„Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

Dział Promocji KSW 27 sty , 2020 0 Comments
Organizatorzy konferencji w oparciu o tematykę przedsięwzięcia  postanowili wydać Monografię. Publikacja w pewnej części odzwierciedla ramowy program konferencji. Przeznaczona została dla szerokiego grona odbiorców uprawiających zawody medyczne  oraz  wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych. Autorami prac są  osoby będące wieloletnimi klinicystami i praktykami. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwszą rozpoczyna praca dotycząca nanomedycyny,  która jest spojrzeniem przyszłościowym w medycynie. Druga omawia  proces starzenia się organizmu człowieka   uwzględniając możliwości  opóźniania tego procesu. Kolejna opisuje  problem opieki rodzinnej nad osobami starszymi. Dalsze rozważania  dotyczącą  rehabilitacji chorych po udarze mózgu, a także  opisują   problemy godnego starzenia się człowieka. Omówiono także specyfikę żywienie seniorów oraz podkreślono wartość terapii zajęciowej. Druga część zawiera  prace empiryczne. Pierwsza dotyczy skutków przebytego  zapalenia płuc u seniorów nie objętych profilaktyką pneumokokową. W kolejnych artykułach przedstawiono deficyt wiedzy opiekunów nieformalnych na temat zespołów otępiennych.  Przeanalizowano także wieloaspektowość problemów występujących u seniorów przebywających w domach pomocy społecznej. Autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że zawarta w niej tematyka stanie się inspiracją do pogłębienia i nowego spojrzenia na obszar tak ważny we współczesnym świecie, bo dotyczący zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób w wieku podeszłym. 
Monografia pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” 
wydana pod redakcją dr Beaty Małeckiej, dr Wioletty Wojciechowskiej, dr Marka Zielińskiego
Kujawska Szkoła Wyższa, Włocławek 2020
Skip to content