Uwaga słuchacze – bardzo ważne!

Dział Promocji KSW 15 Maj , 2015 0 Comments

– Wybór delegatów do Rady Senioralnej
– Ankieta dotycząca zadań na rok 2015/16
– Przedstawiona propozycja zakończenia roku 2014/15
– Informacja dotycząca 5-lecia

Prosimy o przybycie celem wspólnych ustaleń,
Prosimy o zabranie z sobą długopisów i okularów.

Rada Słuchaczy

Balet chiński – relacja z wyjazdu

Dział Promocji KSW 14 Maj , 2015 0 Comments

Obejrzeliśmy  balet  o  wysokim  poziomie  artystycznym,  były  łączone  współczesne    style  taneczne  z  baletem  klasycznym. Członkowie zespołu  wywodzą  się  z  najlepszych  szkół  chińskich .  Dyrektorzy  artystyczni  /małżeństwo/ ukończyli  prestiżową  Akademię  Tańca w  Pekinie,  tańczyli  na  wielu  światowych  scenach,  przyznano  im  wiele  nagród i wyróżnień  narodowych.
Spektakl  w  Operze   NOVA  poprzedziło  zwiedzanie  Wyspy  Młyńskiej na  której  zbudowana jest  opera. Tego  dnia  w  Bydgoszczy  było  wielkie  święto, muzea  zapraszały  wszystkich  melomanów do bezpłatnego  zwiedzania,  była  wystawa  tulipanów , piknik  okolicznościowy.  Spędziliśmy piękne  popołudnie na Wyspie  i  niezapomniany  wieczór z  chińskimi  tancerzami.

Zofia  Krukowska

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego

Dział Promocji KSW 11 Maj , 2015 0 Comments

Dzieciństwo Romy Ligockiej przypadło na czasy okrutne. Zamiast szczęścia, beztroski i bezpieczeństwa towarzyszył jej strach i zagrożenie życia. Dzieciństwo rzuca cień na całe dorosłe życie Romy Ligockiej. Dyskusja była bardzo ciekawa i ożywiona, ponieważ trudno być obojętnym wobec pokolenia któremu obozy i getta złamały życie. Zachęcamy do przeczytania innych książek Romy Ligockiej.

Opiekunka KH

Relacja ze spotkania z autorką

Dział Promocji KSW 11 Maj , 2015 0 Comments

W omawianej książce autorka przedstawia nam historię pięciu pokoleń kobiet w jednej rodzinie. Książka napisana ciekawie i z humorem. Było to miłe i ciekawe spotkanie…

HK

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2015 0 Comments

Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonała Pierwsza Dama Anna Komorowska oraz Jacek Michalczewski szef Kancelarii Prezydenta RP. Wśród honorowych gości był Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Organizacji Samorządowych.

Do udziału w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaproszono około 1800 przedstawicieli UTW z całego kraju oraz kilkanaście polonijnych.

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku reprezentowało łącznie 48 słuchaczy z naszych Oddziałów: z Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego , Lipna, Dobrzynia n/Wisłą, Stowarzyszenia Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku oraz w Wielgiem. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej oraz Dział Dydaktyki WSHE we Włocławku, przy współudziale Senatora RP Pana Andrzeja Persona.

Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020.

Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor.

Kilka refleksji i wrażeń z oddziałów KDUTW WSHE

Oddział KDUTW Aleksandrów Kujawski

….”Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Poczuliśmy się bardzo dowartościowani, spotykając się z bardzo ważnymi osobami, żeby wymienić choćby parę prezydencką, co oznaczało dużą rangę tego wydarzenia.

Byliśmy dumni, że reprezentujemy tak ogromną organizację na miarę światową, której głos jest słyszalny i liczy się we wszystkich kręgach decyzyjnych.

Atmosfera spotkania była wspaniała, podniosła ale i radosna. Wisienką na torcie był koncert Pani Ireny Santor, który wywołał euforię i wspólna zabawę seniorów”.

Dziękujemy organizatorom naszego wyjazdu. – w imieniu oddziału Pani Romana Zabłocka.

Stowarzyszenie – Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku

…” Miałyśmy zaszczyt brać udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już samo miejsce i oprawa nadały uroczystości szczególnej rangi. Udział ten wyzwolił w nas wiele przeżyć i autentycznych wzruszeń. II Kongres UTW przeszedł już do historii. Dał okazję do przeżycia poczucia wspólnoty ze słuchaczami KDUTW oraz zaproszonymi przedstawicielami uniwersytetów z całej Polski. Pozostawił też nadzieję, że nieważne jak nazywają się nasze Uniwersytety, wszak łączy nas wiara w sens tego nadzwyczajnego, oddolnego ruchu obywatelskiego działającego na rzecz osób starszych.

