16 kwietnia – galerie zdjęć z II dnia VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości w WSHE

20 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

XIV Seminarium młodzieżowe: Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu pod honorowym patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Portret Polaków w dobie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego 1989-2014 – sympozjum naukowe. Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Ptasie radio – zabawy i ćwiczenia twórcze inspirowane poezją – warsztaty. Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Uwaga stypendyści!

20 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

Wypłaty stypendiów za miesiąc marzec br. i kwiecień br. semestru letniego 2014/2015, zostaną przekazane na konta studentów po 28 kwietnia 2015 r.

 

Uroczysta inauguracja VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości – informacja i zdjęcia

16 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

Była młodzież z włocławskich szkół. Udział wzięli także przedstawiciele uczelni wyższych Włocławka, instytucji i stowarzyszeń organizujących VI Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Komisarza Festiwalu mgr Moniki Jabłońskiej, która wymieniła patronów honorowych, wszystkich organizatorów, patronów medialnych oraz darczyńców VI edycji Festiwalu. Następnie, w imieniu wszystkich 18 organizatorów Festiwalu, głos zabrał Przewodniczący Rady Programowej, Rektor naszej Uczeni prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, który podkreślił społeczny charakter tego przedsięwzięcia i jego rolę w upowszechnianiu nauki, kultury i przedsiębiorczości wśród społeczności Włocławka oraz regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Potem głos zabrali: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Elżbieta Rusielewicz, Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska, Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski, Senator RP Andrzej Person oraz Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny Festiwalu pt. „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” wygłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Po wykładzie nastąpiła ceremonia przyjęcia we Włocławku Pucharu FVIB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Puchar wraz z medalem wniesiony został przez młode siatkarki Włocławskiego Towarzystwa Siatkówki trenowane pod kierunkiem Angeliki Malinowskiej i Marka Zacharka.

VI Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:

• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
• Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski
• Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

W gronie organizatorów VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości znaleźli się:

1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
3. Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
4. Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku
5. Włocławskie Towarzystwo Naukowe
6. Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku
7. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
8. Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku
9. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
10. Teatr Impresaryjny we Włocławku
11. Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne
12. Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
13. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
14. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
15. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej
16. Polski Związek Łowiecki
17. Stowarzyszenie Saperów Polskich
18. Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku

Przedsięwzięcie medialnie wspierali, wspierają i wspierać będą:

Telewizja Polska SA Oddział Bydgoszcz
Polskie Radio Pomorza i Kujaw
Gazeta Pomorska
Telewizja Kujawy
Radio Hit
Włocławski Portal Internetowy q4.pl
Portal informacyjny wloclawek.info.pl
Dziendobrywloclawek.pl
Promocjewloclawskie.pl
Wloclawek.org.pl
Włocławski Portal Pracy
Centrum Sceny Włocławek

Darczyńcami VI edycji Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości są:

KRUKOWIAK Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka z o.o.
LUX-DOM
Road Styler
Cukiernia Szyling
Serwiscatering.art
Tanieulotki.net

Dziękujemy zespołowi z „Centrum Kultury Browar B.” za pomoc w organizacji inauguracji Festiwalu.

 

Szkoła Letnia w Krakowie

15 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

W wydarzeniu, zatytułowanym „Democracy, Expertise and Power: Making Europe in the Era of Globalisation” mogą wziąć udział osoby wszystkich narodowości, znające język angielski, które ukończyły co najmniej dwa lata studiów I stopnia lub zdobyły dyplom magistra w ciągu ostatnich dwóch lat.

Obowiązkiem każdego uczestnika będzie przygotowanie i przedstawienie własnego projektu badawczego, nawiązującego do tematyki spotkania. Młodzi ludzie wezmą również udział w interdyscyplinarnych wykładach i seminariach, poświęconych głównie relacjom między globalizacją, demokracją i siłą. Dyskusje dotyczyć będą również deficytu demokracji, kryzysu UE, problemów obywatelstwa europejskiego oraz dziedzictwa Starego Kontynentu.

Inicjatorami przedsięwzięcia są Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ARENA – Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Oslo. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i materiałów szkoleniowych.

Gdzie: Kraków
Kiedy: 15-24 czerwca 2015 r.
Osoba kontaktowa: Aleksandra Wiecha
Email: resproject@uj.edu.pl
Telefon: 48 12 429 61 95
Termin zgłoszenia: 04.05.2015
Więcej informacji: http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015

Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i losach profesjonalnych

14 kw. , 2015 0 Comments

2015 104 14 absolwenci pedagogiki[fblike]

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych przeprowadzono specjalne badania naukowe, włączając do nich także studentów kierunku pedagogika w ramach prac magisterskich.

