Harmonogram rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016 w Kujawsko-Dobrzyńskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 28 wrz , 2015 0 Comments

KDUTW o/Aleksandrów Kujawski
14 października 2015 r. , godz. 16.00 – Urząd Miasta,
ul. Słowackiego

KDUTW o/Lipno
08 października 2015 r., godz.16.30 – Dom Kultury,
ul. Piłsudskiego

KDUTW o/Radziejów – 06 października 2015 r., godz. 13.00
Biblioteka Miejska,

KDUTW o/Rypin – 06.10.2015 r. wykład bez inauguracji

KDUTW o/Wielgie – 07 października 2015 r., godz.15,30
Ośrodek Kultury Gminy Wielgie,
ul. Starowiejska

KDUTW o/Włocławek – 21 października 2015 r., godz. 13.00 – Collegium Novum, sala nr 10 , Ip.

KDUTW o/Dobrzyń n/Wisłą – 08 października 2015 r., godz. 17.00, Dom Kultury “Żak” ul. Szkolna

Bioróżnorodność to także My

Dział Promocji KSW 28 wrz , 2015 0 Comments

W pierwszym dniu najistotniejszy był wykład dr Anny Batorczak z UW zat. „Jak szukać informacji o różnorodności biologicznej”. Po południu zaplanowano warsztaty;Różnorodność biologiczna w naszym życiu”.Zadaniem naszym było zaprojektowanie w grupach plakatu na wylosowany temat;np.Bioróżnorodność na talerzu,w mieście,w szkole itp.Projekty były oryginalne,ciekawe,a niekiedy zaskakujące pomysłowością. W drugim dniu niezwykłym wydarzeniem był bardzo interesujący,co do treści i formy,wykład prof.Piotra Skubały z UŚ zat.”Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości”.Słuchałam go z zapartym tchem,ale cisza była powszechna i oznaczała fascynację tematem i sposobem prezentacji.
Jeśli ludzkość się nie opamięta,to pozbawimy planetę jej bogactwa i piękna.Ograbimy ją. Po południu spacer z fascynującym przewodnikiem,ornitologiem ,ale i ekologiem, po Mazowieckim Parku Krajobrazowym.Zdrowo,ciekawie i pożytecznie.Aura sprzyjała nam tej pięknej jesieni cały czas. Oczywiście był czas na integrację towarzyską,zabawy i gry,nie tylko edukacyjne.Pobyt miły i pouczający.Będziemy tę ideę ochrony gatunków przekazywać dalej naszym słuchaczom.

Notatka i fotografie Romana Zabłocka

Terminarz zakończenia roku akademickiego 2014/2015 w poszczególnych Uniwersytetach Trzeciego Wieku

Dział Promocji KSW 17 cze , 2015 0 Comments

Aleksandrów Kujawski – 23 czerwca 2015 r.(wtorek) , godz.16,00 , w Urzędzie Miejskim, sala 121, ul.Słowackiego 8.
Radziejów – 18 czerwca 2015 r. (czwartek), godz. 13.00, w Bibliotece Miejskiej, ul.Objezdna 33
Dobrzyń n/Wisłą – 18 czerwca 2015 r. (czwartek), godz. 17.00 w Domu Kultury „Żak”ul.Szkolna 2
Rypin – 23 czerwca 2015 r. (wtorek), godz. 19.00 – noc świętojańska, Gród Średniowieczny, Foluszek k/Zbiczna – nad jeziorami.
Włocławek – 11 czerwca 2015 r.(czwartek), godz. 10.00, wykład Pana Rektora S.Kunikowskiego – Zakończenie oficjalneWielgie – 25 czerwca 2015 r. (wtorek), godz.15.30, w Ośrodku Kultury, ul. Starowiejska 81
Lipno – 03 czerwca 2015 r. wyjazd na wycieczkę – zakończenie roku wyjazdowe

Konkursy fotograficzne

Dział Promocji KSW 11 cze , 2015 0 Comments

REGULAMIN

1. Organizatorzy:

Zarząd Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku .

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Patronat:

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Dr Andrzej Cieśla – burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.

2. Cele:

Aktywizacja i integracja osób w wieku senioralnym poprzez działalność artystyczną na rzecz środowiska i regionu.

Integracja środowisk regionu województwa kujawsko-pomorskiego i nawiązanie współpracy między nimi.

Popularyzacja regionu i działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Doskonalenie technik fotografii cyfrowej i rozwój zainteresowań. Popularyzowanie osiągnięć fotograficznych miłośników fotografii.

