Aktualności

iP-m5T 23 lis , 2018 0 Comments

Wernisaż pokonkursowych wystaw fotograficznych Mój Uniwersytet i Mój Region

Dział Promocji KSW 26 paź , 2018 0 Comments

Nagrody i wyróżnienia w konkursie Mój Uniwersytet otrzymali:

pierwszą nagrodę i Honorowy Indeks Kujawskiej Szkoły Wyższej – Wanda Rosińska;
drugą nagrodę – Regina Szczęsna;
trzecią nagrodę – Janina Gałązka;
wyróżnienie – Donata Erwińska;
wyróżnienie – Stefania Warszewska.

Nagrody i Wyróżnienia w konkursie Mój Region otrzymali:

pierwszą nagrodę i Złotą Aleksandrowską Ramkę – Wanda Rosińska;
drugą nagrodę – Małgorzata Szreiber;
trzecią nagrodę – Tadeusz Adamiec;
wyróżnienie – Janina Gałązka;
wyróżnienie – Regina Szczęsna;
wyróżnienie – Regina Zaręba.

Miłym akcentem wernisażu było uhonorowanie przez organizatorów, najlepszych fotografów sześciu edycji. Laureatkami okazały się panie, które otrzymały stosowne „dokumenty”. Wanda Rosińska w sześciu edycjach dwóch konkursów zdobyła łącznie 13 nagród i wyróżnień. Najlepszą fotografią sześciu edycji uznano pracę Donaty Erwińskiej pod tytułem Spowiedź.

Pomysłodawca i inicjator konkursów, Izydor Zaręba, zrezygnował z udziału w dalszym organizowani konkursów. Wysoko oceniając jego pracę, podziękowania złożyli: Andrzej Cieśla burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, prof. Stanisław Kunikowski rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej, Jerzy Nowacki prezes zarządu Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Adam Stolaryk przewodniczący rady słuchaczy aleksandrowskiego Oddziału KDUTW. Burmistrz Cieśla podziękował ponadto za utworzenie i prowadzenie z sukcesami przez 5 lat Klubu Fotografów OBIEKTYW SENIORA. Grażyna Ochocińska prezes Stowarzyszenia Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku, podkreśliła znaczenie inicjatywy konkursów w integracji środowiska akademickiego i realizacji ambicji twórczych dla amatorów fotografii.

Posiedzenie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 27 kw. , 2018 0 Comments

Udział wzięli wszyscy Członkowie a także Rektor KSW prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Opiekun Naukowy dr Władysław Kubiak, Pełnomocnik d/s. KDUTW mgr Ewa Murszewska, także zaproszeni chcący podjąć bliską współpracę przedstawiciele Włocławskiego Uniwersytetu Seniora w osobach Stanisław Grzegorzewski – Prezes, Elżbieta Ponachajba – Wiceprezes, Stanisław Golis – Członek Zarządu. Przewodniczący Rad Słuchaczy przedstawili krótkie informacje o pracy Oddziałów szczególnie innowacje i przedsięwzięcia np. Adam Stolaryk o nawiązanej korzystnej współpracy z Fundacją w Toruniu. Jadwiga Grudzińska utworzyła Stowarzyszenie Zwykłe, bardzo pomocne Oddziałowi KDUTW a nie burzące jego działania. Alicja Sadowska zaprosiła przedstawicieli Oddziałów na zakończenie Roku Akademickiego w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach gdzie znajdują się grobowce sprzed 5 tysięcy lat. Oddział w Wielgiem obchodzić będzie Jubileusz 5-lecia 20 czerwca 2018r. dlatego Andrzej Capała i Halina Sztypka poinformowali szeroko o tym wydarzeniu z propozycją zaproszeń. Rektor KSW omówił działania Szkoły podkreślając wkład KDUTW i dziękując za dotychczasowe dokonania. Ewa Murszewska przedstawiła harmonogram Zakończenia Roku Akademickiego we Wszystkich Jednostkach Organizacyjnych KDUTW.