Stosownie do zaleceń ustawowych z 2011 r., dotyczących szkolnictwa wyższego, szkoły wyższe w Polsce zostały zobowiązane do systematycznego analizowania i okresowego określania oraz oceniania efektów kształcenia, a w szczególności wyróżnionych w Europejskich i Krajowych Ramach Kwalifikacji podstawowych deskryptorów, tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (oraz profesjonalnych), oddających istotę owych Ram.

Przeprowadzone przez prof. Z. Wiatrowskiego, wraz z mgr. Adamem Gawrońskim, badania koncentrują się na zbadaniu losów absolwentów w kontekście nabytych przez nich kwalifikacji pedagogicznych. Walorów naukowych, także dydaktycznych dostarczają opracowane przez Z. Wiatrowskiego trzy pierwsze rozdziały publikacji o wymowie teoretycznej: Nauki pedagogiczne w Polsce — dawniej-dziś-jutro; Obszar szkolnictwa wyższego i związane z nim problemy; Aktualne spojrzenie i sposób traktowania edukacji pedagogicznej w szkole niepublicznej — ze szczególnym uwzględnieniem WSHE we Włocławku. Autor w sposób syntetyczny i niezmiernie klarowny przedstawił najważniejsze problemy związane z pedagogiką, naukami pedagogicznymi, specjalnościami studyjnymi, a także zawodowymi. Dużo miejsca poświęcił problemowi, który aktualnie nurtuje całe środowisko szkolnictwa wyższego, a mianowicie organizacja i funkcjonowanie szkół wyższych w kontekście Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Niezmiernie istotnego wymiaru nabierają w tym kontekście problemy jakości i efektów kształcenia, a także sposobów ich weryfikacji.

Interesujący materiał faktograficzny przynosi zawartość rozdziału trzeciego, stanowiącego w pewnym sensie zarys monografii obejmującej organizację i kształcenie na kierunku pedagogika, i nie tylko, w całym okresie 20-lecia WSHE.

Zagadnienia badawcze zaprezentowano i omówiono w rozdziałach: Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań empirycznych oraz charakterystyka terenu badań i osób badanych; Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i wynikach w kontekście

aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych; Absolwenci pedagogiki WSHE o swoich losach profesjonalnych.

Wnioski wynikające z badań przeprowadzonych na grupie ponad 200 absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku pedagogika w latach 2006–2013, są wyjątkowo cenne i trafne — potwierdzają zarówno mocne, jak i słabe strony, dotyczące funkcjonowania uczelni, oceny nauczycieli akademickich oraz nabytych w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Seminarium poświęcone Uniwersytetom Trzeciego Wieku

14 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

Na osobiste zaproszenie Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Senatora Andrzeja Persona – w seminarium udział wzięli dr Zdzisław Zasada – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Seminarium poświęcone był zagadnieniom związanym z doświadczeniami i przyszłością polskich Uniwersytetów III Wieku na Wschodzie w kontekście obchodzonego 30 marca 2015r. pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetów III Wieku w Polsce.

W posiedzeniu obu połączonych Komisji Senackich udział wzięli, obok przedstawicieli WTN i WSHE, reprezentanci Uniwersytetów z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. W dyskusji głos zabrał prof. Zygmunt Wiatrowski, który podkreślił wagę podejmowanych inicjatyw przez władze państwowe na rzecz Uniwersytetu III Wieku w Polsce i za granicą. Jednocześnie dał pod rozwagę zmianę dotychczasowej nazwy „Uniwersytet III Wieku” na „Uniwersytet Wieku Senioralnego”. Zmiana ta podyktowana jest m.in. znacznym podniesieniem się średniej wieku wśród kobiet i mężczyzn oraz wyjątkowej aktywności ludzi w wieku senioralnym.

Posiedzenie Senatu – 26 marca 2015 r.

Dział Promocji KSW 13 kw. , 2015 0 Comments

Odznaczenia te, jeśli zostaną przyznane, będą wręczone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w październiku 2015 r.

Łączyć się będzie ona z jubileuszem 20-lecia istnienia Uczelni. Senat zaopiniował pozytywnie wnioski o nadanie orderu prof. dr hab. Franciszkowi Rozpłochowi oraz o nadanie odznaczeń państwowych dr Henrykowi Stępniowi, prof. nzw. WSHE ( Złoty Krzyż Zasługi), prof. dr hab. Andrzejowi Borodo (Srebrny Krzyż Zasługi), ks. prof. dr hab. Marianowi Włosińskiemu (Srebrny Krzyż Zasługi), mgr Monice Jabłońskiej (Srebrny Krzyż Zasługi), mgr Katarzynie Gradzik (Srebrny Krzyż Zasługi) oraz dr Marii Posłusznej-Owcarz (Brązowy Medal za Długoletnią Służbę) i mgr Marii Paczkowskiej (Brązowy Medal za Długoletnią Służbę). Jednogłośnie poparto także kandydatury dr Urszuli Kempińskiej i dr Joanny Majczak do odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pozytywnie zaopiniowano także wnioski o przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” mgr Joannie Skibie oraz mgr Andrzejowi Twardzikowi.