3. Oba konkursy odbędą się jednocześnie:

Konkurs „Mój uniwersytet” dokumentujący życie codzienne Uniwersytetów Trzeciego Wieku: wykłady, zajęcia, wydarzenia, uroczystości, atrakcje, rozrywki, wycieczki, ciekawostki i inne (dzieła sztuki, zabytki, martwa natura, zwierzęta, rośliny, przedmioty użytkowe, pejzaże) – jest adresowany do słuchaczy wszystkich UTW województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs „Mój region” obejmuje wszystkie tematy związane z regionem uczestnika konkursu i jest adresowany do wszystkich mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego.

4. Do konkursu można zgłaszać fotografie kolorowe lub czarnobiałe (zabronione są fotomontaże) w formacie minimum A4 (21×29 cm). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w każdym konkursie. Każda fotografia musi być podpisana: imię i nazwisko autora, miejsce gdzie została wykonana, co przedstawia (jeżeli nie wynika ze zdjęcia). Autorzy do zdjęcia mogą dodać nazwę, tytuł, ale nie jest to konieczne.

5. Fotografie wywołane i opisane oraz nagrane na płycie DVD lub CD z kartą zgłoszenia (dostępną na stronie KDUTW przy WSHE we Włocławku, na stronach Oddziałów KDUTW i na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim), zapakowane w jedną kopertę, należy dostarczyć do 10.09.2015 r. do MCK w Aleksandrowie Kujawskim osobiście lub pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konkurs fotograficzny KDUTW ”. Uwaga: umożliwia się zamiast załączenia płyty przesłanie zdjęć w formie elektronicznej o minimalnej rozdzielczości 500KB na adres konkursy@mckaleksandrowkujawski.home.pl

6. Prace oceniać będzie jury w składzie: przewodniczący – fotografik z osiągnięciami zawodowymi lub artystycznymi, członek – przedstawiciel Oddziału KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim, sekretarz – pani Agnieszka Kraszewska.

7. Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdym konkursie i wybierze fotografie na wystawę pokonkursową. Nagrody w konkursie „Mój uniwersytet” ufunduje rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nagrody w konkursie „Mój region” ufunduje burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymają odpowiednio: „Złotą Aleksandrowską Ramkę” i „Honorowy Indeks WSHE”.

8. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w MCK w Aleksandrowie Kujawskim w październiku 2015 r. w dniu inauguracji roku akademickiego Oddziału KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim. Data dzienna uczestnikom konkursu zostanie podana oddzielnie.

9. Fotografie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność Organizatorów. Pozostałe fotografie można odebrać po otwarciu wystawy do końca listopada 2015 r. po upływie terminu nieodebrane zdjęcia uczestników zostają własnością Organizatorów.

10. Zostanie wykonana relacja elektroniczna prezentująca wystawę, zdjęcia laureatów, i w miarę możliwości samych laureatów do udostępnienia uczestnikom konkursu i zainteresowanym UTW.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji fotografii laureatów i zakwalifikowanych na wystawę na potrzebę promocji konkursu i KDUTW w Internecie, na stronach KDUTW, MCK w Aleksandrowie Kujawskim, w folderach, plakatach, zaproszeniach, ulotkach wydawanych przez Organizatorów.

12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

13. Ostateczne decyzje i interpretacje regulaminu należą do Organizatorów.

14. Szczegółowych informacji udziela pani Agnieszka Kraszewska, tel. 54 282 2525 lub 668 181 093, agnieszkakraszewska@mckaleksandrowkujawski.home.pl

POBIERZ Karta zgłoszeniowa

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dział Promocji KSW 07 maj , 2015 0 Comments

Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonała Pierwsza Dama Anna Komorowska oraz Jacek Michalczewski szef Kancelarii Prezydenta RP. Wśród honorowych gości był Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Organizacji Samorządowych.

Do udziału w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaproszono około 1800 przedstawicieli UTW z całego kraju oraz kilkanaście polonijnych.

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku reprezentowało łącznie 48 słuchaczy z naszych Oddziałów: z Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego , Lipna, Dobrzynia n/Wisłą, Stowarzyszenia Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku oraz w Wielgiem. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej oraz Dział Dydaktyki WSHE we Włocławku, przy współudziale Senatora RP Pana Andrzeja Persona.

Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020.

Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor.

Kilka refleksji i wrażeń z oddziałów KDUTW WSHE

Oddział KDUTW Aleksandrów Kujawski

….”Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Poczuliśmy się bardzo dowartościowani, spotykając się z bardzo ważnymi osobami, żeby wymienić choćby parę prezydencką, co oznaczało dużą rangę tego wydarzenia.

