Szczepienie przeciw WZW typu B dla studentów KSW

Dział Promocji KSW 27 sty , 2022 0 Comments

1) Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) jest obowiązkowym szczepieniem ochronnym dla studentów uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych i którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B. Szczepienie to jest finansowane ze środków publicznych.

2) Jeśli szczepienie nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów, student Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW zobowiązany jest do zaszczepienia się przeciw WZW typu B (dawką podstawową w cyklu 0-1-6 miesięcy).

3) Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym są zwolnione osoby, które wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym o których mowa powyżej i posiadają potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem że od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu utrzymywania się odporności.

4) Studentom, którzy nie mają wykonanego szczepienia skierowanie na wykonanie wydaje Dział Spraw Studenckich Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW.

6) Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego student jest zapisany, po przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, wydaje zaświadczenie o istnieniu albo nie przeciwskazań do szczepienia przeciw WZW typu B.

7) Studenci I roku Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW zobowiązani są nie później niż do końca stycznia roku następnego do udokumentowania wykonania szczepienia przeciw WZW typu B, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Działu Spraw Studenckich Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW w tytule wiadomości wpisując: numer indeksu, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B. Kopia dokumentu zostanie dołączona do teczki studenta.

8) Zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B jest konieczne do realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Student winien posiadać dokument w celu legitymowania się. wykonaniem tej procedury.

9) Na indywidualną prośbę studenta przesłaną na adres e-mail Działu Spraw Studenckich Instytutu Nauk o Zdrowiu, zostaje studentowi wystawione skierowanie na szczepienie przeciw WZW typu B i w odpowiedzi na e-mail zostaje przesłany skan skierowania.

Zaliczenie z języka obcego w formie testu

Dział Promocji KSW 20 sty , 2022 0 Comments

Studium Języków Obcych informuje o możliwości uzyskania zaliczenia z j.angielskiego po wykonaniu testu. Test znajduje się w zasobach e-learning uczelni, hasło dostępu sesjazimowa.

Test dostępny jest od 24 stycznia do 6 lutego 2022.

Uwaga studenci!

Dział Promocji KSW 10 sty , 2022 0 Comments

Studium Języków Obcych przypomina o konieczności złożenia certyfikatu LERNI w terminie do 23 stycznia. Od 24 stycznia do 6 lutego na stronie uczelni (e-learning) dostępny będzie test online z języka angielskiego, który będzie drugą opcją uzyskania zaliczenia.

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 03 sty , 2022 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się      o pomoc     materialną  mogą  składać  wnioski  na   semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 wynosi 1.000 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki. Wypełnione wnioski prosimy (uwaga! składamy tylko wniosek wraz z oświadczeniem na tzw. kontynuację, na podstawie dokumentów złożonych w  semestrze zimowym 2021/2022.) składać w Kujawskiej Szkole Wyższej w  Dziale Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, pokój nr 5, parter.

Uwaga! Warunkiem przyjęcia dokumentów pocztą, w przypadku składania nowych wniosków wraz z dokumentacją na semestr letni 2021/2022, jest po skompletowaniu dokumentów, a przed włożeniem do koperty telefon do Działu Dydaktyki – 660 717 051 lub 798 869 907. 

Wnioski wraz z oświadczeniem o przyznanie stypendium będą  do pobrania na stronie Uczelni od 13 stycznia 2022 r. www.ksw.wloclawek.pl , w zakładce „system stypendialny”.

Spotkanie z Rektorem KSW dr. inż. Adamem Rejmakiem

Dział Promocji KSW 10 lis , 2021 0 Comments

Zapraszamy starostów grup wszystkich roczników, wszystkich kierunków KSW na spotkanie z Rektorem dr. inż. Adamem Rejmakiem, które odbędzie się 20 listopada 2021 r. o godz. 10.30, w sali nr 16 Collegium Novum KSW przy ul. Okrzei 94A.
Prosimy wszystkich studentów o zgłaszanie spraw do swoich starostów.

Uwaga!

