Inauguracja roku akademickiego KDUTW Oddział w Wielgiem (2)

Dział Promocji KSW 21 paź , 2015 0 Comments

Regionalną prasę reprezentował Andrzej Korpalski. Zamieszczone poniżej zdjęcia wykonała p. Weronika Sieradzka. Uroczystość inauguracji roku otworzył, witając gorąco słuchaczy oraz przybyłych gości kol. Przewodniczący Rady Słuchaczy Andrzej Capała, przedstawiając także porządek uroczystości. Występ dał zespół Orkiestry Szkolnej „Trio” w składzie: Florkowska Malwina, Adamski Cezary , Ziółkowski Daniel prezentując kilka wspaniale wykonanych melodii. W następnym punkcie głos zabrał dr Władysław Kubiak – prorektor Kujawskiej Szkoły Wyższej (dawniej WSHE), który akcentował znaczenie podejmowania nauki w każdym wieku oraz życzył wszystkim słuchaczom ciekawych wykładów oraz wszystkiego najlepszego w życiu rodzinnym i osobistym. W podobnym tonie wypowiedział się Prezes Zarządu KD UTW we Włocławku p. Jerzy Nowacki, który jednocześnie nakreślił zebranym przebieg Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów jaki się odbył przed tygodniem w Warszawie. Wspólne wystąpienia Przewodniczącej Rady oraz p. Wójta, w którym potwierdzili oni potrzebę i znaczenie dalszego kształcenia, podkreślali również jak ważnym jest fakt integracji większej ilości osób starszych co służy w konsekwencji całej społeczności gminy . Władze gminy zapewniali też słuchaczy jak i przedstawicieli Uczelni Patronackiej o dalszej pomocy finansowo-materialnej dla Oddziału UTW Wielgie.

Następnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego na temat „Rok 2015 rokiem Jana Długosza”, który wygłosił prorektor dr. Władysław Kubiak. Po wykładzie 3 nowych studentów otrzymało z rąk Prezesa KD UTW oraz prorektor p. Władysława Kubiaka nowe indeksy Pod koniec uroczystości wszyscy uczestnicy spotkali się na dalszych rozmowach kuluarowych przy kawie oraz słodyczach.

W/w przebieg Uroczystej Inauguracji przedstawiają zdjęcia poniżej:

Słuchacze UTW o/ Wielgie zakończyli II rok kształcenia 2014/2015

Dział Promocji KSW 06 lip , 2015 0 Comments

W/w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy p. Przewodnicząca Rady mgr Halina Sztypka, p. Wójt Gminy mgr Tadeusz Wiewiórski oraz Radna Powiatu Zofia Kuczmarska. Uczelnię WSHE we Włocławku reprezentowali p. dr. Marek Stefański oraz Prezes Zarządu KDUTW we Włocławku mgr Jerzy Nowacki, którzy składali słuchaczom życzenia przyjemnych i zdrowych wakacji.
Jednym z miłych akcentów uroczystego spotkania było wręczenie dyplomów dla aktywnych słuchaczy oraz innych osób, które swym zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju oraz znaczenia UTW w środowisku gminy.
W części artystycznej wystąpił solista Marek Adamski. Należy podkreślić wspaniałą atmosferę wśród zebranych na spotkaniu, do czego przyczyniła się również p. Radna Powiatu z naszej gminy mgr Zofia Kuczmarska przekazując na ręce Przewodniczącego Rady Słuchaczy Andrzeja Capały kosz ze słodyczami, które rozprowadzono wśród uczestników tej uroczystości. Wspaniałe smakołyki (głównie słodkości) przygotowała grupa słuchaczek pod kierownictwem Skarbnika Rady Słuchaczy p. Zofię Spryszyńską.
Dodatkowo, przyjemny nastrój tworzyła orkiestra pod kierownictwem p. Patryka Góralskiego, którego sponsorowała dla słuchaczy Dyrekcja Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wielgiem. Niżej podajemy zdjęcia z przebiegu w/w spotkania.
Dyplomy otrzymali:
mgr Halina Sztypka
mgr inż. Jan Wadoń
mgr Magdalena Szczupacka
Andrzej Capała
Weronika Sieradzka
Teresa Kostrzewska
Grażyna Dobrzyńska
Zofia Spryszyńska
Wanda Łukaszewska
Maria Kmieciak
Maria Ziemińska
Jan Łukaszewski
Zofia Jułga
Maria Matuszyńska

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dział Promocji KSW 07 maj , 2015 0 Comments

 

Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonała Pierwsza Dama Anna Komorowska oraz Jacek Michalczewski szef Kancelarii Prezydenta RP. Wśród honorowych gości był Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Organizacji Samorządowych.

