Zdrowie w naszych rękach – interdyscyplinarność nauk o zdrowiu

Dział Promocji KSW 02 gru , 2014 0 Comments

Wśród prelegentów konferencji znalazła się kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, przedstawiciele administracji samorządowej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, kadra naukowo-dydaktyczna uczelni medycznych, pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z unikalnymi możliwościami prowadzenia treningu chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT. Dodatkowym walorem przedsięwzięcia była możliwość obejrzenia wystaw eksponowanych w Centrum Kultury Browar B. Atrybutem konferencji była także możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach z uzyskaniem certyfikatu, adresowanych do czynnych zawodowo pielęgniarek i fizjoterapeutów. Przedsięwzięcie adresowane było do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych pielęgniarek, fizjoterapeutów, studentów kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo, przedstawicieli administracji samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych osób. Udział w konferencji bezpłatny, wstęp wolny.

Przedsięwzięcie wspierali:  Technomex, Zarys, Konkret, Tena

Uczelnia uczciła 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej

Dział Promocji KSW 01 gru , 2014 0 Comments

Konferencja „100. rocznica wybuchu I wojny światowej” miała na celu przybliżenie współczesnym pokoleniom Polaków najważniejszych wydarzeń sprzed stu lat na ziemiach polskich, które miały miejsce w latach 1914-1918.  Jej celem było także upamiętnienie żołnierzy polskich walczących w armiach zaborczych na frontach I wojny światowej i przypomnienie ich wkładu w dzieło odzyskania niepodległości przez Polskę. I wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 r. do 11 listopada 1918 r., w której wykorzystywano broń chemiczną, samoloty, okręty podwodne, czołgi i samochody ciężarowe, a także wskutek chorób zakaźnych, pochłonęła wiele milionów ofiar. Straty wszystkich stron w I wojnie były ogromne. Na 65 mln zmobilizowanych po obu stronach 8,5 mln żołnierzy poległo lub zmarło na frontach, 21 mln żołnierzy było rannych, a prawie 8 mln zostało wziętych do niewoli lub zaginęło. I wojna światowa toczyła się również na terenach ziem polskich, w okresie, gdy nie istniało państwo polskie, w tym również na obszarze Kujaw i Pomorza, gdzie doszło do ciężkich walk między Niemcami i Rosjanami – walki te należały do jednych z najważniejszych w tym światowym konflikcie.

Podczas konferencji prezentowana była wystawa „100. rocznica wybuchu I wojny światowej” udostępniona przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kierownictwo naukowe konferencji:

dr Władysław Kubiak (Włocławek), prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń)

 

„Życie codzienne w Polsce w okresie średniowiecza”

Dział Promocji KSW 14 paź , 2014 0 Comments

wg ustalonej kolejności:

  • „Rozkosze stołu w Polsce średniowiecznej” – dr Zdzisław Zasada, WTN
  • „Problematyka postów w Polsce średniowiecznej” – ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, WSHE
  • „Człowiek miarą wszechrzeczy”. Sposoby mierzenia i ważenia w Polsce w czasach średniowiecza – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, WSHE
  • „Motyw chleba i (zboża) w średniowiecznej kulturze, literaturze oraz w języku staropolskim – dr Adam Wróbel, prof. nadzw. WSHE

 

zdjęcia ze zbiorów dr. Tomasza Dzikiego z Archiwum Państwowego we Włocławku, który wygłosił referat pt. „Zjazd Królów w Krakowie w 1364 r.”

Seminarium dotyczące problemów społeczeństwa senioralnego

Dział Promocji KSW 13 paź , 2014 0 Comments

Podczas seminarium głos w dyskusji zabrali także praktycy współpracujący z seniorami oraz przedstawiciele Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku od lat podejmuje tematykę senioralną, zarówno w ofercie kształcenia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności edukacja ustawiczna dorosłych oraz poprzez organizacją obchodzącego w tym roku 5-lecie Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczącego dziś już ponad 1200 słuchaczy.