Byliśmy dumni, że reprezentujemy tak ogromną organizację na miarę światową, której głos jest słyszalny i liczy się we wszystkich kręgach decyzyjnych.

Atmosfera spotkania była wspaniała, podniosła ale i radosna. Wisienką na torcie był koncert Pani Ireny Santor, który wywołał euforię i wspólna zabawę seniorów”.

Dziękujemy organizatorom naszego wyjazdu. – w imieniu oddziału Pani Romana Zabłocka.

Stowarzyszenie – Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku

…” Miałyśmy zaszczyt brać udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już samo miejsce i oprawa nadały uroczystości szczególnej rangi. Udział ten wyzwolił w nas wiele przeżyć i autentycznych wzruszeń. II Kongres UTW przeszedł już do historii. Dał okazję do przeżycia poczucia wspólnoty ze słuchaczami KDUTW oraz zaproszonymi przedstawicielami uniwersytetów z całej Polski. Pozostawił też nadzieję, że nieważne jak nazywają się nasze Uniwersytety, wszak łączy nas wiara w sens tego nadzwyczajnego, oddolnego ruchu obywatelskiego działającego na rzecz osób starszych.

Z podziękowaniem dla Organizatorów KDUTW – w imieniu Stowarzyszenia Pani

Grażyna Mikołajczyk

Oddział KDUTW Dobrzyń n/Wisłą

…” II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wspaniałe, niezapomniane wydarzenie senioralne. Rada Słuchaczy UTW Oddziału z Dobrzynia n. Wisłą, miała okazję pierwszy raz wziąć udział w tak ważnym , ogólnopolskim spotkaniu, które było jednocześnie inauguracją obchodów 40 – lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy podsumowania dorobku UTW w Polsce, a także poznaliśmy najważniejsze cele i kierunki działalności na najbliższe lata. Byliśmy pod wrażeniem słuchając panelu dyskusyjnego pt.”Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Na pewno dzięki tej debacie postaramy się, choć w małym stopniu, wdrażać niektóre dokonania w naszej małej ojczyźnie – Dobrzyniu n. Wisłą.

Obecność Ireny Santor oraz Jej recital największych przebojów bez wątpienia uświetnił zjazd uczestników kongresu”.

Organizatorom wyjazdu składamy serdeczne podziękowania – w imieniu oddziału

Jadwiga Grudzińska

Oddział , Stowarzyszenie Lipno

….” Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w II Kongresie UTW. Udział

Pana Prezydenta i Pierwszej Damy podniósł rangę spotkania. Interesujący

panel dyskusyjny m. in. z udziałem posła i ministra oraz

przedstawiciela samorządu terytorialnego ukazał i przekonał, że coraz

większe znaczenie w polityce Państwa mają problemy ludzi w wieku

senioralnym. Piękna oprawa w gmachu Teatru Narodowego i recital Ireny

Santor dopełniły naszą satysfakcję z udziału w tej konferencji”. Dziękując za organizację– w imieniu Stowarzyszenia Kazimierz Skarżyński.

Oddział KDUTW Wielgie

Delegacja UTW Oddział Wielgie w osobach Andrzej Capała, Halina Sztypka, Wanda Łukaszewska i Zofia Jułga. Uczestniczyła w dniu 30 marca 2015 roku wraz z innymi delegacjami z naszego regionu w II Kongresie UTW w Warszawie w Teatrze Wielkim, który odbywał się pod patronatem Pani Prezydent Anny Komorowskiej.

Spotkanie wywarło na nas fantastyczne wrażenie a szczególnie sceneria, nastrój, cudowne przeżycie panujące wśród uczestników II Kongresu UTW. Cieszymy się, że władze rządowe zauważyły intensywność ruchu pokolenia ludzi starszych w naszym kraju. Mamy nadzieję, że zapewnienia władz będą iskrą, która będzie sprzyjać rozwojowi UTW.

Atmosfera była przemiła, do której przyczyniła się dama piosenki polskiej Irena Santor. Występ artystki, jej niezapomniane piosenki, nasze przeżycia duchowe, wielka gala w teatrze pozostanie w naszych wspomnieniach.

Wrażenia i przeżycia z powyższej imprezy przenieśliśmy na forum spotkania z naszymi studentami w naszym Oddziale.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie uczestniczenia we wspaniałej imprezie i opiekę pracownikom WSHE – współtwórcom naszego UTW w Wielgiem. W imieniu oddziału Halina Sztypka

Oddział KDUTW Włocławek

…” W bardzo miłej atmosferze i z wielkim wzruszeniem braliśmy udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020. Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor. Organizatorom wyjazdu serdecznie dziękujemy – grupa KDUTW o/Włocławek.