 

Do udziału w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaproszono około 1800 przedstawicieli UTW z całego kraju oraz kilkanaście polonijnych.

 

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku reprezentowało łącznie 48 słuchaczy z naszych Oddziałów: z Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego , Lipna, Dobrzynia n/Wisłą, Stowarzyszenia Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku oraz w Wielgiem. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej oraz Dział Dydaktyki WSHE we Włocławku, przy współudziale Senatora RP Pana Andrzeja Persona.

 

Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

 

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

 

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020.

 

Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor.

 

Kilka refleksji i wrażeń z oddziałów KDUTW WSHE

 

Oddział KDUTW Aleksandrów Kujawski

 

….”Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Poczuliśmy się bardzo dowartościowani, spotykając się z bardzo ważnymi osobami, żeby wymienić choćby parę prezydencką, co oznaczało dużą rangę tego wydarzenia.

 

Byliśmy dumni, że reprezentujemy tak ogromną organizację na miarę światową, której głos jest słyszalny i liczy się we wszystkich kręgach decyzyjnych.

 

Atmosfera spotkania była wspaniała, podniosła ale i radosna. Wisienką na torcie był koncert Pani Ireny Santor, który wywołał euforię i wspólna zabawę seniorów”.

 

Dziękujemy organizatorom naszego wyjazdu. – w imieniu oddziału Pani Romana Zabłocka.

 

Stowarzyszenie – Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku

 

…” Miałyśmy zaszczyt brać udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już samo miejsce i oprawa nadały uroczystości szczególnej rangi. Udział ten wyzwolił w nas wiele przeżyć i autentycznych wzruszeń. II Kongres UTW przeszedł już do historii. Dał okazję do przeżycia poczucia wspólnoty ze słuchaczami KDUTW oraz zaproszonymi przedstawicielami uniwersytetów z całej Polski. Pozostawił też nadzieję, że nieważne jak nazywają się nasze Uniwersytety, wszak łączy nas wiara w sens tego nadzwyczajnego, oddolnego ruchu obywatelskiego działającego na rzecz osób starszych.

 

Z podziękowaniem dla Organizatorów KDUTW – w imieniu Stowarzyszenia Pani

 

Grażyna Mikołajczyk

 

Oddział KDUTW Dobrzyń n/Wisłą

 

…” II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wspaniałe, niezapomniane wydarzenie senioralne. Rada Słuchaczy UTW Oddziału z Dobrzynia n. Wisłą, miała okazję pierwszy raz wziąć udział w tak ważnym , ogólnopolskim spotkaniu, które było jednocześnie inauguracją obchodów 40 – lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

 

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy podsumowania dorobku UTW w Polsce, a także poznaliśmy najważniejsze cele i kierunki działalności na najbliższe lata. Byliśmy pod wrażeniem słuchając panelu dyskusyjnego pt.”Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Na pewno dzięki tej debacie postaramy się, choć w małym stopniu, wdrażać niektóre dokonania w naszej małej ojczyźnie – Dobrzyniu n. Wisłą.

 

Obecność Ireny Santor oraz Jej recital największych przebojów bez wątpienia uświetnił zjazd uczestników kongresu”.

 

Organizatorom wyjazdu składamy serdeczne podziękowania – w imieniu oddziału

 

Jadwiga Grudzińska

 

Oddział , Stowarzyszenie Lipno

 

….” Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w II Kongresie UTW. Udział

 

Pana Prezydenta i Pierwszej Damy podniósł rangę spotkania. Interesujący

 

panel dyskusyjny m. in. z udziałem posła i ministra oraz

 

przedstawiciela samorządu terytorialnego ukazał i przekonał, że coraz

 

większe znaczenie w polityce Państwa mają problemy ludzi w wieku

 

senioralnym. Piękna oprawa w gmachu Teatru Narodowego i recital Ireny

 

Santor dopełniły naszą satysfakcję z udziału w tej konferencji”. Dziękując za organizację– w imieniu Stowarzyszenia Kazimierz Skarżyński.

 

Oddział KDUTW Wielgie

 

Delegacja UTW Oddział Wielgie w osobach Andrzej Capała, Halina Sztypka, Wanda Łukaszewska i Zofia Jułga. Uczestniczyła w dniu 30 marca 2015 roku wraz z innymi delegacjami z naszego regionu w II Kongresie UTW w Warszawie w Teatrze Wielkim, który odbywał się pod patronatem Pani Prezydent Anny Komorowskiej.

