Spotkanie Rektora KSW ze starostami

Dział Promocji KSW 02 cze , 2022 0 Comments

Zapraszamy starostów wszystkich grup i roczników na spotkanie z Rektorem KSW dr. inż. Adamem Rejmakiem.
Spotkanie odbędzie się 11 czerwca (sobota), o godz. 10.00 w sali nr 32 (III piętro) Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A.
Prosimy wszystkich studentów o zgłaszanie spraw do swoich starostów

Lektorat języka obcego – zaliczenie w semestrze letnim

Dział Promocji KSW 18 maj , 2022 0 Comments

W semestrze letnim grupy, w których zaplanowany jest system e-learningu na platformie www.lerni.us wykonują materiał z kolejnego poziomu językowego. Certyfikat ukończenia danego poziomu (i tym samym zaliczenie przedmiotu) dostępny jest po wykonaniu 80% zawartości kursu. Certyfikaty należy złożyć najpóźniej do 3 lipca. Starostowie grup proszeni są również o przekazanie zbiorczo informacji (lista osób, które złożyły certyfikat) bezpośrednio do kierownika Studium Języków Obcych international@ksw.wloclawek.pl.

Sesja poprawkowa odbywać się będzie w terminie 1-13 września, wówczas uruchomiony będzie dostęp do testu w zasobach online.

Spotkanie Rektora ze starostami

Dział Promocji KSW 04 kw. , 2022 0 Comments

Zapraszamy starostów wszystkich grup i roczników na spotkanie z Rektorem KSW dr. inż. Adamem Rejmakiem.
Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia (sobota), o godz. 10.00 w sali nr 16 (I piętro) Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A.
Prosimy wszystkich studentów o zgłaszanie spraw do swoich starostów

Hologramy do legitymacji

Dział Promocji KSW 16 mar , 2022 0 Comments

Ważność legitymacji studenckich na semestr letni 2021/2022 będzie przedłużana w Dziale Dydaktyki (pokój nr 5) od 26 marca br. (sobota).
ELS można przedłużyć przekazując legitymację staroście, który przekaże zebrane legitymacje do Działu Dydaktyki.
Cały proces będzie zorganizowany przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zatem prosimy  o przestrzeganie zasad i przekazywanie legitymacji starostom

Zaliczenie lektoratu języka obcego – semestr letni

Dział Promocji KSW 25 lut , 2022 0 Comments

W semestrze letnim grupy, w których zaplanowany jest system e-learningu na platformie www.lerni.us wykonują materiał z kolejnego poziomu językowego. Certyfikat ukończenia danego poziomu (i tym samym zaliczenie przedmiotu) dostępny jest po wykonaniu 80% zawartości kursu. Certyfikaty należy złożyć do 19 czerwca (ostatni dzień zajęć semestru letniego). Do 25 czerwca starostowie grup proszeni są również o przekazanie zbiorczo informacji (lista osób, które złożyły certyfikat) bezpośrednio do kierownika Studium Języków Obcych.

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 16 lut , 2022 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendia: socjalne, dla studentów niepełnosprawnych i Rektora na semestr letni (za III, IV ,V ,VI) roku akademickiego 2021/2022, otrzymają decyzje o przyznaniu stypendium oraz wypłatę na konto po przekazaniu decyzji o wysokości  dotacji dla KSW na 2022 rok z Ministerstwa Edukacji i Nauki Warszawie.

 Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na semestr letni 2021/2022 będziemy wysyłać na adres mailowy studenta z prośbą o potwierdzenie otrzymania. Wypłaty stypendiów w semestrze letnim nastąpią w kwietniu z wyrównaniem za marzec i w czerwcu z wyrównaniem za maj. Komisja Stypendialna KSW mieści się  w Dziale Dydaktyki, pok. 5,  Collegium Novum KSW we , telefon: 660 717 051

 Zapraszamy  na naszą stronę internetową do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora, aktualnościami stypendialnymi w zakładce „system stypendialny”

 

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 16 lut , 2022 0 Comments

Wypłaty stypendiów za końcówkę semestru zimowego (I i II) roku akademickiego 2021/2022, tak jak w latach ubiegłych będzie wypłacane w KSW pod koniec lutego z wyrównaniem za styczeń.
Sytuacja ta spowodowana jest otrzymywaniem transz z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Dział Dydaktyki, telefony: 660 717 051 lub 798 869 907

Szczepienie przeciw WZW typu B dla studentów KSW

Dział Promocji KSW 27 sty , 2022 0 Comments

1) Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) jest obowiązkowym szczepieniem ochronnym dla studentów uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych i którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B. Szczepienie to jest finansowane ze środków publicznych.

2) Jeśli szczepienie nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów, student Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW zobowiązany jest do zaszczepienia się przeciw WZW typu B (dawką podstawową w cyklu 0-1-6 miesięcy).

3) Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym są zwolnione osoby, które wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym o których mowa powyżej i posiadają potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem że od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu utrzymywania się odporności.

4) Studentom, którzy nie mają wykonanego szczepienia skierowanie na wykonanie wydaje Dział Spraw Studenckich Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW.

6) Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego student jest zapisany, po przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, wydaje zaświadczenie o istnieniu albo nie przeciwskazań do szczepienia przeciw WZW typu B.

7) Studenci I roku Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW zobowiązani są nie później niż do końca stycznia roku następnego do udokumentowania wykonania szczepienia przeciw WZW typu B, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Działu Spraw Studenckich Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW w tytule wiadomości wpisując: numer indeksu, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B. Kopia dokumentu zostanie dołączona do teczki studenta.

8) Zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B jest konieczne do realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Student winien posiadać dokument w celu legitymowania się. wykonaniem tej procedury.

9) Na indywidualną prośbę studenta przesłaną na adres e-mail Działu Spraw Studenckich Instytutu Nauk o Zdrowiu, zostaje studentowi wystawione skierowanie na szczepienie przeciw WZW typu B i w odpowiedzi na e-mail zostaje przesłany skan skierowania.

Zaliczenie z języka obcego w formie testu

Dział Promocji KSW 20 sty , 2022 0 Comments

Studium Języków Obcych informuje o możliwości uzyskania zaliczenia z j.angielskiego po wykonaniu testu. Test znajduje się w zasobach e-learning uczelni, hasło dostępu sesjazimowa.

Test dostępny jest od 24 stycznia do 6 lutego 2022.

Uwaga studenci!

Dział Promocji KSW 10 sty , 2022 0 Comments

Studium Języków Obcych przypomina o konieczności złożenia certyfikatu LERNI w terminie do 23 stycznia. Od 24 stycznia do 6 lutego na stronie uczelni (e-learning) dostępny będzie test online z języka angielskiego, który będzie drugą opcją uzyskania zaliczenia.

Skip to content