Komunikat nr 2

Dział Promocji KSW 11 kw. , 2019 0 Comments
  1. Uruchomiona została podstrona na stronie Uczelni, poświęcona w całości II Forum. Należy wejść na stronę: ksw.wloclawek.pl i kliknąć zakładkę: II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów. Są tam umieszczane wszystkie bieżące informacje oraz druki niezbędnych dokumentów, zapraszamy do przeglądania.
  2. W terminie do 30 kwietnia 2019 r. uprzejmie prosimy o przekazanie Organizatorom imiennej listy uczestników wraz z Przewodniczącym lub upoważnionym przedstawicielem UTW.
  3. Uprzejmie prosimy także o nadesłanie krótkich opisów zespołów artystycznych, które zostały zgłoszone w ramach konkursu artystycznego II Forum.
  4. Uczestnicy II Forum otrzymują indywidualne talony konsumpcyjne, które można realizować tylko w wyznaczonych godzinach. Prosimy o przestrzeganie dokładnych godzin spożywania posiłków.
  5. Na podstronie Uczelni został umieszczony projekt Deklaracji Programowej II Forum Seniorów. Prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag i propozycji zmian lub uzupełnień do dnia 20 maja 2019 r., tak aby projekt ten przyjąć podczas Forum bez dodatkowej dyskusji
  6. Na Podstronie zostanie umieszczony również Regulamin konkursów artystycznych i rękodzieła artystycznego według którego Jury w składzie uzgodnionym przez Organizatorów wyłoni zwycięzców.
  7. Organizatozy proszą o bezwzględne przestrzeganie czasu występu zespołów artystycznych. Za przekroczenie wyznaczonego czasu (15 minut), Jury będzie odejmować punkty lub może zdyskwalifikować zespół, zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursów.
  8. W dniu II Forum będzie czynne Biuro Organizacyjne od g. 8.00 do g. 19.00. Prosimy o zgłoszenie się do Biura przewodniczącego lub upoważnionego przedstawiciela UTW, w celu potwierdzenia uczestnictwa i odebrania materiałów programowych i organizacyjnych przeznaczonych dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

Komunikat nr 1

Dział Promocji KSW 10 kw. , 2019 0 Comments

Do udziału w II Kujawsko-Pomorskim Forum Seniorów zapraszamy reprezentacje (do 10 osób) wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jednostki samorządu terytorialnego (1-3 osoby) działające w województwie kujawsko – pomorskim na rzecz seniorów.

Proponujemy, aby 1 przedstawiciela samorządu terytorialnego zaprosił UTW w ramach kontaktów z Wójtem, Burmistrzem, Prezydentem i Starostą i włączył w skład swojej reprezentacji.

W związku z koniecznością uzgodnienia wszelkich spraw programowych i organizacyjnych uprzejmie prosimy:

1.    Zgłoszenie woli udziału Reprezentacji UTW i jednostki samorządu terytorialnego (Zgłoszenie uczestnictwa w załączeniu) w terminie do 15 marca 2019 r.

2.    Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Deklaracji Programowej I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów z 3 czerwca 2016 r. i propozycje nowych zapisów w Deklaracji II Forum prosimy kierować do Organizatorów na podany poniżej adres e-mailowy

3.    Zgłoszenie prezentacji własnej działalności kulturalnej podczas II Forum np. prezentacja rękodzieła, haftu, wyszywanek, origami, fotografii artystycznej itp. – do 15 marca 2019 r.

4.    Organizatorzy zapewniają po 1 stoliku, sztaludze i 3 krzesła na organizację stosika UTW

5.    Informujemy uprzejmie, że koszt uczestnictwa 1 osoby w Forum (dotyczy zarówno reprezentacji jak i członków zespołów artystycznych oraz wytwarzających rękodzieło artystyczne wynosi 10 zł, które stanowić będzie swoiste zobowiązanie udziału tych osób w spotkaniu.

6.    Zgłoszenie zespołu artystycznego (wokalnego, teatralnego i kabaretowego) wraz z krótką charakterystyką – do 15 marca 2019 r.

7.    Każdy uczestnik II Forum otrzymuje identyfikator, materiały programowe Forum, wydawnictwa informacyjne i posiłek

8.    Występy artystyczne zespołów w czterech kategoriach (wokalne, kabaretowe, teatralne i rękodzieło artystyczne) będą oceniane przez profesjonalne Jury i nagradzane finansowo przez Honorowych Patronów

9.    Należną kwotę prosimy przekazać na Konto KSW nr 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001 (Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku) z dopiskiem II Forum Seniorów

10.Wszelką korespondencję, w tym Zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować do Pani mgr Ewy Murszewskiej  w Dziale Dydaktyki KSW, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek – nr telefonu 660 717 051, adres e-mailowy kdutw@ksw.wloclawek.pl

11. W terminie do 15 kwietnia 2019 r. zostanie opublikowany Komunikat nr 2 w którym zostaną zamieszczone kolejne informacje o organizacji II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów                                                               

ORGANIZATORZY

 

Komunikaty organizacyjne

Dział Promocji KSW 10 kw. , 2019 0 Comments
Skip to content