Zarządzanie ochroną zdrowia II semestr

Dział Promocji KSW 05 Maj , 2015 0 Comments

Odpowiedzialność zawodowa i karna lekarza i pielęgniarki ( w ) – s. nr 17 CM w godz. 8.00 – 11.15, s. nr 40 CN w godz. 11.20 – 12.05 12.10 – 15.00 Zdarzenia i błędy medyczne – aspekty prawne ( w ) – s. nr 40 CN.

78. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

Dział Promocji KSW 05 Maj , 2015 0 Comments

W programie m.in. Zrozumieć człowieka – dr Wanda i prof. Andrzej Półtawscy, Apel Jasnogórski – arcybiskup Marek Jędraszewski, Kim jest człowiek zdolny by kochać – o. Karol Meissner, Benedyktyn, Przepis na miłość – państwo Marcinkiewiczowie, Wyprawa po słowa – koncert „Kapeli Kota”, Nocne czuwanie – Brighter Day. Wyjazd 10 maja o godz. 9.00 spod Hotelu Kujawy, natomiast powrót 11 maja o godz. 4.00. Zapisy prowadzone są w Dziale Dydaktyki, Collegium Maius WSHE, pokój nr 19 do dnia 26 kwietnia. Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł. Zapraszamy wykładowców, studentów, słuchaczy KDUTW oraz absolwentów.

Pielęgniarka / pielęgniarz pediatryczny

Dział Promocji KSW 04 Maj , 2015 0 Comments

Dla naszego klienta – właściciela centrum opieki medycznej w Irlandii – poszukujemy kandydatów na stanowisko:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ PEDIATRYCZNY

Lokalizacja: Dublin / Kildare, Irlandia

Opis stanowiska:

Do zadań pielęgniarki pediatrycznej /pielęgniarza pediatrycznego należeć będzie praca z dziećmi w każdym wieku, cierpiących na wiele różnych schorzeń. Pielęgniarka pediatryczna / pielęgniarz pediatryczny odgrywa kluczową rolę w ocenie potrzeb opieki pielęgniarskiej dla dzieci, z uwzględnieniem ich sytuacji społecznej, kulturalnej i rodzinnej. Pediatryczna opieka pielęgniarska dostarcza pomocy w różnych sytuacjach: zarówno w okresach przejściowych pomiędzy szpitalem a domem, planuje opiekę w domu oraz powrót do społeczności. Wraz z innymi pracownikami służby zdrowia pielęgniarka pediatryczna będzie wspierać dzieci i pracować z ich rodzinami.

Idealny kandydat/kandydatka:

    Posiada kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa ogólnego / pediatrycznego
    Ma co najmniej trzy letnie doświadczenie w pediatrycznej opiece pielęgniarskiej
    Nie ma problemów z pisaniem raportów i biegle zarządza dokumentacją
    Dobrze posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie
    Posiada ważne prawo jazdy
    Posiada ważne pozwolenie na pracę w UE
    Jest w stanie pracować w systemie dyżurowym
    Posiada wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, jest w stanie wczuć się w sytuację rodziny dzieci i jest w stanie wyjaśnić proces leczenia oraz procedury umożliwiające rodzicom / opiekunom wyrażenie zgody na leczenie
    Jest zmotywowany/a i dobrze organizuje sobie pracę

Obowiązki:

    Praca we współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia
    Podawanie leków przepisanych przez lekarza
    Odpowiedzialność za monitorowanie temperatury, ciśnienia krwi, częstości oddechów, tętna oraz monitorowanie ogólnego stanu zdrowia pacjenta
    Szybka reakcja na sytuacje kryzysowe
    Zakładanie kroplówek, masek tlenowych
    Wykonywanie zabiegów po tracheotomii
    Doradztwo rodzicom / opiekunom w zakresie opieki poszpitalnej (wyjaśnienie diety, podawanie lekarstw czy zmiany opatrunków)
    Zrozumienie szczególnych potrzeb dzieci , zapewnienie indywidualnej opieki każdemu dziecku
    Sporządzanie raportów przed zakończeniem każdej zmiany
    Wykonywanie obowiązków zgodnie z zasadami dobrej praktyki pielęgniarskiej

Oferujemy:

    Bezpośrednie zatrudnienie na irlandzkich warunkach
    Atrakcyjne wynagrodzenie – 36.000 € rocznie
    Pomoc w przeprowadzeniu bezpłatnej procedury uznania kwalifikacji
    Pracę na dłuższy okres czasu
    Darmowe zakwaterowanie
    Przelot do Irlandii

Dodatkowe informacje:

Wszystkie zainteresowane osoby proszę o aplikowanie w języku polskim oraz angielskim (wraz z dokładnym opisem obowiązków na każdym zajmowanym stanowisku) poprzez naszą stronę internetową: www.link2europe.pl W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 512 198 101.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o treści:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883, z póżn.zm.) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej obecnie oraz w przypadku nieskorzystania z mojej oferty dla celów niniejszej rekrutacji również w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Link2europe Sp. z o.o”

CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę!

Polub nas na facebooku:

http://www.facebook.com/Link2europe

Uwaga stypendyści

Dział Promocji KSW 30 Kwi , 2015 0 Comments

pokój nr 19, Collegium Maius, parter, dniach od 06 maja 2015 r.(środa) do 23 maja 2015 r. (sobota). Wypłaty stypendiów za miesiąc marzec i kwiecień 2015 r., czyli z semestru letniego roku akademickiego 2014/2015, zostaną przekazane na konta studentów po 28 kwietnia 2015 r.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów za maj i czerwiec 2015 r. odbędzie się w pierwszej połowie czerwca, po otrzymaniu transzy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dział Dydaktyki

Ważne! Składanie wniosków „Aktywny samorząd 2015”

Dział Promocji KSW 06 Mar , 2015 0 Comments

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie:

1. Modułu I

• uzyskania prawa jazdy kategorii B,

• szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

• zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

• kosztów naprawy posiadanej protezy kończyny,

• utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Wnioski dot. zadań w module I należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej (parter), pokój nr 11), w terminie:

– od 9 marca do 30 sierpnia 2015 roku (w trybie ciągłym).

2. Modułu II

– kosztów uzyskania wykształcenia wyższego

• wnioski na semestr II 2014/2015 przyjmowane są od 9 marca do 30 marca 2015 r.,