Dział Promocji KSW 28 paź , 2021 0 Comments

Informujemy, że w dniu 31 października wszystkie obiekty uczelni będą nieczynne.

Bezpłatne badania w zakresie oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych

Dział Promocji KSW 13 paź , 2021 0 Comments

Szanowni Studenci

W związku z planowanym w dniach 18-22 października 2021 r. Tygodniem Kariery, chciałabym zaproponować Studentom Uczelni możliwość wykonania bezpłatnych badań testowych on-line w zakresie oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych.

Do wyboru są dwa rodzaje testów:
– Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,
– Narzędzie do Badania Kompetencji.

Zbadanie zainteresowań i kompetencji zawodowych jest pomocne w:

  • określeniu optymalnego obszaru zawodowego, w którym można się realizować,
  • podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu ( kursy, szkolenia),
  • określeniu poziomu  zainteresowań, kompetencji przedsiębiorczych dla osób myślących o własnym biznesie.

Bardzo proszę o rzetelne podejście do tematu, zwłaszcza, że wypełnienie tych testów nie wymaga wielkiego wysiłku, a może Państwu przynieść wiele korzyści. Jako pedagog i psycholog pracy pragnę podkreślić wagę tego typu badań, które umożliwiają określenie zakresu pewnych kompetencji przydatnych w życiu zawodowym.

Życzę Państwu wielu sukcesów

Joanna Podemska
Akademickie Biuro Karier KSW

POBIERZ Regulamin badania testowego KZZ
POBIERZ Regulamin badania testowego NBK
POBIERZ Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
POBIERZ Oświadczenie dla studenta

Osoby zainteresowane zrobieniem testu proszone są o wypełnienie oświadczenia oraz zamieszczonych dokumentów i przesłanie ich na adres: jolanta.lebiedzinska@wup.tirun.pl
Dalsze kroki poprowadzi Pani Jolanta Lebiedzinska.

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 12 paź , 2021 0 Comments

Komisja Stypendialna KSW we Włocławku informuje, że 30 października 2021 r. (sobota) mija ostateczny termin składania wniosków na stypendia. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. Nie będzie możliwości dostarczenia wniosków w późniejszym terminie. W razie pytań można kontaktować się z Działem Dydaktyki, tel. 660 717 051.

Praca w trybie online-lektorat języka obcego (instrukcje)

Dział Promocji KSW 07 paź , 2021 0 Comments

System LERNI zlicza Państwa pracę w formie procentów. Po uzyskaniu 80% z określonego poziomu należy z systemu wygenerować certyfikat, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu. Certyfikaty dostarczacie Państwo w formie skanu na e-mail international@ksw.wloclawek.pl lub składacie wersję papierową (Dział Spraw Studenckich)  do końca trwania zajęć w semestrze zimowym (ostateczny termin 23 stycznia 2022).

INSTRUKCJA

1. W celu aktywacji kodu dostępowego należy wejść w link http://lerni.us/aktywacja
2. Kolejnym krokiem jest wpisanie swojego adresu e-mail, za pomocą którego będzie odbywało się logowanie do kursu oraz podać utworzone przez siebie hasło, a następnie wybrać kod promocyjny.
3. Należy zaakceptować regulamin oraz wybrać opcję “Aktywuj kupon”.
4. Od tej chwili można logować się na stronie www.lerni.us

KODY PROMOCYJNE dla grupy będą wysyłane w nadchodzących dniach do starostów poszczególnych grup wraz z poziomem do realizacji w tym semestrze. Co do zasady, semestr III to poziom B1

Film z linku poniżej wyczerpująco wyjaśnia zasadę działania platformy: https://www.youtube.com/watch?v=3_FzjU-FBD8

W formie uzupełnienia oferty Studium Języków Obcych i dla zainteresowanych otrzymujecie Państwo dostęp do kursów z pięciu języków.

System LERNI nie obowiązuje studentów, którzy zgodnie z planem mają lektorat z mgr Anną Szarfemberg lub mgr Tomaszem Szarfembergiem.

Skip to content