Kolejną sprawą nad jaką debatował Senat była zmiany nazwy Uczelni. Z uwagi na włączenie w struktury naszej Uczelni Wyższej Szkoły Technicznej konieczna jest zmiana nazwy, odejście od nazwy sugerującej prowadzenie kierunków humanistycznych i ekonomicznych, gdyż oferta uczelni zawiera także kierunki medyczne i techniczne. Senat dokonał wyboru spośród dwóch nazw: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych we Włocławku, które zostały wyłonione w plebiscycie przeprowadzonym wśród pracowników i studentów obu uczelni. W głosowaniu Senat opowiedział się jednogłośnie za nazwą Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Uchwała ta zostanie przekazana do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – Założyciela Uczelni, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

Senat podjął następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 13/15 Senatu WSHE w sprawie opinii Senatu dotyczącej wniosków o nadanie orderu i odznaczeń

2. Uchwała Nr 14/15 Senatu WSHE w sprawie opinii Senatu dotyczącej wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

3. Uchwała Nr 15/15 Senatu WSHE w sprawie opinii Senatu dotyczącej wniosków o nadanie odznaczenia resortowego – odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

4. Uchwała Nr 16/15 Senatu WSHE w sprawie opinii Senatu dotyczącej zmiany nazwy Uczelni

Posiedzenie Senatu – 29 stycznia 2015 r.

Dział Promocji KSW 13 kw. , 2015 0 Comments

Podjęto także uchwały dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014, zatwierdzono sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 oraz zgodnie z zapisami Statutu WSHE we Włocławku dokonano oceny działalności Rektora prof. nzw. dra hab. Stanisława Kunikowskiego w tymże roku akademickim. Ponadto z myślą o rozwoju Uczelni Senat zaopiniował pozytywnie wniosek Rektora dotyczący utworzenia Zamiejscowego Wydziału w Nowym Targu WSHE we Włocławku oraz Małopolskiego Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, a także zatwierdził efekty kształcenia dla kierunku studiów „bezpieczeństwo narodowe” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który będzie prowadzony na Zamiejscowym Wydziale w Nowym Targu po uzyskaniu uprawnień w trybie art. 11 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Senat podjął następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 1/15 Senatu WSHE w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2014

2. Uchwała Nr 2/15 Senatu WSHE zmieniająca Uchwałę Nr 21/12 Senatu WSHE z dnia 19.07.2012r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Administracja” na studiach pierwszego stopnia

3. Uchwała Nr 3/15 Senatu WSHE zmieniająca Uchwałę Nr 23/12 Senatu WSHE z dnia 19.07.2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „bezpieczeństwo narodowe” na studiach pierwszego stopnia

4. Uchwała Nr 4/15 Senatu WSHE zmieniająca Uchwałę Nr 24/12 Senatu WSHE z dnia 19.07.2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „ekonomia” na studiach pierwszego stopnia

5. Uchwała Nr 5/15 Senatu WSHE zmieniająca Uchwałę Nr 25a/13 Senatu WSHE z dnia 04.07.2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „bezpieczeństwo i higiena pracy” na studiach pierwszego stopnia

6. Uchwała Nr 6/15 Senatu WSHE zmieniająca Uchwałę Nr 21/14 Senatu WSHE z dnia 27.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia dla kierunku „energetyka”

7. Uchwała Nr 7/15 Senatu WSHE w sprawie opinii dot. utworzenia Zamiejscowego Wydziału w Nowym Targu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

8. Uchwała Nr 8/15 Senatu WSHE w sprawie opinii dot. utworzenia Małopolskiego Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSHE we Włocławku z siedzibą w Krakowie, Chrzanowie i Nowym Targu

9. Uchwała Nr 9/15 Senatu WSHE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2013/2014

10. Uchwała Nr 10 /15 Senatu WSHE w sprawie oceny działalności Rektora WSHE we Włocławku w roku akademickim 2013/2014

11. Uchwała Nr 11/15 Senatu WSHE w sprawie likwidacji kierunku „ochrona środowiska”

12. Uchwała Nr 12/15 Senatu WSHE w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „bezpieczeństwo narodowe” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym w Zamiejscowym Wydziale w Nowym Targu WSHE we Włocławku

Skip to content