Debata o wychowaniu najmłodszych w oparciu o pedagogikę Janusza Korczaka

Dział Promocji KSW 30 cze , 2014 0 Comments

W debacie udział wzięli: Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej we Włocławku prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. WSHE, prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, Dyrektor Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim Pan Marcin Lewandowski, Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Maluch” Pani Dorota Wilczura, Dyrektor Domu Dziecka im. Ks. Bp. Wojciecha Owczarka Siostra Katarzyna Rawska, Dyrektor Centrum Opieki Nad Dzieckiem we Włocławku Pan Wojciech Deskiewicz, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka Pani Anna Sobiesiak, Rzecznik Prasowy WSHE Pani Monika Jabłońska oraz członkowie Koła Naukowego. Na początku debaty Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. WSHE oraz członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka uczcili wraz ze zgromadzonymi gośćmi pamięć o zmarłym Jerzym Zgodzińskim. Był on nie tylko niezwykłym człowiekiem ale również pedagogiem, harcmistrzem oraz twórcą Korczakowa. Uroczystości żałobne rozpoczęły się o godzinie 13.00 Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie, po której o godzinie 14.00 odbył się pogrzeb na cmentarzu parafialnym na ul. Kościuszki. Z powodu uroczystości pogrzebowych w debacie nie mogli uczestniczyć Pani Barbara Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, którzy podczas debaty zostali uhonorowani nagrodą statuetek Honorowego Członka Koła Naukowego „Warsztatów Korczakowskich”. Statuetka została wykonana z lustra, na którym widnieje wizerunek Janusza Korczaka. Każdy kto na nią spojrzy ujrzy w sobie postać Starego Doktora. Nagrody zostały ufundowane przez Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku prof. nzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego. Statuetkę wykonał włocławski artysta Pan Witold Mielcarski. Pomysłodawcą projektu statuetek był Przewodniczący Paweł Rieske. Całość spotkania została nagrana przez telewizję TV Kujawy. Debatę poprowadziła Pani Redaktor Monika Grzanka.

 

„Edukacja wobec zmian cywilizacyjnych” – ogólnopolska konferencja naukowa w Ciechocinku

Dział Promocji KSW 16 maj , 2014 0 Comments

Nasi wykładowcy wygłosili następujące referaty:

  • prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – „Edukacja wobec zmian gospodarczych”
  • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – „Edukacja kulturalna wobec wyzwań
    cywilizacyjnych”
  • dr Tomasz Borowiak – „Rozwijanie inicjatywy i przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej wśród studentów pedagogiki i ekonomii”
  • mgr Adam Gawroński – „Kariera zawodowa w kontekście współczesnych nastawień cywilizacyjnych”

Zdjęcia dzięki uprzejmości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym

Dział Promocji KSW 01 kw. , 2014 0 Comments

W konferencji uczestniczyła Prezes Zarządu KZBS w Warszawie Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka. W konferencji wzięli także udział autorzy referatów, prezesi zarządów banków spółdzielczych oraz studenci kierunku ekonomia WSHE. Dorobek konferencji będzie opublikowany.

Naukowcy i praktycy dyskutowali na sympozjum o dobrych praktykach i kulturze w miejscu pracy.

Dział Promocji KSW 13 sty , 2014 0 Comments

patronem prasowym – miesięcznik „Przyjaciel przy Pracy”. Sympozjum adresowane było nie tylko do pracodawców, pracowników zajmujących się bhp oraz do studentów kierunku bhp ale do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Organizatorem Sympozjum było Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM

10.20  Część I

1. Etyczna i personalistyczna wartość pracy priorytetem w kształtowaniu jej  bezpieczeństwa i higieny

ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, WSHE we Włocławku

2. Współczesne wyznaczniki etosu pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, WSHE we Włocławku

3. Relacje międzyludzkie w miejscu pracy na tle działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w woj. kujawsko-pomorskim

mgr Małgorzata Porażyńska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

4.   Moda na bezpieczeństwo – marzenia czy rzeczywistość?

mgr Konrad Rudniewski, miesięcznik „Przyjaciel przy Pracy”

12.20  Część II

1. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

mgr Emila Pankowska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

2. Ocena ryzyka zawodowego, jako źródło wdrażania dobrych praktyk

mgr Kazimierz Pikos, WSHE we Włocławku.

4. Praca w teorii ekonomii

dr Henryk Stępień, prof. nzw. WSHE, WSHE we Włocławku.

 

Skip to content