Tak rodziła się niepodległość – konferencja naukowa

Dział Promocji KSW 19 lis , 2018 0 Comments

 

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:
Piotr Całbecki- Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Marek Wojtkowski- Prezydent Miasta Włocławek,
Andrzej Nowakowski- Prezydent Miasta Płock
Pierwsza część konferencji naukowej odbyła się 9 listopada 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku (pl. Narutowicza 8). W dniu 11 listopada  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu (ul. Zamkowa 4), odbyła się dalsza część konferencji pt.” Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski”. Została ona poprzedzona Mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli oraz uroczystością złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w hołdzie Ojczyźnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na placu Rejtana w Kowalu. Organizatorzy i uczestnicy ceremonii przed Pomnikiem wysłuchali koncertu orkiestry dętej OSP w Kowalu pod dyrekcją Roberta Stranca i złożyli wieńce kwiatowe, upamiętniając w ten sposób również postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest symbolem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Uroczystość odbyła się w asyście Wojska Polskiego. Odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, a następnie oddana została salwa honorowa przez żołnierzy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Naukową refleksję na temat znaczenia 11 listopada jako Święta Niepodległości w świadomości Polaków, pogłębiły wystąpienia referentów. Uczestnicy obejrzeli prezentację mgra Tomasza Wąsika pt.” Walki obronne w rejonie Włocławka w sierpniu 1920 roku” oraz wysłuchali kilku referatów min. Administracja i samorząd Kujaw wschodnich oraz w ziemi dobrzyńskiej w 1918 roku ( dr Hanna Szczechowicz); Odbudowa samorządu terytorialnego w Kowalu w latach 1918-1939 (dr Anna Prokopiak- Lewandowska); Obrońcy Wisły 1920 roku- bohaterem Akademickiego Zespołu Szkół we Włocławku ( mgr Marta Walczak). Konferencji towarzyszyła wystawa Orzeł Biały w symbolice niepodległościowej przygotowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Podczas trwania konferencji, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oferowało do nabycia publikację pt.”Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski, pod redakcją Zbigniewa Pawła Kruszewskiego i Zdzisława Jana Zasady. Książka jest drukiem materiałów pokonferencyjnych – monografią, zawierającą referaty i doniesienia przedstawione na konferencji i odnoszące się do stanu wiedzy na temat budowy niepodległej Polski w 1918 roku.
Dwudniowa konferencja naukowa była chwilą refleksji i zadumy nad niepodległością odzyskaną przez Polaków po stu dwudziestu trzech latach niewoli, w której przyszło żyć pięciu pokoleniom naszych rodaków.

Konferencja naukowa „Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów”

Dział Promocji KSW 26 paź , 2018 0 Comments

[fblike]

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor KSW, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Prezydent Miasta Włocławka, dr Marek Wojtkowski. Do współpracy nad przedsięwzięciem włączył się także Włocławski Uniwersytet Seniora i Fundacja Vladislawia.
W pierwszej części konferencji, stanowiącej teoretyczne odniesienie do problematyki, wykłady wygłosili nauczyciele akademiccy, ukazując pasje i zainteresowania ludzi starszych w kontekście konkretnych obszarów naukowych: filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. Druga część o wymiarze praktycznym, poświęcona została referatom przedstawionym przez samych seniorów z zaproszonych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy opowiedzieli o swoich zainteresowaniach.
Planujemy również wydanie publikacji naukowej w I połowie 2019 roku.
Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji konferencji p. mgr Ewie Murszewskiej i Radzie Słuchaczy WUS: p. Elżbiecie Ponachajba i Lucynie Małobłockiej.

