniami rozwojowymi. Poznają najważniejsze i efektywne metody wykorzystywane w pracy diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznej, a także zasady i strategie prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki oraz przejawiającymi zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego.

 

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2.600,00 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina Program Rodzina obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych.
program team work Program Team Work obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławkudla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych).
Program Partnerzy KSW obejmujący obniżone o 20% czesne dla osób zatrudnionych w instytucjach lub podmiotach gospodarczych, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy.
Program Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia KSW we Włocławku obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia KSW we Włocławku.
Program Absolwent studiów podyplomowych KSW we Włocławku obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych KSW we Włocławku.
Program Dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w KSW we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych).
Program Przyprowadź na studia obejmujący:

  • obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia
  • obniżone do 50% czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia
  • w przypadku pozyskania każdej następnej osoby czesne obniżone o kolejne 10% dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby na I rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia (łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2020/2021)
Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w KSW we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, innych pracowników pedagogicznych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły, przedszkola jako terapeuta pedagogiczny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice i inne placówki oświatowe.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku

Składanie dokumentów:

Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowowego

ul. Okrzei 94 A, pok. nr 1
87-800 Włocławek
tel. 660 716 709
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

oraz

Plac Wolności 1, pok. 26A (II piętro)
87-800 Włocławek
tel. 660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 08.00 – 15.00

Numer konta bankowego:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy KDBS
87-800 Włocławek, ul. Żabia 6
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: