Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 16 lut , 2022 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendia: socjalne, dla studentów niepełnosprawnych i Rektora na semestr letni (za III, IV ,V ,VI) roku akademickiego 2021/2022, otrzymają decyzje o przyznaniu stypendium oraz wypłatę na konto po przekazaniu decyzji o wysokości  dotacji dla KSW na 2022 rok z Ministerstwa Edukacji i Nauki Warszawie.

 Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na semestr letni 2021/2022 będziemy wysyłać na adres mailowy studenta z prośbą o potwierdzenie otrzymania. Wypłaty stypendiów w semestrze letnim nastąpią w kwietniu z wyrównaniem za marzec i w czerwcu z wyrównaniem za maj. Komisja Stypendialna KSW mieści się  w Dziale Dydaktyki, pok. 5,  Collegium Novum KSW we , telefon: 660 717 051

 Zapraszamy  na naszą stronę internetową do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora, aktualnościami stypendialnymi w zakładce „system stypendialny”

 

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 16 lut , 2022 0 Comments

Wypłaty stypendiów za końcówkę semestru zimowego (I i II) roku akademickiego 2021/2022, tak jak w latach ubiegłych będzie wypłacane w KSW pod koniec lutego z wyrównaniem za styczeń.
Sytuacja ta spowodowana jest otrzymywaniem transz z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Dział Dydaktyki, telefony: 660 717 051 lub 798 869 907

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 03 sty , 2022 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się      o pomoc     materialną  mogą  składać  wnioski  na   semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 wynosi 1.000 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki. Wypełnione wnioski prosimy (uwaga! składamy tylko wniosek wraz z oświadczeniem na tzw. kontynuację, na podstawie dokumentów złożonych w  semestrze zimowym 2021/2022.) składać w Kujawskiej Szkole Wyższej w  Dziale Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, pokój nr 5, parter.

Uwaga! Warunkiem przyjęcia dokumentów pocztą, w przypadku składania nowych wniosków wraz z dokumentacją na semestr letni 2021/2022, jest po skompletowaniu dokumentów, a przed włożeniem do koperty telefon do Działu Dydaktyki – 660 717 051 lub 798 869 907. 

Wnioski wraz z oświadczeniem o przyznanie stypendium będą  do pobrania na stronie Uczelni od 13 stycznia 2022 r. www.ksw.wloclawek.pl , w zakładce „system stypendialny”.

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 12 paź , 2021 0 Comments

Komisja Stypendialna KSW we Włocławku informuje, że 30 października 2021 r. (sobota) mija ostateczny termin składania wniosków na stypendia. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. Nie będzie możliwości dostarczenia wniosków w późniejszym terminie. W razie pytań można kontaktować się z Działem Dydaktyki, tel. 660 717 051.

Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium Rektora

Dział Promocji KSW 01 paź , 2021 0 Comments

 

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 37/2021 z 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej na danym kierunku studiów, uprawniającej studenta KSW we Włocławku do ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora za rok akademicki 2020/2021na rok akademicki 2021/2022
POBIERZ Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium Rektora za rok akademicki 2020/2021 na rok akademicki 2021/2022

Uwaga!

Dział Promocji KSW 30 wrz , 2021 0 Comments

Wnioski na stypendia należy składać:

 • w maseczkach (na nosie i ustach)
 • z własnym długopisem
 • po dezynfekcji rąk (przy drzwiach)

Prosimy również o zachowanie odległości czekając na wejście do Działu Dydaktyki.
Przepraszamy za niedogodności ale dbamy o Państwa i nasze zdrowie

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 22 wrz , 2021 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o pomoc materialną mogą składać wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 października 2021 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 wynosi 1.000 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki, pok. 05, parter, Collegium Novum KSW od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 15.00, piątki od 9.00 do 14.00 oraz w każdą sobotę zjazdową w godz. od 9.00 do 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się ze stosownymi
Zarządzeniami Rektora www. ksw.wloclawek.pl/ w zakładce „system stypendialny”

Projekt Work4All realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział Promocji KSW 24 cze , 2021 0 Comments
Działania projektowe adresowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego obejmując następujące wsparcie aktywizacyjne:

działanie obligatoryjne:
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
oraz działania dodatkowe, wynikające z IPD i dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego uczestnika:
 •  indywidualne konsultacje doradcze realizowane przez doradcę zawodowego, prawnika, psychologa,
 • warsztaty doskonalące kompetencje społeczne i zawodowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże i praktyki,
 • działania prowadzące do zatrudnienia, tj. indywidualne wsparcie specjalistów rynku pracy, m.in. job craftera,
 • warsztaty zarządzania finansami.
Uczestnikami projektu Work4All mogą być:
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bierne zawodowo z powodu choroby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane są bezpłatnie, dodatkowo uczestnicy skorzystać mogą z systemu dodatków finansowych (na dojazdy, opiekę nad osobą zależną, motywacyjny po podjęciu zatrudnienia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy:

Fundacja Ari Ari realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących”

Dział Promocji KSW 31 maj , 2021 0 Comments

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

POBIERZ Informacje o projekcie
POBIERZ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
POBIERZ Lista gmin i obszarów objętych programami rewitalizacji
POBIERZ Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu
POBIERZ Formularz zgłoszeniowy osoby z otoczenia
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby z otoczenia

Uwaga stypendyści

Dział Promocji KSW 30 mar , 2021 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendia: socjalne, dla studentów niepełnosprawnych i Rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, otrzymają decyzje o przyznaniu stypendium oraz wypłatę na konto po przekazaniu decyzji o wysokości  dotacji dla KSW na 2021 rok z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na semestr letni 2020/2021 będziemy wysyłać na adres mailowy studenta z prośbą o potwierdzenie otrzymania.

Komisja Stypendialna KSW mieści się  w Dziale Dydaktyki, pok. 5,  Collegium Novum KSW we Włocławku, tel: 660 717 051

Zapraszamy  na naszą stronę internetową do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora, aktualnościami stypendialnymi w zakładce „system stypendialny”

Skip to content