 

Spotkanie wywarło na nas fantastyczne wrażenie a szczególnie sceneria, nastrój, cudowne przeżycie panujące wśród uczestników II Kongresu UTW. Cieszymy się, że władze rządowe zauważyły intensywność ruchu pokolenia ludzi starszych w naszym kraju. Mamy nadzieję, że zapewnienia władz będą iskrą, która będzie sprzyjać rozwojowi UTW.

 

Atmosfera była przemiła, do której przyczyniła się dama piosenki polskiej Irena Santor. Występ artystki, jej niezapomniane piosenki, nasze przeżycia duchowe, wielka gala w teatrze pozostanie w naszych wspomnieniach.

 

Wrażenia i przeżycia z powyższej imprezy przenieśliśmy na forum spotkania z naszymi studentami w naszym Oddziale.

 

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie uczestniczenia we wspaniałej imprezie i opiekę pracownikom WSHE – współtwórcom naszego UTW w Wielgiem. W imieniu oddziału Halina Sztypka

 

Oddział KDUTW Włocławek

 

…” W bardzo miłej atmosferze i z wielkim wzruszeniem braliśmy udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

 

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

 

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020. Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor. Organizatorom wyjazdu serdecznie dziękujemy – grupa KDUTW o/Włocławek.

Zebranie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 29 sty , 2015 0 Comments

 

Podjęto uchwały dotyczące;
– zatwierdzenia nowej deklaracji o wstąpieniu do KDUTW
– wstrzymaniu przyjęć na semestr letni z wyjątkiem przypadków szczególnych w Oddziałach.
JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski i Prezes Zarządu Jerzy Nowacki przekazali podziękowania na piśmie byłym już Członkiniom Zarządu mgr Joannie Drozd-Wietecha z Ciechocinka i mgr Grażynie Wasielewskiej z Włocławka dołączając piękne białe róże. Obydwie panie przekazały dla Rektora i Prezesa oraz wszystkich Członków Zarządu KDUTW na piśmie podziękowania za współpracę i życzenia sukcesów w działaniu. Uzupełniono skład Zarządu o nowych jego członków Jadwiga Grudzińska, Anna Maliszewska z Dobrzynia nad Wisłą i Jan Renda z Włocławka. Natomiast duet muzyczny Roman Kamiński i Dariusz Słomski w ramach dedykacji zaśpiewali cztery utwory w tym „Zagraj mi piękny cyganie” a na zakończenie urodzinowe „Sto Lat” dla Pana Rektora. W spotkaniu udział wzięli także dr Władysław Kubiak -Opiekun naukowy -Prorektor WSHE mgr Monika Jabłońska -Rzecznik Prasowy WSHE, mgr Ewa Murszewska -Pełnomocnik Rektora ds. KDUTW, mgr Zbigniew Suszyński – Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich. Zofia Spryszyńska, Wiesława Milczarek, Alina Bilińska z Koła Ochrony Przyrody. Przygotowanie i dekoracja Sali Senatu – Wiesława Floryńska i Mirosława Stasiak.

Relacja i zdjęcia Ewa Murszewska, Janina Gałązka, Jerzy Nowacki

Koncert noworoczny

Dział Promocji KSW 23 sty , 2015 0 Comments

 

1. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru szkolnego „El Sol” z Krojczyna
2. Koncert Noworoczny w wykonaniu zespołu „Castle Brass” z Poznania.
3. Życzenia noworoczne.
4. Losowanie nagród.
Inicjatorem zaproszenia była Rada Słuchaczy KDUTW Odział Dobrzyń nad Wisłą. Skład delegacji Zofia Basta, Wiesława Floryńska, Mirosława Stasiak i Jerzy Nowacki. Dziękujemy przedstawicielom Włocławka za kwiaty, owocne spotkanie a Panu Prezesowi za dobre słowo i życzenia dla Władz Uniwersytetu, Studentów i Sympatyków, Władz Miasta i Gminy, Domu Kultury „ŻAK” i Wszystkich ludzi Dobrzynia nad Wisłą. To dobry początek naszej współpracy w ramach KDUTW. Wielkie Dzięki!!!

Relacja i galeria zdjęć Jadwiga.Grudzińska, Renata Chęcka

Skip to content