Zebranie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 29 sty , 2015 0 Comments

Podjęto uchwały dotyczące;
– zatwierdzenia nowej deklaracji o wstąpieniu do KDUTW
– wstrzymaniu przyjęć na semestr letni z wyjątkiem przypadków szczególnych w Oddziałach.
JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski i Prezes Zarządu Jerzy Nowacki przekazali podziękowania na piśmie byłym już Członkiniom Zarządu mgr Joannie Drozd-Wietecha z Ciechocinka i mgr Grażynie Wasielewskiej z Włocławka dołączając piękne białe róże. Obydwie panie przekazały dla Rektora i Prezesa oraz wszystkich Członków Zarządu KDUTW na piśmie podziękowania za współpracę i życzenia sukcesów w działaniu. Uzupełniono skład Zarządu o nowych jego członków Jadwiga Grudzińska, Anna Maliszewska z Dobrzynia nad Wisłą i Jan Renda z Włocławka. Natomiast duet muzyczny Roman Kamiński i Dariusz Słomski w ramach dedykacji zaśpiewali cztery utwory w tym „Zagraj mi piękny cyganie” a na zakończenie urodzinowe „Sto Lat” dla Pana Rektora. W spotkaniu udział wzięli także dr Władysław Kubiak -Opiekun naukowy -Prorektor WSHE mgr Monika Jabłońska -Rzecznik Prasowy WSHE, mgr Ewa Murszewska -Pełnomocnik Rektora ds. KDUTW, mgr Zbigniew Suszyński – Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich. Zofia Spryszyńska, Wiesława Milczarek, Alina Bilińska z Koła Ochrony Przyrody. Przygotowanie i dekoracja Sali Senatu – Wiesława Floryńska i Mirosława Stasiak.

Relacja i zdjęcia Ewa Murszewska, Janina Gałązka, Jerzy Nowacki

Zebranie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 28 sty , 2015 0 Comments

– zatwierdzenia nowej deklaracji o wstąpieniu do KDUTW
– wstrzymaniu przyjęć na semestr letni z wyjątkiem przypadków szczególnych w Oddziałach.
JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski i Prezes Zarządu Jerzy Nowacki przekazali podziękowania na piśmie byłym już Członkiniom Zarządu mgr Joannie Drozd-Wietecha z Ciechocinka i mgr Grażynie Wasielewskiej z Włocławka dołączając piękne białe róże. Obydwie panie przekazały dla Rektora i Prezesa oraz wszystkich Członków Zarządu KDUTW na piśmie podziękowania za współpracę i życzenia sukcesów w działaniu. Uzupełniono skład Zarządu o nowych jego członków Jadwiga Grudzińska, Anna Maliszewska z Dobrzynia nad Wisłą i Jan Renda z Włocławka. Natomiast duet muzyczny Roman Kamiński i Dariusz Słomski w ramach dedykacji zaśpiewali cztery utwory w tym „Zagraj mi piękny cyganie” a na zakończenie urodzinowe „Sto Lat” dla Pana Rektora. W spotkaniu udział wzięli także dr Władysław Kubiak -Opiekun naukowy -Prorektor WSHE mgr Monika Jabłońska -Rzecznik Prasowy WSHE, mgr Ewa Murszewska -Pełnomocnik Rektora ds. KDUTW, mgr Zbigniew Suszyński – Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich. Zofia Spryszyńska, Wiesława Milczarek, Alina Bilińska z Koła Ochrony Przyrody. Przygotowanie i dekoracja Sali Senatu – Wiesława Floryńska i Mirosława Stasiak.

Relacja i zdjęcia Ewa Murszewska, Janina Gałązka, Jerzy Nowacki

Bioróżnorodność – konferencja w Celestynowie

Dział Promocji KSW 02 paź , 2014 0 Comments

Na Konferencji z prelekcjami wystąpili eksperci Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warsztaty zostały przygotowane w ramach akcji UTW „Senior – Społeczny Obserwator Przyrody”.

Uniwersytety Trzeciego Wieku zostały zaproszone przez fundację „Ziemia i Ludzie” do wzięcia udziału w dalszych projektach jak – Bioróżnorodność To także My, zadedykowanym seniorom – studentom, także Słuchaczom Oddziałów KDUTW.

 

Skip to content