Z podziękowaniem dla Organizatorów KDUTW – w imieniu Stowarzyszenia Pani

Grażyna Mikołajczyk

Oddział KDUTW Dobrzyń n/Wisłą

…” II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wspaniałe, niezapomniane wydarzenie senioralne. Rada Słuchaczy UTW Oddziału z Dobrzynia n. Wisłą, miała okazję pierwszy raz wziąć udział w tak ważnym , ogólnopolskim spotkaniu, które było jednocześnie inauguracją obchodów 40 – lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy podsumowania dorobku UTW w Polsce, a także poznaliśmy najważniejsze cele i kierunki działalności na najbliższe lata. Byliśmy pod wrażeniem słuchając panelu dyskusyjnego pt.”Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Na pewno dzięki tej debacie postaramy się, choć w małym stopniu, wdrażać niektóre dokonania w naszej małej ojczyźnie – Dobrzyniu n. Wisłą.

Obecność Ireny Santor oraz Jej recital największych przebojów bez wątpienia uświetnił zjazd uczestników kongresu”.

Organizatorom wyjazdu składamy serdeczne podziękowania – w imieniu oddziału

Jadwiga Grudzińska

Oddział , Stowarzyszenie Lipno

….” Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w II Kongresie UTW. Udział

Pana Prezydenta i Pierwszej Damy podniósł rangę spotkania. Interesujący

panel dyskusyjny m. in. z udziałem posła i ministra oraz

przedstawiciela samorządu terytorialnego ukazał i przekonał, że coraz

większe znaczenie w polityce Państwa mają problemy ludzi w wieku

senioralnym. Piękna oprawa w gmachu Teatru Narodowego i recital Ireny

Santor dopełniły naszą satysfakcję z udziału w tej konferencji”. Dziękując za organizację– w imieniu Stowarzyszenia Kazimierz Skarżyński.

Oddział KDUTW Wielgie

Delegacja UTW Oddział Wielgie w osobach Andrzej Capała, Halina Sztypka, Wanda Łukaszewska i Zofia Jułga. Uczestniczyła w dniu 30 marca 2015 roku wraz z innymi delegacjami z naszego regionu w II Kongresie UTW w Warszawie w Teatrze Wielkim, który odbywał się pod patronatem Pani Prezydent Anny Komorowskiej.

Spotkanie wywarło na nas fantastyczne wrażenie a szczególnie sceneria, nastrój, cudowne przeżycie panujące wśród uczestników II Kongresu UTW. Cieszymy się, że władze rządowe zauważyły intensywność ruchu pokolenia ludzi starszych w naszym kraju. Mamy nadzieję, że zapewnienia władz będą iskrą, która będzie sprzyjać rozwojowi UTW.

Atmosfera była przemiła, do której przyczyniła się dama piosenki polskiej Irena Santor. Występ artystki, jej niezapomniane piosenki, nasze przeżycia duchowe, wielka gala w teatrze pozostanie w naszych wspomnieniach.

Wrażenia i przeżycia z powyższej imprezy przenieśliśmy na forum spotkania z naszymi studentami w naszym Oddziale.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie uczestniczenia we wspaniałej imprezie i opiekę pracownikom WSHE – współtwórcom naszego UTW w Wielgiem. W imieniu oddziału Halina Sztypka

Oddział KDUTW Włocławek

…” W bardzo miłej atmosferze i z wielkim wzruszeniem braliśmy udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020. Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor. Organizatorom wyjazdu serdecznie dziękujemy – grupa KDUTW o/Włocławek.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2015 0 Comments

Przewodnicząca – Halina Sarnowska
Zastępca – Honorata Książkowska
Sekretarz – Zofia Krukowska
Skarbnik – Elżbieta Ponachajba
Członek – Stanisław Grzegorzewski
Opiekunem o/Włocławek została Pani dr Renata Brzezińska

Plan pracy kół zainteresowań

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2015 0 Comments

Poniedziałek  

10-oo do 15-oo – brydż, sala przeszklona, opiekun Stanisław Golis
11-oo do 13-oo – pogaduchy,  sala nr  3, opiekun Władysława Guzowska
13-oo do 15-oo -koło fotograficzne, sala nr 3, opiekun Tadeusz Bojarski

Wtorek

10-oo do 10-45 -aerobik,  sala gimnastyczna WSHE, opiekun Irena  Tobiszewska    
10-20 do 11-20 – qua aerobik , basen ”Zazamcze”, opiekun Helena Dąbrowska                  
11-oo do 13-oo – dyżury Rady słuchaczy, Sala nr 3
13-oo do 15-oo – klub dyskusyjny, 1-2 razy w miesiącu, sala nr 3, opiekun Honorata Książkowska
16-oo do 17-oo – taniec solo, Klub Karate, opiekun Barbara Michalska, Krystyna Kiersznicka

Środa
 
10-oo do 13-oo – robótki ręczne, sala nr 3, opiekun Janina Hejmanowska
10-oo do 15-oo – brydż, sala przeszklona, opiekun Stanisław Golis

Czwartek

10-oo do 12-oo – wykłady, sala nr 10
12-oo do 14-oo , próba Zespołu Melodia, prowadzący Zdzisław Witkowski

Piątek

10-oo do 15-oo – brydż, sala przeszklona, opiekun Stanisław Golis
16-oo do 17-oo – taniec solo, siłownia przy Wzorcowni

Opieka nad kołami zainteresowań – przewodnicząca Halina Sarnowska

Skip to content