„Więcej lat – więcej życia”

Dział Promocji KSW 17 gru , 2012 0 Comments

W konferencji brali udział słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci WSHE, przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych, domów pomocy społecznej, podmiotów leczniczych, uczniowie Zespołu Szkół Akademickich, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wykład inauguracyjny nt. „Zdrowie psychiczne w okresie późnej dorosłości” wygłosił – prof. zw. dr hab. Roman Ossowski.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images//galeria/2012_12_14_wnoz.

Po konferencji o odpadach

Dział Promocji KSW 07 gru , 2012 0 Comments

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Włocławka i Powiatu Włocławskiego. Konferencja rozpoczęła się podpisaniem porozumienia pomiędzy Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku a Nadleśnictwem Włocławek. Ze strony Uczelni dokument ten podpisał Pan Rektor prof.nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony  naszego Partnera – Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek Pan mgr inż. Włodzimierz Pamfil.

Na konferencji wygłoszono 4 referaty. W programie znalazło się miejsce zarówno dla edukacji ekologicznej w nowej podstawie programowej jak i przykłady dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami. Uczestnicy dowiedzieli się czy ochrona klimatu oznacza racjonalną gospodarkę odpadami. Ze strony zaproszonych Gości wystąpił Zastępca Prezydenta Włocławek Pan Jacek Wojciechowski, który pogratulował Uczelni pionierskich działań w zakresie propagowania postaw proekologicznych. W ramach podsumowania programu „Ekologiczne nawyki” wystąpiła Pani Beata Chojnacka – nauczycielka z Zespołu Szkół Technicznych, które przedstawiła działania w szkole realizowane po uczestnictwie we wspomnianym programie.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images//galeria/2012_12_06_konferencja_odpady.

O bankach spółdzielczych naukowo

Dział Promocji KSW 29 mar , 2012 0 Comments

Organizatorem ogólnopolskiego spotkania teoretyków i praktyków bankowości spółdzielczej były: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images//galeria/2012_03_26_banki_spoldzielcze.

 

 

Skip to content