III Studencka Konferencja Naukowa „Rodzina w ujęciu dyscyplinarnym”

Dział Promocji KSW 09 gru , 2013 0 Comments

 

Konferencję prowadziła przewodnicząca KNP „Persona” studentka II roku uzupełniających studiów magisterskich Żaneta Stypuła- Cichalska Ogółem na konferencji wygłoszono 13 referatów. Konferencję otworzył Dziekan WNP dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. WSHE. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Celther Polska. W konferencji wzięli udział ponadto słuchacze Kujawsko- Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni Goście:
– Prorektor WSHE we Włocławku dr Władysław Kubiak
– Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Beata Haor, prof. nzw. WSHE
– Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Pedagogicznych Mirosława Kunikowska
– Mgr Edyta Rogiewicz, mgr Edyta Rozłonkowska z Dziekanatu Wydziału Nauk Pedagogicznych
– Adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Eugeniusz Suwiński
-Kierownik Działu Wydawnictw WSHE mgr Dorota Wojciechowska
-Agata Burmistrzak z Centrum Edukacji i Doskonalenia Zawodowego WSHE
– Prezes Kujawsko Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jerzy Nowacki

 

Zdjęcia z konferencji wykonała mgr Katarzyna Rumińska z KNP „Persona”

Konferencja „Prawo i medycyna”

Dział Promocji KSW 29 lis , 2013 0 Comments

 

Tematyka konferencji dotyczyła problemów polityki zdrowotnej w zakresie zaniechań w obszarze prawa prozdrowotnego, zapotrzebowania na usługi prawnicze w obszarze zdrowia, prawne granice reklam i promocji leków oraz dylematów etycznych, prawnych w praktyce opieki paliatywnej. Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość w Sporcie”

Dział Promocji KSW 08 lis , 2013 0 Comments

 

Uniwersyteckie Centrum Sportowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, oraz Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stworzyły projekt konferencji naukowej pt. „Jakość w sporcie”. Celem Konferencji była prezentacja badań oraz wymiana poglądów dotyczących jakości w sporcie z uwzględnieniem nauk ekonomicznych, pedagogicznych, o kulturze fizycznej jak również medycznych czy prawnych. Prezentacje poglądów zaprezentowane zostały podczas panelu naukowego (6-7 XI 2013 r.) w formie trzech bloków tematycznych: zarządzanie jakością w sporcie, sport jako forma autokreacji, oraz psychorehabilitacja i pomoc psychopedagogiczna w sporcie, prawo sportowe.
W konferencji uczestniczyli naukowcy z ośrodków akademickich z Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania, Koszalina, Olsztyna, Torunia, Warszawy i Włocławka, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, władz samorzadowych Bydgoszczy, Torunia, województwa kujawsko-pomorskiego. Na konferencji z referatem „Sport Akademicki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku” wystapił mgr Marek Wódecki.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych

Dział Promocji KSW 30 wrz , 2013 0 Comments

 

Organizatorami przedsięwzięcia był: Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN), Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

II edycja sympozjum naukowego o bhp za nami

Dział Promocji KSW 13 maj , 2013 0 Comments

 

organizacji spotkania o takiej tematyce było przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach, promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników oraz przekazanie wybranych elementów wiedzy dotyczącej problematyki oceny ryzyka zawodowego.

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

 

 

Praca i wykształcenie w społeczeństwie ryzyka

 

– dr hab. Mieczysław Gałuszka , WSHE we Włocławku

 

Ocena ryzyka zawodowego jako narzędzie poprawy warunków pracy

 

– mgr Marta Antoniak, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB

 

Ryzyko zawodowe w służbie zdrowia

 

– dr Artur Piotrowicz, WSHE we Włocławku

 

Ocena ryzyka zawodowego w oświacie

 

– mgr Kazimierz Pikos – egzaminator BHP, OKE w Gdańsku

 

Typowe błędy w procesie oceny ryzyka zawodowego

 

– dr Zdzisław Jan Zasada, WSHE we Włocławku

 

Przegląd narzędzi komputerowych opracowanych w CIOP-PIB przeznaczonych do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (Ster, Mikrobhp, Irys)

 

– Jacek Kurowski, Dział Informatyki CIOP-PIB

 

 

 

 

 

Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza

Dział Promocji KSW 16 kw. , 2013 0 Comments

 

Było to również jedno z ważniejszych wydarzeń rocznicowych w tym roku w naszym kraju (jak wspomniał w swoim wystąpieniu dr hab. Andrzej K.Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa). Honorowy patronat nad konferencją objęli: Władysław Bartoszewski – Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof.dr.hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Andrzej Pałucki – Prezydent Włocławka. Konferencji  towarzyszyła wystawa „KATYŃ – Pamiętamy” udostępniona przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Konferencja rozpoczęła się o godz.10.00 w Auli Collegium Minus WSHE, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej).

 

W kwietniu 2013 r. w Polsce będzie obchodzona uroczyście 73 rocznica zbrodni katyńskiej. Głównym akcentem tych uroczystości będzie Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Sprawców zbrodni katyńskiej osądziła już historia. Nam pozostaje upowszechnianie prawdy o tamtym wydarzeniu z nadzieją, że świadomość tej historii – zwłaszcza wśród ludzi młodych – przyczyni się do uniknięcia podobnej tragedii w przyszłości. Tragiczne karty niedawnej przeszłości zobowiązują nas do pielęgnowania pamięci ofiar kaźni polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wśród nich byli oficerowie WP i funkcjonariusze PP z terenu Pomorza i Kujaw – tutaj urodzeni i służący w wojsku lub w formacjach policyjnych.

 

Konferencja zorganizowana została ze środków finansowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Referaty:

 

Jednostki Wojska Polskiego na Pomorzu i Kujawach we wrześniu 1939 roku

 

– prof. dr hab. Waldemar Rezmer, UMK w Toruniu

 

Polskie ofiary na cmentarzyskach NKWD w Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia) w świetle archeologii

 

– prof. dr hab. Andrzej Kola, UMK w Toruniu

 

Katyń i anty-Katyń w propagandzie rosyjskiej

 

– prof. UMK dr hab. Zbigniew Karpus, UMK w Toruniu

 

Ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje z województwa pomorskiego uznane za zmarłe po 1945 roku

 

– dr Władysław Kubiak, WSHE we Włocławku

 

Kościół katolicki a Zbrodnia Katyńska

 

– ks. dr hab. Józef Dębiński, Toruń

 

Ziemie polskie pod okupacją sowiecką. Z problematyki polityki sowieckiej wobec jeńców, uwięzionych i deportowanych

 

– prof. dr hab. Michał Klimecki, UMK w Toruniu

 

Zbrodnia Katyńska w historiografii polskiej

 

– dr Hanna Szczechowicz, PWSZ we Włocławku

 

Policjanci z województwa pomorskiego – ofiary Miednoje

 

– dr Krzysztof Halicki, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 

 

 

Skip to content