Zarządzanie ochroną zdrowia w kryzysie

Dział Promocji KSW 23 paź , 2020 0 Comments

Zarządzanie ochroną zdrowia w kryzysie

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry menedżerskiej do skutecznego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi w obliczu kryzysu. Studia przygotowują do nowoczesnego, odpowiedzialnego i twórczego organizowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów na poszczególnych szczeblach funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz instytucji współpracujących z podmiotami w zakresie zwalczania sytuacji kryzysu.

Higiena i epidemiologia

Dział Promocji KSW 23 paź , 2020 0 Comments

Higiena i epidemiologia

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom instytucji realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, tj: jednostki administracji publicznej, administracja podmiotów leczniczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, firmy przemysłu spożywczego, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Farmaceutyczna, jednostki edukacyjne, , instytucje z obszaru ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz instytucje z obszaru pomocy społecznej.

Zarządzanie ochroną zdrowia

Dział Promocji KSW 18 maj , 2020 0 Comments

Zarządzanie ochroną zdrowia

2 semestry

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w ochronie zdrowia. Skutecznie kierować nimi mogą jedynie menedżerowie posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie m.in. funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania systemów jakości, zarządzania ryzykiem, zarządzania personelem, a także analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku, które ulegają ciągłym zmianom wewnętrznym i zewnętrznym.

Dietetyka i planowanie żywienia

Dział Promocji KSW 18 maj , 2020 0 Comments

Dietetyka i planowanie żywienia

3 semestry

Celem studiów jest podwyższenie lub nabycie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących dietetyki i planowania żywienia.

Opieka paliatywna i geriatryczna

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

Opieka paliatywna i geriatryczna

2 semestry

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Opieki paliatywnej i geriatrycznej” będzie przygotowany do pracy z osobami wymagającymi stałej opieki. Słuchacz będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu starzenia się organizmu ludzkiego zarówno
w aspekcie biologicznym, jak i społecznym. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są
w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

Przykładowy program studiów:

– Podstawy gerontologii społecznej,
– Podstawy geriatrii i socjologii,
– Pielęgnacja osób starszych
– Pierwsza pomoc przedmedyczna
– Praktyka zawodowa

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2 semestry

Studia Podyplomowe z zakresu „Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjna” mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole i przedszkolu. Po ukończeniu podyplomowych studiów „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjnej” słucha czpozna budowę i funkcje organizmu, a w szczególności narządy ruchu, pozna prawa rządzące rozwojem psychoruchowym i fizycznym oraz specyficzne właściwości tego rozwoju szczególnie w tzw. okresach krytycznych posturogenezy. Będzie wiedział jakie są wady postawy i ich patogenetyczne uwarunkowania. Zdobędzie umiejętność oceny postawy i wykrywania wad postawy jak również umiejętność konstruowania jednostki lekcyjnej ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnej dla różnych wad postawy i grup wiekowych oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Program studiów obejmuje m.in. zajęcia z: anatomii człowieka, biologii rozwoju człowieka, fizjologii wysiłku, wad postawy i metod ich diagnozowania, planowania i dokumentowania pracy specjalisty gimnastyki korekcyjnej, elementów rehabilitacji w korekcji wad postawy, pływania korekcyjnego, systematyki ćwiczeń, zabaw i gier w profilaktyce i korektywie wad postawy, organizacji i bezpieczeństwie ćwiczeń oraz praktyki.

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena żywności

iP-m5T 08 lis , 2018 0 Comments

2 semestry

Absolwent studiów zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności związane z systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz nabywa niezbędne kwalifikacje potrzebne w pracy związanej z nadzorowaniem jakości oraz dbaniem o bezpieczeństwo żywności. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

Przykładowy program studiów:

  • Podstawy technologii żywności
  • Metody utrwalania i przechowywania żywności
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich praktyczne wdrażanie (GMP, GHP, HACCP)
  • Audyt jakości
  • Praktyka zawodowa
Skip to content