Pedagogika – specjalności nienauczycielskie

iP-m5T 25 wrz. , 2018 0 Comments

Na kierunku Pedagogika można wybrać studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonanym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent Pedagogiki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Pedagogika w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to najstarszy o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji kierunek studiów.

W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.

Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego.


Skip to content