II ROK NIESTACJONARNY I ST.

Edyta Rogiewicz 26 Lis , 2020 0 Comments

04. 12. br. (piątek) – godz. 16.30- 20.00 – wykład – sala 17 CN

11. 04. 21. (piątek) – godz. 16.30-20.00 – projekt – sala 17 CN

 

Bezpłatny warsztat na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych

Dział Promocji KSW 26 Lis , 2020 0 Comments

Program merytoryczny warsztatu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku)
  • informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu;
     

W warsztacie wezmą udział m.in:

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketing pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe.

Bartosz Sobotka – doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0.

Warsztat dla studentów na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

LINK do formularza

Uwaga! Legitymacje studenckie nadal ważne

Dział Promocji KSW 24 Lis , 2020 0 Comments

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.