Aktywność naukowa „PERSONY”

Dział Promocji KSW 07 Mar , 2014 0 Comments

W Konferencji brali udział:

  •  Żaneta Stypuła- Cichalska  – prelegentka
  • Katarzyna Rumińska – prelegentka
  • Urszula Wilińska- członkini KNP „Persona”
  • Paweł Rieske- członek KNP „Persona”
  • oraz Opiekun KNP „Persona” dr Urszula Kempińska

Temat wystąpienia: Przemiany obyczajowości seksualnej dwóch pokoleń: matka-córka

Ukazanie się X Tomu Debiutów Naukowych

Dział Promocji KSW 25 lt. , 2014 0 Comments

Liczba artykułów zawartych w egzemplarzu wynosi siedemnaście. Wśród nich znalazły się artykuły studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, studenta Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku. Szczególną uwagę przykuwa fakt, iż artykuły trojga członków Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” również znalazły się w Debiutach Naukowych. Wyróżnione osoby to: Paweł Rieske, mgr. Sylwia Małgorzata Piechocka, mgr. Arleta Szyjkowska.

Zimowe ferie z WSHE

Dział Promocji KSW 11 lt. , 2014 0 Comments

W warsztatach wzięły udział dzieci ze świetlicy „Zachęta” we Włocławku. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach odpowiadając na zadane pytania. Wykazały się również talentem twórczym malując obrazki przedstawiające życie Janusza Korczaka.

Podziękowanie za udział w zbiórce zabawek

Dział Promocji KSW 08 Sty , 2014 0 Comments

Dlatego bardzo dziękuję wszystkim starostom grup oraz tym, którzy zaangażowali się osobiście w tę akcję. To niewielki gest a jak cieszy! Ile może przynieść radości dzieciom i tak już doświadczonym przez los. Jeszcze raz bardzo dziękuję i liczę na Wasze wsparcie w przyszłości.

Przewodniczący URSS WSHE we Włocławku Dariusz Rębiałkowski.

Akcja charytatywna „Pamiętamy o Tobie- Święty Mikołaj i ja”

Dział Promocji KSW 14 Gru , 2013 0 Comments

Akcja ta była niezwykłym doświadczeniem, które wzbudziło w nas przeświadczenie, że warto pomagać innym. Czas jaki można poświęcić innym jest chwilą, która czyni człowieka dojrzalszym i wrażliwszym na potrzeby innych. Kolejne dni były czasem liczenia zebranych pieniędzy, których suma wyniosła około 2500 tysiąca złotych.

III Studencka Konferencja Naukowa „Rodzina w ujęciu dyscyplinarnym”

Dział Promocji KSW 20 Lis , 2013 0 Comments

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Celther Polska. W konferencji wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni Goście. Wśród osób zabierających głos w Konferencji znaleźli się wyróżnieni członkowie Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” w składzie: Paweł Rieske „Rodzinne uwarunkowania zjawiska bezdomności”, mgr. Sylwia Małgorzata Piechocka , „Postawy rodziców wobec dzieci a ich funkcjonowanie w szkole” mgr. Arleta Szyjkowska „Praca zawodowa rodziców a rozwój emocjonalny dziecka”. Wygłoszone poglądy oraz analiza badań wywarły na słuchaczach wiele emocji oraz zachęciły do refleksji. Ostatecznie wygłoszono 13 referatów.

Wyjazd do Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

Dział Promocji KSW 15 Paź , 2013 0 Comments

W czasie spotkania nie zabrakło rozmów na temat Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Podczas wizyty Małgorzata Pietrzak odczytała swój wiersz pt. „Wieczne dziecko”. Podsumowując wizytę Rzecznik Praw Dziecka powiedział: „Jestem pełen podziwu i wdzięczności dla Waszych działań w kierunku edukacji o prawach dziecka na podstawie pedagogiki Janusza Korczaka.”

I Memoriał Piłki Siatkowej im. Janusza Korczaka

Dział Promocji KSW 08 Cze , 2013 0 Comments

Turniej zorganizowany został przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Koło Naukowe „Warsztaty Korczakowskie” w ramach 4 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą Turnieju był student Wydziału Nauk Pedagogicznych Paweł Rieske a zorganizował go i przeprowadził mgr Marek Wódecki – Prezes AZS WSHE. Ostatecznie wystartowało w nim 5 zespołów: Wyższe Seminarium Duchowne, Mieszkańcy Schroniska, Media, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Akademicki Związek Sportu Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej.

Skip to content