Foto relacja Jerzy Nowacki, Janina Gałązka

Seminarium „Ruch a zdrowie”

Dział Promocji KSW 08 cze , 2017 0 Comments

Program

10.00 – otwarcie seminarium

Sesja 1
10.15 – 11.30 wystąpienia nauczycieli akademickich kierunku fizjoterapia
1. Konsekwencje braku ruchu – dr Dorota Bąk
2. Kardioprotekcyjny wpływ wysiłku fizycznego – dr Magdalena Charłusz-Zasiewska
3. Metody kriostymulacyjne stosowane w celu zwiększenia aktywności ruchowej – mgr Kamila Kalinowska
4. Ruch a zdrowie – dr Marek Zieliński

Sesja 2
11.30 – 13.00 – prezentacje studentów przygotowane pod kierunkiem dr Marii Posłusznej-Owcarz
1. Empatia w fizjoterapii – Dorota Dobrowolską, Katarzyna Zasada, Daria Borkowska, Agnieszka Centkowska
2. Efektywna komunikacja fizjoterapeuty z pacjentem – Aleksander Jóźwiak, Magdalena Różyczka, Kamil Głowacki
3. Stres w zawodzie fizjoterapeuty – Kinga Przybyt, Paulina Grzybowska, Paulina Opalewska, Katarzyna Zawadzka
4. Wspierająca rola fizjoterapeuty wobec osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – Jakub Matysiak, Szymon Rybicki, Aleksander Kondracki
5. Terapeutyczne wartości aktywności ruchowej – Łukasz Bergunda, Kamil Dubicki, Angelo Stawski

13.00 – Podsumowanie i zakończenie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, fotografujcie

Dział Promocji KSW 15 maj , 2017 0 Comments

Do zdobycia jest dziesięć nagród i wyróżnień. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają honorowe nagrody, odpowiednio „Złotą aleksandrowską ramkę” i „Honorowy indeks KSW”. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i miejsce na wystawie pokonkursowej. Szczegóły w załączonych materiałach konkursowych: regulaminie, plakacie i karcie zgłoszenia.

Pozdrawiam i życzę sukcesu w konkursach. Izydor Zaręba

POBIERZ Regulamin
POBIERZ Karta zgłoszeniowa
POBIERZ Plakat

Przedstawiciele regionalnego OPS we Włocławku

Dział Promocji KSW 13 kw. , 2017 0 Comments

Członkowie delegatury OPS zostali zaproszeni na wykład dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora . Problem przemocy wobec seniorów i możliwościach ich wsparcia przedstawiła, Agnieszka Łoboda, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS, zapoznała włocławian z działaniami podejmowanymi przez Prezydium OPS oraz regionalne struktury.
Podczas spotkania z JM Rektorem prof. Stanisławem Kunikowskim przedstawione zostały zadania OPS, które będą realizowane w najbliższym czasie. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej jest żywo zainteresowany współpracą z OPS i działaniami na rzecz seniorów. Uczelnia może pochwalić się m.in. tym, że jest już członkiem Kujawsko – Pomorskiego Klastra Seniora.
Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Delegatury OPS podjęło decyzję o tym, że spotkanie wszystkich parlamentarzystów z naszego regionu odbędzie się w połowie października w Toruniu.

Pan Jerzy Nowacki – Osobowością Roku 2016 Pomorza i Kujaw w plebiscycie Gazety Pomorskiej

Dział Promocji KSW 23 mar , 2017 0 Comments

[fblike]

Pan Jerzy otrzymał ten zaszczytny tytuł w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna za propagowanie aktywności osób w dojrzałym wieku oraz idei uniwersytetu trzeciego wieku. Jak sam Laureat podkreśla „UTW daje seniorom okazję do ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, ale też daje możliwość dbania o kondycję fizyczną…”/cyt. Z Gazety Pomorskiej/. O tytuł „Osobowość Roku 2016 Pomorza i Kujaw” ubiegało się ponad 500 kandydatów z 4 miast i 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.
Laureatowi „Osobowości Roku 2016 Pomorza i Kujaw” Panu Jerzemu Nowackiemu serdecznie gratulujemy, życząc przy okazji nieustającej tak niespożytej jak dotychczas energii i zapału do propagowania aktywności naszych Seniorów.

Skip to content