Program konferencji

Część I Wystąpienia nauczycieli akademickich (godz. 10,00- 11,50)

1. dr Renata Brzezińska – powitanie gości i referat wprowadzający Miejsce i pozycja
seniorów w społeczeństwie
2. prof. dr hab. Joanna Górnicka – Kalinowska, Aktywność jako sens życia seniora
3. dr Tomasz Borowiak, W poszukiwaniu metod aktywizujących pamięć seniorów
4. dr Adam Wróbel, prof. KSW, O niebywałych walorach wieku senioralnego, czyli
jakże pozytywne językowe i literackie obrazy starzenia się, starości
5. dr Maria Posłuszna- Owcarz, Zainteresowania i pasje w życiu człowieka
6. mgr Adam Grudzień, Pasje i zainteresowania seniorów w kontekście potrzeb
psychicznych
7. dr Jolanta Kloc, Pasje i zainteresowania seniorów działających w gminie Włocławek

Część II Seniorzy o swoich pasjach i zainteresowaniach (godz. 12,00 – 13,30)

1. mgr Andrzej Twardzik, KSW Grałem z liderem zespołu MAANAM
2. Jadwiga Grygo, Uniwersytet dla Aktywnych Ciechocinek – Petanka/ gra w kule/ to
jest to!
3. Zofia Krukowska Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku – Podróże
moja pasja
4. Wanda Wiatrowska, Oddział KDUTW Radziejów – Człowiek najwyższą wartością.
Moja pasja społecznika
5. Bożena Broniszewska, Włocławski Uniwersytet Seniora – Moje pasje artystyczne
6. Elżbieta Pyra, Włocławski Uniwersytet Seniora – Jeszcze w zielone gramy.

„Polska w NATO, NATO w Polsce – taktyczne gwarancje czy strategiczna iluzja?”

Dział Promocji KSW 14 cze , 2018 0 Comments

 

[fblike]

Konferencja odbyła się w ramach cyklu dwóch konferencji naukowych w Kujawskiej Szkole Wyższej, realizowanych w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, poświęconych refleksji nad współczesnym bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
Pierwsza konferencja z cyklu pt.: „Kluczowe filary bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” poświęcona jest w całości problematyce NATO, w tym współpracy NATO – Polska.
Kolejna konferencja tego cyklu odnosić się będzie do filaru bezpieczeństwa jakim są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Część druga odbędzie się w roku akademickim 2018-2019.

Cel konferencji:

1. Ocena zasadniczych filarów bezpieczeństwa militarnego państwa w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości.
2. Podsumowanie osiągnięć Polski w procesie integracji ze strukturami zbiorowego bezpieczeństwa Świata Zachodniego.
3. Refleksja nad dynamiką zmian środowiska bezpieczeństwa w kontekście zapisów koncepcji strategicznej NATO z Lizbony.
4. Ocena współpracy NATO – UE. Nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego czy wyższy poziom komplementarności działań.
5. Współczesna percepcja Traktatu Północnoatlantyckiego. Organizacja charytatywna czy wspólnota wartości, zbiór przywilejów i katalog zobowiązań czy wreszcie tylko lista oczekiwań?
6. Ewaluacja implementacji decyzji przywódców państw NATO podczas szczytu w Newport i Warszawie. Bilans zysków i strat.
7. Poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie – czy NATO nas obroni?

 

W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

1. Powstanie NATO – dr Władysław KUBIAK.

2. Wpływ przewartościowania w sferze technologicznej na rozwój
i funkcjonowanie współczesnych sił zbrojnych – gen. dyw. w st. sp. mgr inż. Andrzej LELEWSKI

3. Zasadnicze filary systemu obronnego państwa jako konsekwencja
transformacji ustrojowej w Polsce – płk w st. sp. dr inż. Ryszard CHODYNICKI.

4. Traktat Waszyngtoński – wspólnota wartości, zbiór przywilejów
i katalog zobowiązań – Andrzej OSSOWSKI.

5. Ustalenia Szczytu NATO z Newport – strategiczna refleksja w świetle zmian regionalnego i globalnego środowiska bezpieczeństwa.
– Szczyt NATO w Warszawie – dalsza adaptacja Sojuszu.
– Implementacja kluczowych decyzji NATO – od Newport do Warszawy – gen. rez. dr inż. Mieczysław GOCUŁ.

Skip to content