Kierunki studiów

Organizacja i zarządzanie ochroną ludności i obroną cywilną


Czas trwania kursu: 5 dni – 36 godz.

W dobie coraz większej ilości zdarzeń wpływających na ciągłość działania zakładu pracy, każdy rozsądny właściciel, dyrektor, kierownik firmy, musi się zabezpieczyć przed efektem zjawiska negatywnego. Zdarzenia te mogą mieć podłoże zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, takie na które mamy wpływ i zjawiska, które są od nas niezależne. W pierwszym przypadku zwracamy szczególną uwagę na organizacje zakładu i produkcji, zabezpieczenie firmy przed efektami zewnętrznymi (np. ochrona obiektu i tajemnic zakładu), w drugim należy umieścić czynniki zewnętrzne, takie które mogą wpłynąć na nasze zobowiązania względem klientów. Do nich zaliczymy awarie urządzeń komunalnych, zanik dopływu energii, zerwana łączność z otoczeniem i w końcu zmienność i nieprzewidywalność aury (susze, silne mrozy, powodzie, pożary, itp.).

Na takie sytuacje musimy przygotować się wcześniej, ponieważ kiedy zaistnieje czas na opracowanie strategii wyjścia z impasu może go zabraknąć. Przesłaniem dla wszystkich właścicieli, dyrektorów winna być informacja stwierdzająca, że „każda firma musi choćby w minimalnym zakresie funkcjonować nawet w przypadku katastrofy”.
zarówno wersje opisowe i graficzne. Poznacie sposoby ich wykonania. W końcu podpowiemy, gdzie można nabyć mapy do ich wykonania.

Program kursu

I. Dzień

1.    Teoretyczne aspekty kryzysu i sytuacji kryzysowej, współczesne zagrożenia. Łańcuch zagrożeń – 2 godz.

2.    System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym – 2 godz.

3.    Fazy zarządzania kryzysowego, zakres obowiązków administracji publicznej w sytuacji kryzysowej – 2 godz.

4.    Współdziałanie organów centralnych i wojewódzkich administracji publicznej z organami wojskowymi i układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych – 2 godz.

II. Dzień

5.    Plan zarządzania kryzysowego. Możliwości SZ RP do wsparcia organów cywilnych – 2 godz.

6.    Kontakt z mediami po wystąpieniu sytuacji kryzysowej – 2 godz.

7.    Obrona Cywilna w Polsce oraz powszechna samoobrona ludności. Ogólny zarys organizacji OC. Organy kierowania OC – 2 godz.

8.    Infrastruktura krytyczna i jej ochrona– 2 godz.

III. Dzień

9.    Formacje OC, ich rodzaje, organizacja, zadania, zasady działania. 2 godz.

10.  Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego – 2 godz.

11. Zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej oraz jej zadania w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny na podstawie Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. – 2 godz.

12.  Strategia i system bezpieczeństwa narodowego – 2 godz.

IV. Dzień

13.   Zagrożenia militarne i niemilitarne – 2 godz.

14.  Przygotowanie obronne społeczeństwa i państwa – 2 godz.

15.  Jakość systemów bezpieczeństwa- 2 godz.

V. Dzień

16. Metody jakościowe i ilościowe ochrony – 2 godz.

17.  Logistyka w bezpieczeństwie – 2 godz.

18. Organizacja i system ratownictwa -2 godz.

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709