Konkurs na esej geopolityczny

Dział Promocji KSW 14 kw. , 2021 0 Comments

Jesteśmy zaszczyceni, że niniejsze przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PWSZ w Chełmie oraz Senatora RP dr hab. Józefa Zająca, profesora PWSZ w Chełmie.

Konkurs organizują:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm we współpracy z Katedrą Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie oraz Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, włączając się tą inicjatywą w obchody XX-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów i polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów:

  • Geopolityczny wirus – czy SARS-CoV-2 zmieni układ sił na świecie?
  • Amerykańsko-chińska gra o tron w dobie pandemii
  • Skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej
  • Zasoby mórz i oceanów jako przedmiot rywalizacji międzynarodowej
  • Nie tylko Afryka. Konflikty o zasoby wody w Europie
  • Geopolityczne znaczenie rzek

Na prace konkursowe oczekujemy do 21 kwietnia br.
Najlepsze prace będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Scientia.

POBIERZ Regulamin Konkursu
POBIERZ Załączniki do regulaminu

Dane kontaktowe:
Iwona Lasek-Surowiec
PWSZ Chełm, PTG Oddział Chełm
e-mail: ptg@pwszchelm.edu.pl, isurowiec@pwszchelm.edu.pl
https://pwszchelm.edu.pl/instytuty/instytut-neofilologii/katedra-stosunkow-miedzynarodowych/konkurs-na-esej/?fbclid=IwAR3XqIaZj1Tzq-bjER1Nv-a0xO5vSOeBgWtoXBXd-Py7XmdFkB8jFDMYIHU

Konferencja naukowa – II wojna światowa rozpoczęła się 80. lat temu w Polsce

Dział Promocji KSW 17 gru , 2019 0 Comments

1.     Aleksandra Betlińska, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KSW – Wojna i okupacja na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939-1945

2.    Emilia Jabłońska, uczennica III LO im. M. Konopnickiej – Wydarzenia i walki mieszkańców Kujaw i ziemi dobrzyńskiej z niemieckim okupantem

3.    Jakub Szymański, student BN w KSW – Moja rodzina w Lubieniu Kujawskim w czasie wojny i okupacji

4.    Jakub Drogowski, uczeń III LO im. M. Konopnickiej – Wkroczenie Armii czerwonej do Włocławka (opiekunka p. Bożena Piętowska – nauczycielka z III LO)

5.    Katarzyna Czerwińska i Wiktoria Michalak – uczennice Technikum Wojskowego w Zespole Szkół Akademickich przy KSW – Kujawy i Ziemia Dobrzyńska – śladami wydarzeń II wojny światowej (opiekunka Monika Jeske – nauczycielka z ZSzA).

Autorzy referatów otrzymali nagrody rzeczowe od Kujawskiej Szkoły Wyższej. Konferencja była zwieńczeniem projektu Kujawskiej Szkoły Wyższej w ramach konkursu grantowego Fundacji Anwil dla Włocławka „Ocalić od zapomnienia”, który polegał na wygłoszeniu cyklu wykładów w różnych środowiskach na temat II wojny światowej oraz wydanie publikacji dotyczących zbrodni katyńskiej oraz wydarzeniom z lat 1939-1945 na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Obie te publikacje ukażą się drukiem jeszcze w grudniu 2019 r.

Międzynarodowa konferencja The NATO Science for Peace and Security

Dział Promocji KSW 26 lis , 2018 0 Comments

Tematyka dotyczyła możliwości kooperacji w ramach badań prowadzonych na rzecz poszerzenia obszarów pokoju i bezpieczeństwa. W trakcie warsztatów poruszano tematykę związana z praktycznym wykorzystaniem współczesnych technologii realizowanych dla celów militarnych w obszarach pozamilitarnych. KSW we Włocławku reprezentowana była przez dr. Krzysztofa A. Grabowskiego.

Konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”

Dział Promocji KSW 26 lis , 2018 0 Comments

Ponadto w dyskusjach podejmowano tematykę dotyczącą reklamy uczelni, wykorzystania nowoczesnych metod komunikowania się w procesie pozyskiwania studentów, zabezpieczania wrażliwych danych, a także problemy współczesnego szkolnictwa. Na konferencji KSW we Włocławku reprezentowana była przez dr K. A. Grabowskiego.

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa, Public Managemet 2018

Dział Promocji KSW 19 lis , 2018 0 Comments

Organizatorem wydarzenia była Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. W konferencji udział wzięło 28 ośrodków naukowych w tym 10 zagranicznych. Kujawska Szkoła Wyższa była reprezentowana przez dr. Krzysztofa A. Grabowskiego, Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie KSW we Włocławku. Tematyka rozważań dotyczyła aspektów związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem (uzbrojenie, łączność, logistyka, media itd.). Temat wystąpienia przedstawiciela KSW we Włocławku dotyczył roli mediów w procesach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie – Aktualności

iP-m5T 25 paź , 2018 0 Comments

II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Dział Promocji KSW 18 wrz , 2018 0 Comments

Tematyka zagadnień, wokół których koncentrowali się uczestnicy konferencji dotyczyła: paradygmatów, historii oraz metodologii nauk o bezpieczeństwie. Ważnym obszarem dyskursu były zagadnienia związane z kształceniem, interdyscyplinarnością oraz tożsamością nauk o bezpieczeństwie. Kujawską Szkołę Wyższą czynnie reprezentował dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności dr Krzysztof A. Grabowski. Tematem wystąpienia przedstawiciela KSW była: Polityka historyczna a bezpieczeństwo państwa.

Staże studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Dział Promocji KSW 16 kw. , 2018 0 Comments

Poniżej link do informacji na temat tegorocznej edycji projektu stażowego. Rekrutacja już ruszyła. Studenci maja czas na przesłanie swoich zgłoszeń do 6 maja.

https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/staze-studenckie/5981,Program-Wakacyjnych-Stazy-Studenckich.html

Więej informacji:
dr Krzysztof Grabowski – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności
tel. 606 217 397
k.grabowski@ksw.wloclawek.pl

Skip to content