Konferencja studencka odwołana

Dział Promocji KSW 25 Mar , 2020 0 Comments

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną planowana na 16 kwietnia 2020 r. VI Konferencja studencka ”Poza horyzontem rutyny – dyskurs o (nie)typowych zainteresowaniach człowieka” zostaje odwołana.

Konferencja MOPR

Dział Promocji KSW 29 Lis , 2019 0 Comments

Organizatorami spotkania były:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci” we Włocławku

 

Warsztaty w ramach edukacji i promocji zdrowia – Zbrachlin 2019

Dział Promocji KSW 29 Lis , 2019 0 Comments

Warsztaty obejmowały:

 • wystąpienie Pana mgr. Sebastiana Dudry – wykład teoretyczny pt. „Wpływ ruchu na organizm człowieka”
 • część praktyczna: ćwiczenia rozciągające mięśnie grzbietu oraz pasmo kulszowo-goleniowe
 • wystąpienie Pani Małgorzaty Safandowskiej – wykład, przybliżający specyfikę aktywności nordic walking (zalety, korzyści, dobór sprzętu, podsumowanie działań grupy).

Konferencja naukowa

Dział Promocji KSW 20 Maj , 2019 0 Comments

W dniu 17 maja 2019 r. na zaproszenie prof. Teresy Sołtysiak członkowie Koła wraz z opiekunem wzięli udział w konferencji Współczesna rzeczywistość społeczna potencjalnymi możliwościami rozwoju młodego pokolenia czy ryzykiem uwikłania w zachowania patologiczne? Organizator Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji UKW w Bydgoszczy. Konferencja odbyła się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Konferencja Studencka „Ryzykowne zachowania młodzieży”

Dział Promocji KSW 15 Maj , 2019 0 Comments

– Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. Stanisław Kunikowski
– Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Jolanta Kloc
– Dyrektor Instytutu Pedagogiki KSW we Włocławku dr Renata Brzezińska
– Opiekun Koła Naukowego Ekonomii PWSZ w Ciechanowie- dr Anna Schulz
– Dyrektor Fundacji „Samotna Mama” we Włocławku mgr Katarzyna Balcer
– Opiekun Koła Psychologiczno-Pedagogicznego  I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu- mgr Anna Nowak
– Prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego we Włocławku – Izabella Trojanowska
– Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku mgr Marcin Lewandowski
– Pracownik socjalny MOPR we Włocławku mgr Marta Kujawa
– Asystent rodziny GOPS w Fabiankach mgr Karol Brzeczkowski
– Opiekun bezdomnych ze Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn we Włocławku mgr Przemysław Mroczkowski oraz stali współpracownicy i sympatycy KNP Persona:
mgr Urszula Wilińska, mgr Mateusz Gulczyński, mgr Wiktor Rusos.

Artykuły prelegentów zamieszczono w XIII t. Debiutów Naukowych KSW , p red. Urszula Kempińskiej, Włocławek 2019.

Program V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych „Ryzykowne zachowania młodzieży”

Organizator Koło Naukowe Pedagogów „Persona”
13 maj 2019 Zakład Aktywności Zawodowej ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek

 • 10.00 Rozpoczęcie Konferencji
 • 10.00-10.15- Powitanie zaproszonych Gości
 • 10.15-10.30-  Wystąpienie Dziekana WNSiT KSW we Włocławku dr Jolanty Kloc
 • 10.30- 10.40- Wystąpienia Gości
 • 10.40. 10.55- Wykład inauguracyjny Ryzykowne zachowania młodzieży – mgr Katarzyna Balcer – dyrektor Fundacji „Samotna Mama” Włocławek
 • 10.55- 11.05- Wrogowie młodości- Julia Safandowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 11.05- 11.15- Świadomość rodziców wobec zagrożeń dzieci w Internecie-  Ewa Ryniec-Rozpędowska- Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, WNoZ KSW we Włocławku
 • 11.15- 11.25- Zapobieganie stosowania substancji odurzających wśród młodzieży (Social prevention of the use of narcotic substances  in the youth environment) -Олександр Олегович Дивнич- Państwowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury w Kijowie
 • 11.25- 11.35- Ryzykowne zachowania młodzieży licealnej a funkcjonowanie  w grupach rówieśniczych- Martyna Konieczna, Mikołaj Kurek, Jakub Luber, Marek Michalski, Mikołaj Najdek- Koło Psychologiczno-Pedagogiczne,  I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 • 11.35-11.45- Hejt wśród młodzieży- Julita Maciejewska Koło Naukowe IUS Publicum Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • 11.45-11.55- Seksting wśród młodzieży oraz związane z nim konsekwencje – Daria Krzeszewska, Koło Naukowe „Warsztaty Korczakowskie” KSW Włocławek
 • 11.55- 12.05-  Przedwczesna inicjacja seksualna młodzieży, uwarunkowania, skutki i możliwości przeciwdziałania, w opinii osób pełnoletnich- Małgorzata Safandowska- KNP „Persona” KSW Włocławek
 • 12.05- 12.15-  Powody zadłużania się młodych Polaków- Tomasz Włodarczyk Koło Naukowe Ekonomii PWSZ w Ciechanowie
 • 12.15-12.25- Przedwczesna inicjacja seksualna: uwarunkowania, skutki,  możliwości przeciwdziałania – mgr Dorota Wódecka  KNP „Persona” KSW Włocławek
 • 12.25-12.35 Trudne zachowania uczniów -Patrycja Michalska, WNSiT KSW Włocławek
 • 12.35-12.50 Dyskusja
 • 12. 50. Zakończenie Konferencji